Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, February 02, 2010

De echte bom onder de droom van Palestijnse onafhankelijkheid

Door Yochanan Visser
Israel facts group


De voormalige chef van het anti corruptie departement van de Palestijnse GIS (General Intelligence Service) deed afgelopen week een boekje open over de corruptie in de PA onder Aboe Mazen.
Hij liet zijn onthullingen vergezeld gaan van de waarschuwing dat de corruptie uiteindelijk tot de Hamas overname van de West Bank zou leiden. De Palestijnse bevolking zou schoon genoeg hebben van de corruptie in Fatah en de Palestijnse autoriteit zei Fahmi Shabaneh, en waarschuwde voor een herhaling van het Gaza scenario.         http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=167194

Shabaneh werkte al sinds 1993 bij de GIS en zijn onthullingen sluiten aan bij wat eerder bekend werd onder het bestuur van Yasser Arafat. Hij werd in 2009 ontslagen nadat hij een seks schandaal rond een van Mazen’s vertrouwelingen aan het licht bracht. Shabaneh liet  Jeruzalem Post reporter Khaled Aboe Toameh videomateriaal zien waarop de PA official in bed werd betrapt door PA veiligheidstroepen. Shabaneh werd 100.000 Dollar geboden door PA officials om te zwijgen over het schandaal. In het interview vertelde hij verder dat, ondanks een belofte om af te rekenen met de grootschalige corruptie in de PA, Aboe Mazen zich omringd heeft met officials die een lang verleden hebben met corruptie. De tientallen gevallen van corruptie die Shabaneh onthulde voor de GIS werden vrijwel allemaal in de doofpot gestopt.

Hij verklaarde dat vele PA officials na de tekening van de Oslo akkoorden in Israel arriveerden met een paar duizend dollar op zak en dat dezelfde officials vandaag veelal miljonairs zijn. Een van de voorbeelden die hij gaf betrof het verduisteren van tientallen miljoenen dollars die officieel werden bestemd voor de aankoop van land om Israëlisch landbezit te voorkomen. De landaankopen werden echter nooit uitgevoerd en het geld verdween richting de bankrekeningen van de officials.

De onthullingen bevestigen de verhalen die Palestijnen uit de omgeving van Bethlehem al jaren vertellen. Zo onthulden zij dat de zoon van Aboe Alla- de tweede man van de PA onder Yasser Arafat- als eerste een contract kreeg van de Israëlische autoriteiten voor de bouw van de betonnen delen van het veiligheidshek dat Israel vanaf 2003 bouwt. Een andere bekende PA official Saeb Arekat, was volgens hen verantwoordelijk voor de levering van het beton van de segmenten voor de muur. Arekat zou een van die officials zijn die met een paar duizend dollar uit Tunis kwam en die nu multimiljonair is. Hij zou eigenaar zijn van de grootste betonfabriek in de PA en een bank in Dubai bezitten. Kinderen van PA officials leren op dure privéscholen in Amman en worden per taxi naar huis (West Bank) vervoerd vertelden deze bronnen onlangs.

Maar ook Aboe Mazen zelf kwam de laatste jaren in opspraak vanwege corruptie. Een topadviseur van Mazen, Rouhi Fattouh werd in 2008 aangehouden bij de Allenby grensovergang met een kofferbak vol GSM toestellen die uit Jordanië naar Israel werden gesmokkeld. De telefoons hadden een waarde van 1,5 miljoen dollar. Fattouh- met backing van de PA- schoof de schuld echter af op zijn chauffeur.  (http://www.haaretz.com/hasen/spages/966077.html )

Een ander voorbeeld van de corruptie rond Aboe Mazen werd recentelijk onthuld door Aaron Klein een journalist van World Net Daily. Klein schreef dat de zoons van Aboe Mazen groot aandeelhouder zijn van de recentelijk opgerichte tweede GSM provider in de PA, Al Wataniya.

Bronnen in de PA onthulden dat Mazen dagelijks Israel bestookte met verzoeken, om oorspronkelijke legale en security bezwaren tegen Al Wataniya te laten vallen. Dezelfde bronnen meldden dat de Israel  uiteindelijk toestemming voor de vergunningen van Al Wataniyah vergezeld liet gaan van de voorwaarde dat Aboe Mazen voor uitstel van verwijzing van het Goldstone rapport naar de VN zou stemmen. Het geen oorspronkelijk ook gebeurde.

http://therealbarackobama.wordpress.com/2009/10/05/klein-financial-corruption-cell-phone-company-at-center-of-un-intrigue-firm-owned-by-sons-of-leader-behind-shocking-decision-at-international-body/

In 2007 na de bloedige staatsgreep van Hamas in Gaza publiceerde Hamas leider Mahmoud Zahar documenten die afkomstig waren uit de kantoren van de PA in Gaza. Uit die documenten, waarvan de authenticiteit werd bevestigd, bleek o.a. dat een Fatah official in Libanon 40.000 $ voor de bruiloft van zijn zoon had ontvangen en 130.000 $ voor de reparaties van de auto (Rolls Royce? YV)van zijn dochter. Dit alles gebeurde onder het leiderschap van Yasser Arafat en in een periode dat Salaam Fayad minister van financiën was.

http://eufunding.org.uk/accountability/Nielson12.html

Arafat’s corruptie was wijd en zijn bekend maar werd jarenlang door EU en de VS genegeerd. Pas toen hij op de Forbes lijst van rijkste aardbewoners verscheen en het IMF de verduistering van 900 miljoen dollar buitenlandse hulp rapporteerde, resulteerde het in een kritische beschouwing van de hulp aan de PA door EU en de VS.  http://www.tomgrossmedia.com/mideastdispatches/archives/000089.html

De corruptie onder Arafat werd uiteindelijk bewezen door de IDF inval in de Muqata in Ramallah in 2002. Paul van Buitenen die in zijn functie van EU parlementariër jarenlang de EU financiering van de Palestijnse corruptie en terrorisme exposeerde berichtte het volgende toen hij om informatie over die bewijzen werd gevraagd: “Ik kreeg, via een Knesset-lid IDF informatie, waaruit bleek dat Arafat betalingsverzoeken deed aan het Ministerie van Financiën van de PA, om betalingen te doen aan praktiserende 'Palestijnse' terroristen.
Wat ik daarna officieel als parlementslid, maar mondeling, van de EU anti fraudedienst hoorde (maar niet schriftelijk is bevestigd) is dat uit onderzoek is gebleken dat deze betalingsopdrachten inderdaad uitgevoerd zijn, en wel ten laste van dezelfde pot geld als waarin de EU zijn bijdrage aan overmaakte.”

Arafat kwam onlangs postuum opnieuw in het nieuws vanwege een ander soort (morele) corruptie toen bekend werd gemaakt dat zijn privé archief onderwerp was van een crisis tussen de PA en de Tunesische president Ben Ali.  Het archief waarin zich dossiers met belastend materiaal bevinden over politici in Israel en elders die Arafat liet bespioneren met het doel om hen te chanteren, bevindt zich nog altijd in Tunis. Na het vertrek van Aboe Gheim, een PA official die ooit verantwoordelijk was voor de PLO rekrutering van terroristen en die door Aboe Mazen naar Ramallah werd gehaald in augustus 2009, bleef het archief onbeheerd achter. Ben Ali liet het archief confisqueren en weigerde in te gaan op de herhaalde verzoeken van Aboe Mazen om het archief naar Ramallah te sturen. Hij liet weten dat juridisch gezien het archief eigendom is van Shura , de weduwe van Arafat. Ben Ali was zich echter goed bewust van de overeenkomst die de PA met Shura Arafat sloot. In die deal verplichtte zij zich- tegen de niet geringe vergoeding van 80 miljoen dollar per jaar - om nooit informatie te verstrekken over Arafat. Ook beloofde zij om Malta- haar verbanningsoord- niet te verlaten. Ben Ali wist dus dat Shura Arafat het archief niet zou komen opeisen. Mogelijk was Ben Ali een van de slachtoffers van Arafat’s chantage praktijken.

Corruptie en afpersing zijn dus nog altijd wijd verspreidde praktijken in de Palestijnse Autoriteit. Aboe Mazen die door het Westen en Israel wordt gezien als het enige Palestijnse alternatief voor Hamas wordt vooral hierdoor gehaat door zijn eigen bevolking.

Diezelfde bevolking weet bijna alles over de corruptie in de PA en heeft geen enkel vertrouwen in een toekomst onder de Fatah leiders die bijna allen tot de clan van Arafat behoren.

Sommigen gaan zover dat zij een leven onder Israëlische heerschappij prefereren boven een eigen staat onder PA bestuur.


Tegelijkertijd beseffen velen dat het Gaza model onder Hamas ook geen optie is.
In die zin valt de prognose van Shabaneh te betwijfelen. Een Palestijnse vriend die het niet met Shabaneh eens is, en optimistisch blijft over de kans op verandering, verwoordde het onlangs zo: “in het Midden Oosten kan het ondenkbare in een flits realiteit worden”. Meestal gaat het dan echter om de volgende ramp.

De corruptie in de PA kan aanleiding worden tot die volgende ramp, de wereld is vanaf nu gewaarschuwd.

Yochanan Visser

IF groep  www.israelfacts.eu 

No comments: