Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, March 31, 2010

Schrijfwedstrijd Geenstijl

Kijk nou eens, hoe ik 's ochtends vroeg al meedoe aan de Pritt-6-woorden-schrijfwedstrijd . De hoofdprijs is een redacteurschap bij Geenstijl. Dus wie weet...

Schuimend_deel_de_natie

Film 786, Opwinding in Pakistan over niet bestaande Nederlandse film

Zelfs als de Nederlanders geen anti-Islam film maken en de Denen even geen Mohammed cartoon publiceren, kunnen er ongelukken gebeuren. Al maanden wordt er in de islamtische wereld per email sneeuwbal tot boycot van Nederland en Nederlandse producten opgeroepen, vanwege "Film 786", een niet bestaande anti-islam film.

Woedende_moslims Onze Nationale Antropoloog Martijn de Koning schreef er al over op Twitter en nu schrijft ook het Nederlands Dagblad:
"Het getal 786 is met name voor moslims in Zuid-Azië een heilig getal. 786 is namelijk het getal dat je krijgt wanneer je de numerieke waarden van de Arabische letters bij elkaar optelt van de zin: 'Bism'illah ir-Rahman ir-Rahiem' ('In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle'). Dit is de eerste zin van de Koran. Ook beginnen zo goed als alle Koranhoofdstukken ermee.

,,Het lijkt erop alsof iemand de Wilders-film Fitna en de Deense spotprenten door elkaar heeft gehaald'', vertelt Zia Muhammad Khan, een media-analist in Pakistans hoofdstad Islamabad. Volgens Khan is het allemaal onzin. ,,Film 786 is een klassieke internetmythe'', meent hij. ,,Heel vervelend voor Nederland natuurlijk, want velen hier zijn ervan overtuigd dat het waar is.'' Khan wordt er treurig van. ,,Nu worden sommige moslims al boos over dingen die niet eens bestaan. "

Monday, March 29, 2010

Onthulling: Ook website van Volkskrant gaat krimpen

Uit de eerste hand, want een vroegere schoolkameraad van mij werkt bij de Volkskrant:  Aanstaande donderdag wordt de website Volkskrant.nl ook in formaat verkleind. Daarmee wil de Volkskrant aansluiten bij de trend naar mobile computing. Het iPhone-formaat wordt tot website-standaard verheven.

Even een warm gevoel strak trekken

De Oracle migratie loopt niet geheel comme il faut. Daar krijgen wij geen warm gevoel van. De beheerders zijn niet helemaal bij de les en van de project consultants heb ik ook helemaal geen hoge Platslaan2 pet op.

Veels te veel issues die allemaal opeens uit de hoge hoed getoverd komen. Daar moeten de Storage Boys morgen met een stofkam doorheen en ze één voor één plat slaan. We gooien alle obstakels in een grote zeef en wat er in liggen blijft, dat is voor de beheerclub.

Dat is prachtig. Bedankt voor je leadership, maar het moet wel vóór 1 april afgetikt worden en dat is geen grap. Het moet strak getrokken worden, anders gaan we met de sales mannen de boot in. Dan is het ook commercieel helemaal geen mooi plaatje meer.

Israel in de verkiezingsprogramma's

Je zal ook niet snel iets lezen over Koerden die een eigen staat moeten krijgen en dat Groenlinks daar wel even voor zal zorgen. Of dat Tibet weer vrij moet worden en dat de SP daar geld voor gaat vrij maken. Hoe grootheidswaanzinnig kan je zijn? Maar voor Israel wordt altijd wel een uitzondering gemaakt.

De SP schrijft in haar verkiezingsprogramma:
"Israël heeft recht op erkende en veilige grenzen, de Palestijnse bevolking heeft recht op een eigen staat. Wanneer de Palestijnse Autoriteit de Verenigde Naties om erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat vraagt, hoort Nederland dat verzoek te steunen. Nederland houdt vast aan uitvoering van eerdere resoluties van de Veiligheidsraad."

Nou dat valt nog mee. Tenminste erkende en veilige grenzen. Wat denken andere partijen over het Heilige Land?

Groenlinks:
"Nederland zet zich in voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het internationaal recht. De regering praat met alle partijen, inclusief Hamas. Zij stelt schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak. Binnen de EU zoekt zij steun om het associatieverdrag met Israël zo nodig op te schorten."

Die tekst klinkt op het eerste gezicht redelijk, maar zit vol venijn. "Internationaal Recht" is een wijd begrip, maar bij Groenlinks betekent het in dit geval dat alle resoluties van de VN opgevolgd moeten worden en dat komt de facto op het opheffen van de staat Israel neer. In de VN hebben namelijk dictatoriale en dus ondemocratische landen een meerderheid. Het opschorten van het associatieverdrag met Israel heeft ook economisch een zeer nadelig effect. Deze tekst is dus negatief voor Israel. Tenslotte: "Praten met Hamas" klinkt redelijk, maar heeft tot gevolg dat een terreurorganisatie tot gesprekspartner wordt verheven. Waarom dan niet meteen praten met Al Quaida?

Personal Pay Portal

Zoals zoveel dingen die je zelf bedenkt, blijkt het al weer te bestaan. In Arlington. Daar kan je alle belastingen:  Hondenbelasting, WOZ, Rijtuigenbelasting en je energierekeningen allemaal zien en betalen via één persoonlijk website. Kijk maar hier: https://capp.arlingtonva.us/

Personalpayportal

En het idee is ook al in 2003 officieel geregistreerd als TradeMark

Sunday, March 28, 2010

Anja_Meulenbelt_Watch nieuwe ontwikkelingen

Anja Meulenbelt zal de volgende periode niet meer in de Eerste Kamer terugkeren. Haar weblog onder auspiciën van de SP zal verdwijnen. De inhoud van haar weblog wordt naar een ander portaal overgebracht. Ze zoekt nog vrijwilligers die dat voor haar willen doen.

De laatste maanden vroegen wij Meulenbelt-watchers ons al af waarom ze zo weinig over "haar familie" op de Gazastrook schrijft. Daar hebben we ook antwoord op gekregen. Je moet goed tussen de regels doorlezen. De gehandicaptenorganisatie van haar man is bezig zich onafhankelijk van Anja's stichting Kifaia te maken. Kifaia blijft het initiatief wel financieel steunen, maar ze hoeven niet meer over elke scheet verantwoording af te leggen. Het is niet helemaal duidelijk wat daar achter zit.

Anja_en_arafatDe medewerkers van Kifaia mochten maandenlang niet Gaza binnen en nu zijn er weer een paar medewerkers op bezoek geweest. Anja hoopt dat ze er ook weer naar binnen mag. Dat zal trouwens nog moeilijker worden als ze geen senator meer is. Nu kan ze op grond van haar status als volksvertegenwoordiger naar binnen.

Intussen voelt Anja zich niet meer thuis in eigen land. Er is zoveel veranderd. Citaat: "ik hoor bij de groep mensen die met enige verbijstering kijkt naar wat er allemaal in dit land aan de hand is en probeert dat te begrijpen. Absoluut zeker is dat ik eens, jong en links, de wereld overzichtelijker vond. Je had ons, een soort van links met onderling grote diversiteit, veel verschillende doelen, en interessante en heftige ruzies, en je had het rechtse establishment. Die moesten dringend veranderen, daar waren we het over eens.

Nu ik oud en links ben, zou ik terugkijkend nog wel enige nuances aan willen brengen in die visie van toen, maar niet veel, eerlijk gezegd. Ik ben erg trouw gebleven aan mijn principes, alleen, de wereld om me heen is ondertussen nogal veranderd. Zo zie je, om maar een paar verschijnselen te noemen, dat de radicaliteit is verschoven naar rechts, inclusief schreeuwerige gelijkhebberij, (..)

Ik constateer dat het niet alleen de angstige kleinburger is die een vorm van emancipatie ziet in die aansluiting bij de rancuneleer van populistisch rechts, maar, verontrustend, ook een deel van de intelligentia die ik voor intelligenter had gehouden."

Dat Anja nu ook inziet dat de links-rechts tegenstelling omgedraait is, is dus weer winst. Soms moet je tien jaar roepen voordat je gehoord wordt, maar dan heb je ook wat. Wat denkt Anja intussen over de grote leidsman Cohen als zijnde de redding van links? Nog een citaat: "Waar populistisch rechts zich nog aanmatigend kon uitgeven voor ‘het volk’ spreekt de meerderheid van het volk nu boekdelen: in godsnaam liever Cohen dan Wilders. Of Cohen, die nu ongeveer de lucht in wordt geschoten als de lang verwachte verlosser dat allemaal waar kan maken is een ander punt, (...) Hoe meer hij voor de messias wordt uitgemaakt, hoe meer hij kan wachten op zijn kruisiging."

Antropologen: Progressief in eigen land, Conservatief in den vreemde

De titel is eigenlijk al de samenvatting van wat ik te zeggen heb. Door Twitter kan ik mijn schrijfsels de laatste tijd erg goed beperken. Het gaat natuurlijk weer over mijn geachte collega Martijn de Koning, die er verbaasd over is, dat zijn bijdrage in een streng islamitische salafistische propagandafilm zoveel stof doet opwaaien en ons wijs wil maken dat hij puur wetenschappelijk bezig is en daarom wel naar een moskee toe móet gaan om zijn onderzoek te kunnen uitvoeren. De artikelen op zijn website die verwijzen naar een vorig activistisch leven, worden nu met een wachtwoord beschermd, maar bij God en op het internet gaat niets verloren. Dus we weten heus wel dat hij zich ingezet heeft voor fundamentalistische imams uit eindhoven die het land dreigden uitgezet te worden. Maar we zijn allemaal mensen en we veranderen allemaal wel eens van mening. Daarom nu eens iets over mijzelf.

In 1983 deed ik onderzoek in het dorp Sidi Mohamed in het beruchte opstandige gebied Kroumirie te Tunesië. Daar was de radicale hoofddoekjesislam toen nog helemaal niet doorgedrongen

Uitvindingen die het leven gemakkelijker maken

Het BetaalPortaal
Jullie hebben net belastingaangifte 2009 gedaan of jullie moeten dat komende week gaan doen of je hebt uitstel. In ieder geval weet je al wat een DigId is. Bij steeds meer instanties kan je inloggen met je DigId en daar bepaalde diensten bestellen, inkopen, dan wel betalen.

Instantie en staatsinstellingen zullen jou steeds vaker vragen de DigId te gebruiken voor authenticatie en veilig inloggen op hun portaal.  Des te vreemder is het, dat jij wel gewoon een papieren brief thuis krijgt als ze iets van je willen. Die brieven raken kwijt. Je hebt geen overzicht van alle brieven en rekeningen die een instantie aan je heeft gestuurd. Rekeningen betaal je toch al met de internetsite van de bank, dus je moet vaak codes en bedragen over tikken van de acceptgiro.

Al die problemen zullen voorbij zijn na de invoering van het Persoonlijke Portaal. In het Engels: Personal Postal. Een kind kan de was doen. Je kan alle instanties, energiemaatschappijen, deelraad, de krant, de TeeVee, de Kabel enzovoorts op de hoogte brengen van jouw persoonlijke portaal adres en daarna sturen ze alle rekeningen en brieven digitaal daarheen. Jij kan altijd overzichtelijk zien welke rekeningen open staan en wat de gemeente allemaal aan jouw geschreven heeft.

Wil je een keer een rekening betalen, dan is een druk op de knop voldoende, want het bedrag en rekeningnummer staat er al en jouw nummer is natuurlijk bekend bij jouw eigen Persoonlijke Portaal. Voor bejaarden, gehandicapten, messies en debielen is het ook handig om zo'n Persoonlijk Portaal te hebben, want de Hulpverlener kan eenvoudig inloggen en zien welke rekeningen de Client nog niet betaald heeft of welke acties ondernomen dienen te worden.

Dit bestaat nog niet, maar jullie zijn er nu getuige van, dat ik het eerste dit Persoonlijke POrtaal bedacht heb.

Saturday, March 27, 2010

Antropoloog Martijn de Koning slaat wild om zich heen

Wat kan je nou tegen hem hebben, want zeg nou zelf: Cultureel Antropoloog, Vrije Universiteit, Onderzoek naar de Ware Islam. Wetenschappelijk verantwoord. Dat spreekt voor zichzelf.

Vier argumenten. Martijn de Koning heeft zich, als onderzoeker van de islamitische beleving van Marokkaanse jongeren in Gouda, zo sterk met zijn onderwerp vereenzelfigd, dat hij nu zelf propaganda voor de Islam gaat maken. Op de TV-zender Islaam.tv maakt hij propaganda voor de strenge salafistische vorm van islam.

In de uitzending op Islaam.tv over het plaatsen van Mohammed-cartoons in het Algemeen Dagblad stelt Martijn de Koning, dat het plaatsen van Mohammed-cartoons op Geenstijl en in de Pers en Vrij Nederland slechts een doel heeft, namelijk "de moslims een lesje te leren wie er in dit land de baas is." Mogelijkerwijze spiegelt hij hier de doelstelling van de radicale moslims: laten zien wie hier de baas is.

In een artikel op zijn website religionresearch stelt Martijn de Koning dat het goed zou zijn als de Marokkaanse jongeren meer zouden radicaliseren. Letterlijk citaat: "Naar mijn mening is de grote groep jongeren die niet radicaal is en lang is afgehaakt in het islamdebat en met rust wil gelaten veel problematischer. Zij haken niet alleen niet af omdat zij Wilders zo langzamerhand een, en ik citeer, een kapotgespeelde cd vinden, maar ook omdat zij het moe zijn iedere keer ter verantwoording te worden geroepen. Tegelijkertijd is er onder hen wel een grote frustratie te bespeuren. Let wel hier zitten groepen tussen met een hoge, dat wil zeggen HBO of universitaire opleiding, uw en mijn toekomstige elite. De overheid en moslimorganisaties zouden radicalisering dus niet moeten bestrijden, maar stimuleren en in goede banen leiden. "  Blijkbaar is het de geachte collega volkomen ontgaan waar radicalisering toe kan leiden en welke misdaden in naam van de islam gepleegd worden.

Direct na de moord op Theo van Gogh heeft de toenmalige minister van Integratie, Rita Verdonk, opdracht gegeven enkele imams van de radicale Fourqaan Moskee het land uit te zetten. De radicale geestelijken hadden jongeren aangezet tot de jihad. Dat heeft onder meer ertoe geleid dat Eindhovense jongens naar Pakistan zijn afgereist om in Kashmir te vechten. Ze werden bij de grens doodgeschoten. Bovendien is bekend, dat er vlak voor de aanval op de Twin Towers in de Fourqaan moskee te Eindhoven geld is ingezameld om de kapers te ondersteunen.

Tegen de uitzetting van deze imams heeft Martijn de Koning op zijn website stelling genomen, zoals in onderstaande afbeelding te zien is.

Martijn_verzet

Tuesday, March 23, 2010

Dr. Martijn de Koning gaat plat op de grond liggen

 1. Martijn de Koning (Martijn5155) on Twitter

  Martijn5155 is using Twitter. Twitter is a free service that lets you keep in ... parijs-nice af, nu weer naar moskee about 18 hours ago via HootSuite; Yes! ...
  twitter.com/Martijn5155 - In cache
 2. Twitter / Martijn de Koning: hele middag en avond in mo ...

  Login · Join Twitter! hele middag en avond in moskee F. gezellie 5:57 AM Feb 27th via HootSuite · Martijn5155. Martijn de Koning ...
  twitter.com/Martijn5155/status/9729641107 - In cache
 3. Twitter / @bourdieu/anthropology

  - [ Vertaal deze pagina ]
  Martijn5155 was weer zeer goed gister, nu op naar moskee A about 2 hours ago via HootSuite · Lorena Gibson lorenagibson Good luck for your exams and ...
  twitter.com/bourdieu/anthropology - In cache

Sunday, March 21, 2010

Ayaan, geen tweets, wel followers

De enige Twitteraar zonder Tweets en wel met 1204 followers. Ongelooflijk. Dat moet wel een heel sterk verhaal zijn.

Ayaantweets

http://twitter.com/AyaanHirsiAli

Tuesday, March 16, 2010

Goeie Man Cohen

Tien redenen waarom Job Cohen een briljante keuze is:
- Job Cohen is een man van Paars, maar niet beschadigd door Paars.
-De kiezers willen iets ouds en vertrouwds
-Hij is een man van "Iedereen hoort erbij"
-Hij heeft overwicht
Job heeft best

Monday, March 15, 2010

Asielbeleid en de nadelen

Toen was ik nog gewoon links en kampeerde elk jaar op het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning te Appelscha alwaar tot op de dag van vandaag, de Vrij-Socialistische Pinksterlanddagen worden gehouden. Nu kan ik weer allerlei "maar dat terzijdelingse"opmerkingen maken zoals dat de geachte kraker Kees Stad ook wel Kees Hudig genoemd, daar ook vaak kwam en dat we toen ook nog heel goed met elkaar op konden schieten, maar dat zouden we nu nooit meer openlijk toegeven, want vijandschappen moet je ook koesteren.

En daar was dan ook een mevrouw uit het Amsterdamse stadsdeel de Pijp, die tegen de vrouw waar Vrijheidsbezinning ik toen een sexuele relatie mee had zei, dat ze niet met mij moest omgaan, omdat ik een ontzettende Macho was. Waarschijnlijk had ze toen al in mij gezien wat ik later zou worden. Je weet het niet. En mijn kinderen daar op dat terrein marcheerden als Balou de Bruine Beer of mogelijk andere dieren uit het Jungleboek, dat ze dan zei van "je kan wel merken dat het Duitse kinderen zijn". Daarmee voor eeuwig mijn vijandschap jegens haar persoon bevestigend. En kijk eens hoe tolerant wij zijn.

Dat er op een gegeven moment een oorlog in Bosnië gevoerd werd en dat ze zeiden dat ze daar tegen waren en dat ik dan zei: "Maar er worden ook mensen gered door de NAVO troepen". Maar Srebrenica was toen nog niet gebeurd, anders had ik mijn mond wel gehouden. In ieder geval zei diezelfde mevrouw, dat je wel kon merken dat ik in Duitsland woonde. Dus het was eigenlijk toen al allemaal een beetje verbitterd en verbeten.

Een PvdA kamerlid van vrouwelijke kunne en lesbisch bovendien, tenminste getrouwd met de mevrouw die mij een Macho vond en ik denk dat je wel lesbisch moet zijn om als vrouw met een vrouw getrouwd te zijn, hoewel ze dat bij de Burgerlijke Stand niet controleren. Dat kamerlid dus, die schonk mij nog een beetje rode wijn in en daar kwam warempel, ik vergiste mij niet, de vriendin van het geachte kamerlid Wijnand Duijvendak ook aanlopen. Warme omhelzing, kom daar nu nog eens om. Waarop het gewaardeerde lid van de PvdA Tweedekamerfractie aan mij vroeg: "Kennen jullie elkaar?"  Kraakgroep Indische Buurt. Nomen est Omen.

Het was toch wel een mooie tijd. De discussie ging dan over het asielbeleid en het PvdA kamerlid vroeg aan mij en je kan je afvragen waarom dat soort vragen altijd aan mij gesteld worden, maar dat zal echt wel niet voor niks zijn, hoe Job Cohen, want die bepaalde toen het asielbeleid, nu in vredesnaam om moest gaan met asielzoekers die uitgeprocedeerd waren en toch over de straten bleven rondzwerven. Tsjaa, de vraag stellen is hem beantwoorden, denk je dan. "Uitgeprocedeerd en toch op de straten blijven rondzwerven"   Het is een probleem dat tot op de dag van vandaag niet is opgelost en wij dachten daar in het begin van de beruchte Jaren Negentig al over na, daar op het Kampeerterrein tot Vrijheidbezinning.

Geflipte Ex-Kraker, ik. Dus dan is het goed!!

"Voor een groot deel richtte die agressie zich altijd op Hassnae, die ervan werd beschuldigd mij zand in de ogen te strooien om me blind te maken voor de islamitische dreiging. De geflipte ex-kraker Keesje Maduraatje is er zelfs van overtuigd dat Hassnae in opdracht van de Syrische geheime dienst handelt. Die zag in Frontaal Naakt zo’n groot gevaar voor de voortgaande islamisering van Nederland, dat ik terstond onschadelijk diende te worden gemaakt. "

Aldus Peter Breedveld op zijn website FrontaalNaakt.nl

Saturday, March 13, 2010

De dode man, de gaande man en de komende man

wat heeft de dode man ons gebracht? Goede ideeën. Nederland is het meest ondemocratische land van West-Europa en we weten het zelf niet eens. Een staatshoofd benoemd door erfopvolging. Benoemde burgemeesters en provinciebazen. Onduidelijke formatie van de regering. Geen gekozen premier. Dat kan allemaal beter. Maar D66 heeft er niet voor gezorgd dat het beter wordt.

De gaande man, Wouter Bos, zal altijd het imago van "liegen en draaien" bij zich houden. En nu bevestigt hij ook nog eens de achterkamertjespolitiek door al maanden van tevoren Job Cohen klaar te stomen voor het lijsttrekkerschap. Zonder partijcongres en zonder partijbestuur. Wat heeft Wouter ons gebracht? Schulden door de Icesave affaire.

De komende man is eigenlijk de terugkomende man. Job Cohen heeft het strenge asielbeleid van Rita Verdonk bedacht. De jaren in Amsterdam hebben hem het image van moslimknuffelaar gegeven. Wat heeft Job Cohen ons tot nog toe gebracht: een mislukkende Noord-Zuid-metro, een mislukkend Westermoskee-project, twee onregeerbare islamitische stadsdelen, een dode filmmaker. 

 

Tuesday, March 09, 2010

Steun Iraanse studentenleider Majid Tavakkoli

Wees een man, draag een hoofddoek

Stuur je hoofddoekfoto uit solidariteit met de Iraanse studentenleider Majid Tavakkoli

door Jahanshah Javid
13-Dec-2009
 

Studentenleider Majid Tavakkoli wordt gearresteerd na een geemotioneerde toespraak op de Amir Kabir Universiteit. Enkele uren na de arrestatie verschijnen foto's in de officiele pers, waarop Majid Menheadscarvessolidarity3150x150 te zien is in vrouwenkleren. Leden van de Revolutionaire Garde beweren dat hij zich had verkleed om te kunnen ontsnappen. Zijn foto verscheen op Fars News, dat wordt geleid door de revolutionaire garde. Iraniaanse mannen tonen hun solidariteit door ook vrouwenkleren aan te trekken en hun foto op het internet te plaatsen.

Wees ook een man en ... email je foto naar jj@iranian.com , uit solidariteit met alle politieke gevangenen in Iran. Zie ook Facebook. Zie ook nieuws op BBC.

mail je foto naar jj@iranian.com


Mannen met hoofddoek

In Iran is juist protest tegen het gedwongen dragen van hoofddoeken. Ook mannen doen aan dat protest mee. Waarschijnlijk beseffen Paulde Leeuw en de leraar uit Eindhoven niet, dat in islamitische landen als Saoudi Arabië en Iran het dragen van een hoofddoek als onderdrukking wordt beschouwd.

Sunday, March 07, 2010

Fatima Elatik: "Hou op met je Multiculturele samenleving"

deze uitspraak deed ze in het programma "Het Zwarte Schaap" tegen Theo van Gogh. Theo van Gogh wordt door een panel van "redelijke Nederlanders" tot de orde geroepen over een filmfragment waarin hij tegen bekende Nederlanders zegt: "Dit is mevrouw van Gogh. Ik heb haar laten besnijden. Ze worden er veel rustiger van"


Fatima Elatik: "Wat weet jij van de multiculturele samenleving, wat weet jij er nou van? "

Paul X De Leeuw ook al met hoofddoek

Dat komt er nou van! Wilders wil de hoofddoeken verbieden en plotseling gaan allerlei manen met een hoofddoek rond lopen. Nou Paul de Leeuw weer. Stoer hoor!!

Dat laat ook weer zien hoe moeilijk zo'n verbod in te voeren zou zijn. Het verbod zou namelijk alleen voor vrouwen gelden. En bovendien alleen voor islamitische vrouwen. Want stel je hebt net een chemokuur achter de rug, dan zou je in Almere niet met een hoofddoek op je werk mogen komen. Toch moet de PVV die eis nog even vasthouden. Ten eerste omdat niet-mee-regeren dan gegarandeerd is en ten tweede omdat ik wel eens wil zien welke mannen nou nog meer met een hoofddoek rond gaan lopen.

Update: als je het vol kan houden, kijk dan op ongeveer 1.01 minuten en hoor hoe Paulde Leeuw de Sinterklaas-traditie islamiseert. Knettergek gewoon!!

Twee Geiten en een Auto: de oplossing

Het Monty Hall probleem. Veel mensen kunnen het echt niet geloven en er zullen heus wel allerlei statistische en rekenkundige bewijzen voor zijn, maar de meeste eenvoudige manier van berekening is nog steeds: het naspelen.

Hieronder staat het schema.

Geit_en_auto 

Statistisch goochelen met Gonneke Stevens

Jullie weten nu hoe je met een geit een auto vangt? Dan komt nu het volgende statistieke probleem.  Een Utrechtse onderzoekster, Gonneke Stevens, interviewt 299 jeugdige delinquenten, die in voorarrest zitten. Ze vraagt wat de jongens op hun kerfstok hebben, dan wel waar ze van verdacht worden. Nou dat willen die jongens wel vertellen. De tabel zie je hieronder.

Preventieve_hechtenis

Welke conclusies mag je uit deze cijfers trekken? Roept u maar...

