Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, April 24, 2010

Het Pro-Israël standpunt van de PVV

De PVV heeft een 100% pro-Israël verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen gepubliceerd:

• Banden met frontlijnstaten van de islam die in het defensief zitten aanhalen
• Ook andere landen verdienen onmiddellijk onze steun als zij getroffen worden door de jihad, zoals Denemarken en Zwitserland
• Een internationaal tribunaal tegen de Iraanse president Ahmadinejad c.s. wegens het ophitsen tot genocide en de vernietiging van Israël
• Staak alle subsidies aan de anti-Israël-industrie, zoals ICCO, OxfamNovib etc.
• Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’ voortaan gewoon ‘Palestina’
• Onze ambassade moet verhuizen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem

Maar liefst 6 van de 13 standpunten over de buitenlandse politiek gaan over Israël. Opvallend detail is, dat de "frontlijn-theorie" in de punten over buitenlands beleid in het programma naar voren komt. De frontlijn-theorie houdt in dat Israel wordt gezien als een Westers bastion in het Midden Oosten en een frontlijnstaat in de strijd tegen de geïslamiseerde Arabische wereld.

Binnen de gelederen van de anti-islam activisten is daar nog wel eens discussie over. De samenhang tussen Westerse cultuur, pro-Israel standpunten en kritiek op islam wordt niet door iedereen gezien. Volgens mij is er een samenhang die ook door de anti-Israel beweging duidelijk wordt beleden. De ICCO en NOVIB zijn juist tegen Israel omdat het een baken van Westerse cultuur is en omdat ze er  een westerse koloniale macht in zien. Zoals ze vroeger tegen Zuid-Afrikaans beleid gestreden hebben, zo willen ze nu de arme Palestijnen helpen. Het zijn dezelfde mensen die in ons eigen land alle islamistische initiatieven toejuichen.

Het is niet zozeer Israel waar de extreem-linkse beweging tegen is, maar veel meer de westerse beschaving en de bolwerken die die beschaving heeft opgericht. De PVV is de enige partij die deze mening ook op deze manier verwoordt en in haar verkiezingsprogramma laat weerklinken.

1 comment:

keest said...

Er staat inderdaad een onmetelijke hoop onzin in het partijprogramma van de partij Wilders, maar dit slaat echt alles! Goed gevonden Kees en goed dat je ons erop wijst!