Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, May 06, 2010

Van Agt noemt Israel niet

tijdens zijn speech bij de dodenherdenking in de Nijmeegse St Stevenskerk op 4 mei. Het heeft alom verbazing gewekt, dat van oud-premier Agt de toespraak op 4 mei in Nijmegen mocht houden. Heeft hij niet de Drie van Breda vrij gelaten? Heeft hij niet door nalatigheid oorlogsmisdadiger Menten laten ontsnappen? Bovendien houdt van Agt zich de laatste jaren op nadrukkelijk ongenuanceerde wijze met het Beloofde Land bezig.

Rabbijn Evers zegt er het volgende over: "Dries van Agt heeft zich niet laten kennen als een man met gevoel voor het leed van de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik ben een ariër’, zei Van Agt toen hij het middelpunt was van zijn voornemen de Drie van Breda vrij te laten. Er moest een publieke hoorzitting aan te pas komen waar eerste generatie oorlogsslachtoffers getuigden, om het tij te keren." 

Daarom waren wij in gespannen afwachting naar de St Stevenskerk gekomen, afgelopen dinsdag. Zou de geachte oud-premier de bezetting van Nederland in '40-'45 gaan vergelijken met de Bezette Gebieden in Galilea en Samaria?  Zou hij de oorlog in Gaza gaan vergelijken met de gruwelijkheden van Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog? De man is tot alles in staat.

Ik heb alles op film vastgelegd en zal ter zijner tijd de gehele speech op Youtube zetten. Als mijn jongste zoon het kabeltje van zijn videocamera heeft gevonden. Maar ik kan jullie al wel verklappen dat Van Agt allerlei onderwerpen heeft genoemd zoals daar zijn: Mensenrechten, Gebrek aan Water, Milieuverontreiniging, Bezetting, Klimaatveranderingen. Allemaal in verband met het thema Vrijheid en Bevrijding. Maar de gevreesde link met het Heilige Land is door hem tijdens deze toespraak niet genoemd. Tevreden keerden wij waarnemers huiswaarts. 

3 comments:

Hélène Bleyers said...

Het blijft verder natuurlijk tenenkrommend dat 4 mei helemaal niet over 4 mei gaat. En de herdenking eerder een overdenking is betreffende politiek correcte onderwerpen is waarmee je makkelijk kunt scoren.
Wat een gebrek aan respect jegens de gevallenen druk je daarmee uit !

Louisa said...

Toen van Agt aantrad als Min.van Justitie, zijn entree in de politiek,volgde hij Minister Polak op en zei toen dat er nu "een Ariër op Justitie kwam."
Het jaartal schiet me ff niet te binnen.
Iedereen viel over hem heen en toen scheen hij excuses te hebben aangeboden,goed, maar het tekent wel zijn gedachtengang.
Enfin, zijn glanzende carriëre ging verder: het sluiten van een abortuskliniek (Bloemenhove) waar hij D66 kamerlid Anneke Goudsmit als opponent had (toevallig een Jodin) en vervolgens diende hij een motie in, om de "Drie van Breda" vrij te laten.
Ik zie hem nog de Tweede Kamer uit vluchten toen hij die motie verloor.
Ondertussen bedacht hij "Bestek 81" dat was stemmingmakerij tegen de ambtenaren, waarvan een groot deel gewoon zijn/haar werk doet met het hart op de juiste plaats.
(Mispunten daargelaten, die heb je overal)
Toen liet hij oorlogsmisdadiger Menten lopen (ik zie hem nog stuntelen in de Tweede Kamer tijdens een debat hierover)en ook smeedde hij stiekempjes in een bistro in 070 met Wiegel een kabinetje, na den Uijl te hebben afgezeken.
Hij werd samen met Wiegel stiekem gefotografeerd en tot op de dag van vandaag hangt in "Le Bistroquet"op het Voorhout hiervan een foto.
Wees er maar trots op, Dries.

Enfin, toen hij het politieke strijdtoneel verliet werd hij naar Japan gezonden met een vage functie, maar is het u, lieve Lita, niet opgevallen dat hij nimmer meer na verkiezingen werd gevraagd als (in)formateur?
Zelfs het Staatshoofd lust hem niet, denk ik dan...

En deze druiloor staat nu bekend als Prins der Palestijnen ?
Laat me niet lachen, in mijn ogen is hij een doodordinaire antisemiet, in alfabetische volgorde gevolgd door Gretta D en Anja M.
Bah.

Louisa said...

Even een correctie, voor zover nodig, maar Dries vluchtte de Kamer uit nadat zijn motie tot vrijlating van De Drie van Breda was afgevlagd...

Ach Keesje, ik ben een oude vrouw, het merendeel van je reaguurders weet niet waar ik het over heb...