Saturday, March 06, 2010

Rekenkundige leugens van de Universiteit van Utrecht

http://worldofreason-blog.blogspot.com/2009/09/rekenkundige-vooroordelen.html

Universitair hoofddocent Gonneke Stevens bakt ze bruin

Getallen en interpretaties naar je eigen hand zetten. Heerlijk is dat. Niets mooier dan statistisch liegen.

Maar in hun eigen onderzoeksresultaten komen ook twee heel andere getallen voor, namelijk dat 45,3 procent van de Marokkaanse jongens een vermogensdelict ‘met geweld’ pleegde tegenover 22,7 procent van de Nederlandse jongens. Een score die dus vrijwel twee keer zo hoog was. Dit kennelijk onrustbarende feit wordt verderop in het rapport door gegoochel met de delictprofielen weg gemoffeld. Door vermogensdelicten met geweld domweg niet als geweld te definiëren. Sterker nog: in een volgende tabel blijkt ineens, dat Nederlandse verdachten zelfs veel gewelddadiger zijn dan de Marokkaanse: 28,6 procent geweldsdelinquenten tegenover 10,9 procent. Een kwestie van wetenschappelijk wegmasseren dus.

http://www.nrc.nl/opinie/article2369656.ece/Onderzoekers_Marokkaanse_jeugddelinquenten_goochelen_met_resultaten

Twee geiten en een auto

In een Amerikaans spelprogramma op de Teevee worden aan een deelnemer drie deuren getoond. Achter één deur staat een auto en achter de andere twee deuren staat elk een geit. De deelnemer weet niet achter welke deur een auto staat. Hij mag een deur aanwijzen. Als hij een deur heeft aangewezen, opent de showmaster één van de andere deuren, waarachter een geit staat.

Letsmakeadealdoors Nu wordt er aan de deelnemer gevraag of hij nog van keuze wil veranderen. De showmaster vraagt hem: Is het in jouw voordeel als je nu nog van keuze verandert?"

Er is al sinds de jaren zeventig een discussie onder statistici over de oplossing van dit vraagstuk. Er zijn veel wetenschappers die zeggen dat de deelnemer vanaf het begin 33,3 procent kans heeft te winnen en dat die kans niet verandert. Marilyn Vos Savant beweerde in 1990 dat de deelnemer meer kansen heeft als hij de andere deur kiest. Ze werd aanvankelijk belachelijk gemaakt door wetenschappers.

Toen ik in 1991 les gaf aan programmeurs van de kerncentrale Greifswald (Oost-Duitsland) hebben we het probleem doorgeprogrammeerd. Raden jullie eens wat er uit kwam?

Thursday, March 04, 2010

Pim is niet dood

In Eindhoven leeft hij nog. Twee zetels voor LPF-Eindhoven.

Pim_niet_dood

Mijn jongste zoon en ik, hebben allebei op een winnaar gestemd. Door de winst van de D66 is er in Eindhoven wel een linkse meerderheid van PvdA, D66, Groenlinks en SP mogelijk.

Wednesday, March 03, 2010

Vrankrijk verdachte was lid Deense AFA-Enhedslisten

De Deense verdachte van de mishandeling en poging tot moord op de Amsterdamse kraker Yoghurt, Jacob Jonas Grandetoft was enkele jaren geleden nog een organiserend lid van de Deense AFA. Gisteren werd bekend, dat er een onderzoek wegens terroristische activiteiten is gestart tegen AFA en Jacob_grandetoft Enhedslisten. Jacob Grandetoft was ook vooraanstand lid van deze extreem-linkse partij enhedslisten, zoals blijkt uit diverse Google-resultaten.

Tot nog toe is er zowel van de zijde van krakers als justitie altijd de indruk gewekt dat we hier met een dronkemansruzie te maken hebben. Het politieke aspect is totaal achterwege gebleven. Waarom kwam Jacob G. na zijn jeugd en activiteiten in Denemarken juist naar Amsterdam en welke activiteiten heeft hij hier uitgevoerd? Hoe kwam hij aan geld? Met wie onderhiel hij contacten. Het zijn vragen die een zichzelf respecterende de geheime dienst altijd zou moeten stellen.

Jacob G. zit nog steeds in voorarrest na zijn veroordelingen wegens mishandeling en het aansluitende hoger beroep dat ingesteld is. 

