Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, December 13, 2009

Onnozel, minderwaardig of gek in de Linkse Traditie

In de socialistische traditie is geen plaats voor de andersdenkende an sich. Of je nou bij de sociaal-democraten, de trotskisten, de anarchisten of de communisten bent. Als ze eenmaal aan de macht komen, dan kunnen ze niet met dissidenten omgaan. En dat heeft ook een hele goed reden.

De christelijke leer gaat er namelijk van uit dat de mens in wezen slecht en geneigd tot alle kwaad is. Dat klinkt heel negatief, maar het biedt ook voordelen. Je kan namelijk altijd zeggen dat degene waar je het niet mee eens bent weliswaar een grote eikel is. Maar zijn wij niet allen zondaars? Dus dan bidt je samen of je laat de betreffende zondaar te biecht gaan. Al naar gelang te tot een bepaalde kerk behoort. En dan is dat wel weer goed.

De linkse ideologie gaat er altijd vanuit dat de mens goed is. Dat klinkt heel positief. Maar dat bergt grote gevaren in zich. Wat nu, als de mens die voor je staat, helemaal niet zo'n geschikte peer is? Tegen beter weten in, volhardt hij in  zijn mening. Hij gelooft niet in de klimaathysterie. Hij is tegen Islamisering. Hij gelooft niet in de Multiculturele Samenleving. Noem het rijtje maar op. Wat dan? Dan voldoet hij niet aan de criteria van de "Nieuwe Mens" en dan zijn er maar drie opties:

Hij is onwetend of een slecht en minderwaardig mens, of hij is gewoon gek.

Er zijn zelfs schrijvers die in één en dezelfde column aan één en dezelfde dissident, alle drie de kwalificaties weten te verbinden. Wat een prestatie op zich is.

Voorbeelden van linkse denkers over onwetende, minderwaardige of gewoon gekke disidenten:

1) Dissidenten zijn onnozelaars. Bij voorbeeld de 22% klimaat sceptici in Nederland. Femke legt het nog even aan ze uit:

Onnozelaars

2) U bent een minderwaardig mens. Zo werd Pim Fortuyn door Marcel van Dam genoemd, tijdens een debat in het TV programma Lagerhuis.

3) Blijf je pilletjes slikken

Als alle kwalificaties niets helpen. Dan kan de socialist iemand nog gek verklaren. In de Sovjet-Unie werden dissidenten niet voor niets opgesloten in psychiatrisch inrichtingen. En echt niet alleen voor straf. Ook omdat de autoriteiten niet meer wisten wat ze met vrij denkende mensen aanmoesten. Hieronder een paar voorbeelden van gek verklaringn van een weliswaar uitgerangeerde, maar desalnietemin spraakmakende linkse journalist. Stan van Houcke maakt er een gewoonte van, zijn politieke tegenstanders of mensen die gewoon een vraag stellen het volgende toe te voegen: Blijf je pilletjes slikken.

Pilletjes1_2   

Pilletjes2

Pilletjes3

Pilletjes4

2 comments:

Painted Bird said...

Jah, vooral je pilletjes blijven slikken... Ik ben al jaren onnozel, minderwaardig en gek. Dat is geboren uit ervaring met zogenaamd links vanaf de jaren '80. Iedereen nu of dood of huisje-boompje-beestje. Of ze zijn nu links journalist, wat gelijk staat aan beide ;)

keesjemaduraatje said...

of ICT Consultant. Ik