Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 06, 2010

Universitair hoofddocent Gonneke Stevens bakt ze bruin

Getallen en interpretaties naar je eigen hand zetten. Heerlijk is dat. Niets mooier dan statistisch liegen.

Maar in hun eigen onderzoeksresultaten komen ook twee heel andere getallen voor, namelijk dat 45,3 procent van de Marokkaanse jongens een vermogensdelict ‘met geweld’ pleegde tegenover 22,7 procent van de Nederlandse jongens. Een score die dus vrijwel twee keer zo hoog was. Dit kennelijk onrustbarende feit wordt verderop in het rapport door gegoochel met de delictprofielen weg gemoffeld. Door vermogensdelicten met geweld domweg niet als geweld te definiëren. Sterker nog: in een volgende tabel blijkt ineens, dat Nederlandse verdachten zelfs veel gewelddadiger zijn dan de Marokkaanse: 28,6 procent geweldsdelinquenten tegenover 10,9 procent. Een kwestie van wetenschappelijk wegmasseren dus.

http://www.nrc.nl/opinie/article2369656.ece/Onderzoekers_Marokkaanse_jeugddelinquenten_goochelen_met_resultaten

No comments: