Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, June 27, 2010

Hoe groot moet de PVV worden?

De oude Bundeskanzler Helmut Kohl sprak in oktober 1998 reeds wijze woorden over het vormen van grote midden-kabinetten. "Als de middenpartijen de verkiezingsuitslag niet respecteren, worden de extreme partijen steeds groter". De SPD en de Groenen hadden de verkiezingen gewonnen en die moesten volgens Kohl dan ook regeren. Ook al had hij gemakkelijk een regering CDA-SPD kunnen vormen. Maar dat deed hij niet, omdat op die manier de extreem-linkse en extreem-rechtse partijen nog veel groter zouden worden.

Voila. Daar kan Tjeenk Willink het mee doen. Denk er even aan als je een regering gaat vormen die bij lange na niet de wens van de kiezers respecteert. CDA en PvdA hebben verloren bij de vorige verkiezingen. VVD en PVV hebben fors gewonnen. Welke regering moet je dan vormen? Ook al is het tegen het zere been van onze multi-culti-koningin.
 
Oranjekw5 Tjeenk Willink, de onderkoning van Nederland en hoofd van de Raad van Staten een volkomen ondemocratisch instituut uit 1531 en opgericht onder Karel V,  is bezig alle loosers van de politiek bij elkaar te vegen en een nood-regering te vormen. Slecht voor Mark Rutte en slecht voor het land. Maar toch doet ie het.  

Geert Wilders speelt verontwaardiging, maar je kan op je vingers natellen dat hij blij is op deze manier buiten spel te zijn gezet. Hij heeft geen goede minister-kandidaten en hij heeft nog geen mensen in de Eerste Kamer en Provinciale staten. Geert Wilders heeft nog een paar jaar tijd nodig om dat te bewerkstelligen en dan kan hij regeren. Intussen scoort hij wel. Het CDA dreigt al te breken en de VVD voelt zich ook niet zo lekker.
 
De punten van Geert Wilders worden steeds meer geagendeerd: criminaliteit onder Marokkaanse jongeren, lok-joden, toenemend antisemitisme onder Marokkanen. Het staat intussen allemaal in de krant en de partijen moeten er iets over zeggen.  Zelfs een regering met Femke Halsema erin zal het niet wagen de grenzen voor laag-geschoolde immigranten nog verder open te zetten.

Ben ik blij met dit gedoe? Nee, omdat het slecht voor het land is. Ja, omdat we nu als bloggers weer vrij doelschieten hebben.

8 comments:

rien said...

Ik ben blij met iemand als Wilders, en met de overwinning van de PVV. Ook mooi meegenomen dat de PvdA met Cohen 3 zetels heeft ingeleverd en de VVD de grootste is. Toch als PVV-''aanhanger'' ben ik het ook eens met de schrijver dat Wilders opgelucht moet zijn dat ie (nog) niet gaat regeren. Eerlijk is eerlijk.

Anton said...

Rutte moet nu een kabinet in elkaar spijkeren dat sterk genoeg is om het 4 jaar uit te houden, en in die tijd moet zijn regering het gras voor de voeten van de PVV weg maaien, als hij teninste niet wil dat de PVV de grootste partij gaat worden.

Volgens mij een onmogelijke taak.

Knotwilg said...

Ik begrijp niet helemaal wat u hier schrijft geloof ik.
Als u het zogenaamde Paars-plus clubje bedoelt met uw typering 'bijelkaargeveegde loosers' Moet ik u er op wijzen dat dit voor 3 van de 4 betrokken partijen niet geld. En aangaande het betrekken van de 4e en enige verliezende partij in dit proces (PvdA): Er is mijns inziens wel iets voor te zeggen om 'de wil van de kiezer' en de grootste partij met elkaar in verband te brengen. De wil van de kiezer is niet alleen zichtbaar in de verschuiving van macht maar ook in de absolute getallen.
Wordt de wil van de kiezer meer gehonoreerd door het weglaten van de grootste verliezer of door het betrekken van de grootste winnaar? Allebei tegelijk blijkt niet te realiseren.
Ik wil hiermee overigens niet beweren dat ik in het Paars plus bid een goed idee vind.

keesjemaduraatje said...

met de term "stelletje bijelkaar geveegde loosers" bedoel ik te zeggen, dat de PvdA, D66 en Groenlinks er alles aan gedaan hebben om Wilders onderuit te halen en dat de PVV desondanks een grote winst heeft gehaald. Nu mag een partijtje als GL parmantig aan tafel gaan zitten en ons haar perverse wil opleggen.

Simon said...

Waarop baseert u de opmerking dat de PVV geen geschikte minister kandidaten zou hebben ? Voor justitie zou bijvoorbeel de Roon uitstekend kunnen functioneren (oud procureur generaal). De Vries op financien zou ook niet misstaan. Ook voor defensie heeft hij denk ik wel een aantal geschikte kandidaten. En dat zijn alleen nog maar de mensen die nu in de kamer zitten. Wellicht heeft hij op de achterhand ook nog een paar namen (wellicht Bram Moscovich ?). Bovendien was ik ook niet bepaald onder de indruk van de kwaliteiten die het vorige kabinet in huis had. Ik noem een Vogelaar, een Huizinga, een Balkenende, een Rouvoet (als minister voor spek en bonen). Kortom, ik vind de aanname dat de PVV geen geschikte minister kandidaten zou hebben ietwat ongefundeerd in dit verhaal.

Simon said...

Waarop baseert u de opmerking dat de PVV geen geschikte minister kandidaten zou hebben ? Voor justitie zou bijvoorbeel de Roon uitstekend kunnen functioneren (oud procureur generaal). De Vries op financien zou ook niet misstaan. Ook voor defensie heeft hij denk ik wel een aantal geschikte kandidaten. En dat zijn alleen nog maar de mensen die nu in de kamer zitten. Wellicht heeft hij op de achterhand ook nog een paar namen (wellicht Bram Moscovich ?). Bovendien was ik ook niet bepaald onder de indruk van de kwaliteiten die het vorige kabinet in huis had. Ik noem een Vogelaar, een Huizinga, een Balkenende, een Rouvoet (als minister voor spek en bonen). Kortom, ik vind de aanname dat de PVV geen geschikte minister kandidaten zou hebben ietwat ongefundeerd in dit verhaal.

Anton said...

Ze zijn er nog niet hoor.

keesjemaduraatje said...

Geert Wilders hoeft geen PVV leden tot minister te bombarderen. Hij kan ook partijloze ministers kiezen.
In die zin heeft hij keuze genoeg. Echter. LPF taferelen liggen op de loer. Hij wil zich er persoonlijk van overtuigen dat het ook de juiste kandidaten zijn. Plus de Statenverkiezingen, plus Eerste kamer. Het wordt een beetje veel.
Wat dacht je van Fleur Agema als staatssecretaris op sociale zaken?