Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, February 07, 2010

De Veel-Getuigen-Strategie

Toch wel weer eens leuk dat Vrij Nederland. Interview met advocaat Spong, die een deel van de  Moszkowicz strategie bij de verdediging van  Geert Wilders onthult. Heel veel getuigen oproepen. Daar wordt altijd een deel van afgewezen. Dan verontwaardiging en daartegen in beroep gaan. Dat kan je doen tot aan de Hoge Raad en desnoods het Europese Hof. Hoe meer getuigen afgewezen worden, hoe meer kans op een fout van het Openbaar Ministerie en een herziening van het proces. We zullen dus nog heel lang van deze politieke rechtspraak en de daarmee gepaard gaande verontwaardigde reacties kunnen genieten.

Natuurlijk had de rechtbank ook alle getuigen á decharge kunnen toelaten. Dan hadden we ook spectakel gehad. Namelijk van een Mohammed B., die dan in de rechtzaal nog een keer had kunnen vertellen hoe wraakzuchtig de islam wel of dan wel niet is. Nu worden er slechts drie getuigen gehoord en nog niet eens in de rechtzaal, maar door de Rechter Commissaris. Weer een bewijs dat dit een politiek proces is, waar de waarheidsvinding niet voorop staat.

 

3 comments:

HansM said...

Zou het niet kunnen dat ook de rechters weten dat het vrijspraak wordt? Dat geloof ik namelijk wel. Waarom zouden zij dan al die getuigen (18) oproepen, die toch niets bijdragen aan het vonnis, dat al zo goed als zeker vaststaat, namelijk vrijspraak. Zie ook bij Joost Niemöller de bijdrage van Caroline (Wilders, het gaat niet om de waarheid) Zij betoogt dat de rechtzaak voor Geert Wilders een gelopen race is. En de verhoren van de getuigen achter gesloten deuren is misschien om die getuigen te beschermen, die immers niets vriendelijks over de islam te vertellen hebben.

HansM said...

Zou het niet kunnen zijn dat de rechtbank al weet dat het vrijspraak wordt? (Wat ik geloof.) Daarom wordt volstaan met drie getuigen. Het zou alleen maar tijdverlies opleveren en onnodig 'spektakel' van getuigenverklaringen die niets meer bijdragen aan de procesgang, omdat vrijspraak volgt. De verhoren van de drie getuigen achter gesloten deuren is misschien wel om hen enigszins te beschermen. Zij hebben immers geen prettige boodschap over de aard van de islam te vertellen.

Jaan said...

De hele rechtspraak is ziek, ziek, ziek.
Op een enkele uitzondering na is het gewoon allemaal vriendjespolitiek en boerenbedrog.
Als je een klacht indient tegen een advocaat bij de Orde van advocaten, wint hij steevast. dit nepvonnis wordt later bij de rechter gebruikt als je van die advocaat schadevergoeding wilt. wordt Wilders veroordeeld? Reken maar van YES!!!!!
waarom? Omdat ze simpel een rechtszaak begonnen zijn om hem te veroordelen, ze zijn geen rechtszaak begonnnen om hem vrij te spreken. Het Hof in Amsterdam begint een zaak tegen Geert en dat Hof behandelt de zaak. Nou dan veroordelen ze hem ook, want daar zijn ze nu juist voor begonnen. Of ze dat durven? Ja! Of ze zich schamen? Nee zulk volk schaamt zich nooit!
Lees op www.courtwatch.nl wat ze uitvreten. Dienen rechters ons belang? Aan mijn hoelaa!