Tuesday, March 02, 2010

Moslims niet tegen het verkeerde been stoten

Dat was FF schrikken afgelopen maandag.  Leraar Nederlands in Eindhoven draagt nu ook al een hoofddoekje. Maar gelukkig wil hij "de moslims niet tegen het verkeerde been stoten" (leraar Nederlands). Oh gelukkig. Ik dacht al. Maak ze niet kwaad hoor!!!

Monday, March 01, 2010

Denmark: AFA-Antifa extremists arrested charged with violence and support of terrorist organization

The Danish Intelligence Agency (PET) has struck against extreme left groups in several locations in the country.

A number of people were arrested and there were conducted a series of house searches.

One alleged left wing extremist was remanded for 24 days and charged with amongst other things, support of terrorism.

According to the charges, the individual in question is a leading figure in the red fascist Antifa / AFA organization. The criminal activities are supposed to have taken place since 2008.

AFA spokesman Anders Lind denies that the organization is involved in the case, but knowing a little bit about the extreme left in Denmark, it is most likely that the suspects have intimate connections with AFA. It is a very small country after all.

AFA is connected with the legal far left party Enhedslisten through countless 'anti-racist' activist groups in which members of Enhedslisten play a part. Pernille Rosenkranz-Theil, now Social Democrat (!), when still a prominent member of Enhedslisten was responsible for the invitation of left wing extreme 'activists', who managed to throw paint over prime Minister Anders Fogh Rasmussen inside Parliament. She also donated money to an AFA music project.

There have been house searches in Aarhus and in Middle and West Zealand where the police have impounded a computer. An individual is charged with computer hacking.

On the computer the police found sensitive information about people with connections with the right, and the information is said to have been acquired through computer hacking. Also information about political parties and organizations as well as information about several politicians.

The Danish Intelligence Agency comments: 'Confrontations look more and more like organized violence, and we have also seen that right- and left wing extremists try to uncover and expose political adversaries through activities which resemble private intelligence gathering,

This case illustrates the development and is part of PET's endeavor to prevent and fight violent political extremism. This does not mean that the criminal offenses in this area only come from left wing extremist environments, we see the same tendencies in extreme right wing groups, and PET is working hard trying to counter all forms of violent political extremism'.

REDOX

The daily Ekstra Bladet wrote that one of the arrested individuals belongs to the left wing extremist 'REDOX', by its own admittance a left wing intelligence gathering organization.

The shady organization tries to keep up a serious appearance as 'a documentation center', and is often used as a source for information about alledged right wingers by the left wing Danish media.

This in spite of the fact, that the 'spokespersons' of the organization; often a 'Jonas Jensen' are interviewed anonymously and off camera.

REDOX is perceived by most people from the opposite spectrum as a primary source for violent Antifa / AFA groups.

But there are more connections between the left wing press establishment and left wing extremist groups and individuals. One individual an academic by the name of René Karpantschof for example, is also often invited by the media as a source of information and knowledge about left- and right wing violent groups, despite the fact that he has been deeply involved with several left wing extremists in the past, and still meets with people of the left wing fringe.

Ze keihard aanpakken

Laatst zei Geert Wilders dat tijdens een lezing in de USA ook nog.  Als je iets wil bereiken, moet je heel hard schreeuwen en ze keihard aanpakken. In dier voege was het zogenaamde lijstrekkersdebatje op Buitenhof vandaag helemaal drie keer niks. Alleen maar vrouwen en dan ook nog alleen linkse vrouwen en dan ook nog niks zeggen. Ik weet echt niet meer waarover het ging.

Tomtancredo_hmed1p_ss_h_2 Vandaag in de NRC bijlage een interessant stuk over de "pain in the ass" van conservatief Amerika, Tom Tancredo, gelezen. Dat is het gezicht van de Tea Party, een nieuwe conservatieve stroming in de USA, die president Obama flink aan het aanpakken is. Conservatief Amerika groeit al weer qua invloed.
Daar kunnen wij wel iets van leren.

Tom Tancredo zegt het dus ook: "Als je iets wilt bereiken en beleid omver wilt werpen dat al jaren bestaat, dan moet je bereid zijn dingen te roepen waardoor mensen pissed op je worden". Dan denk ik: Dat spreekt me erg aan. Vooral dat mensen tegen de schenen schoppen. En volgens mij is het ook precies wat Geert Wilders aan het doen is. Hard roepen en schoppen, totdat de heersende elite het eindelijk door heeft. Dit beleid moet veranderen of zelfs geheel weg.