Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, March 16, 2010

Goeie Man Cohen

Tien redenen waarom Job Cohen een briljante keuze is:
- Job Cohen is een man van Paars, maar niet beschadigd door Paars.
-De kiezers willen iets ouds en vertrouwds
-Hij is een man van "Iedereen hoort erbij"
-Hij heeft overwicht
Job heeft best

No comments: