Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, August 20, 2010

De Oecumenische Imam

Vrij Nederland heeft weer een geheel nieuwe wending aan het Geert-Wilder-Tegen-Moskee-op-Ground-Zero-Debat gegeven. De imam die de moskee op Ground Zero wil bouwen wordt in het gesubsidieerde grachtengordelblad als een "oecumenische imam met idealen" weggezet. Volgens mij draait imam Feisal Abdul Rauf,  zich om in zijn graf.  Een moslim die op één hoop gegooid wordt met een Christelijke organisatie. Je kan ook te ver gaan. Want Oecumenisch, wat is dat eigenlijk?

Americastopislamisation-vi Dat is nu een vraag die Keesjemaduraatje heel goed kan beantwoorden. Heb ik niet 7 jaar lang op een Oecumenisch Scholengemeenschap godsdienstles gekregen? Heb ik niet jarenlang in de kerk en thuis allerlei verhalen over de "Oekulele der Kerken", zoals Gerard Reve dat treffend uitdrukte , moeten aanhoren? Zo erg zelfs, dat toen ik weer eens na tien jaar verblijf in het Buitenland, mijn Synodaal Gereformeerde Kerk wilde opzoeken, die helemaal niet meer bestond, want opgegaan in de Protestantse Kerk. Ze konden de gebouwen niet meer betalen en zijn toen maar samengegaan met de Hervormden en de Luthersen. Dat is Oecumene.

Dus ik stel voor dat als Vrij Nederland, die deze week overigens een verdomd leuk artikel over "Ons Soort Mensen" en welke jurkjes ze tegenwoordig dragen, heeft gepubliceerd, dat Vrij Nederland dus, als die de huur van de Raamgracht niet meer kunnen betalen, gewoon lekker Oecumenisch samengaan met de Poldermoskee. Valt toch niet op.

De Gereformeerden hebben jarenlang geprobeerd met de Rooms-Katholieken samen op één lijn te komen vanuit de gedachte: "We zijn allemaal Christenen." Dat is op zich een positieve gedachte, maar de Paus zegt heel terecht: Kom maar weer terug naar de Grote Moederkerk. Even goede vrienden. Dus de Nederlandse Bischoppen doen niet meer mee aan de Oecumene. Jammer. Daarna zijn de protestantse kerken toch door gegaan met de oecumene, maar zonder een gemeenschappelijke doelstelling en richting. Het ging uiteindelijk alleen nog maar om de financien.

Waarom noemt Vrij Nederland nu Feisal Abdul Rauf een "Oecumenische Imam"? Omdat hij een plek van dialoog en discussies tussen meerdere geloven wilde oprichten. Omdat hij een boek over islam in Amerika heeft geschreven, met een voorwoord van de Katholieke non Karen Armstrong. Omdat hij een Sufi is die zelf vervolgd wordt en omdat hij voor de regering Bush al eens advieswerk heeft gedaan. Cool.

Vrij Nederland verwart een discussie voeren met dialoog en zelfs oecumene. Het is natuurlijk mogelijk dat een imam iets over zijn geloof vertelt en dat daarna de dominee iets over zijn geloof vertelt. Het is beter dan op elkaar schieten. Zolang je praat hoef je elkaar nog niet te vermoorden.


Rauf-sharia
Dus in die zin zal Feisal Abdul Rauf dat allemaal best goed bedoelen. Maar zolang er geen gemeenschappelijke basisprincipes worden onderschreven is van een echte samenwerking natuurlijk nooit sprake. Als de Gereformeerde Gemeenten in Nederland al niet met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt kunnen samengaan, dan is een echte dialoog tussen moslims en christenen natuurlijk nog veel verder weg. Tenzij je naief en dom bent en je laat bekeren. Maar dan vraag ik me af waarom Feisal Abdul Rauf zich niet tot de Westerse Democratische Basisprincipes laat bekeren. Why not?

Het antwoord op de vraag wat Feisal Abdul Rauf van de Westerse Vrijheid vindt is ook al beantwoord in zijn populaire boek "What's right with Islam is What's right with America". Je moet maar durven. Hij zegt dus eigenlijk dat zowel de Verenigde Staten van Amerika als de islam beide gebaseerd zijn op principes van rechtvaardigheid en gelijkheid. Dus eigenlijk is er geen tegenstelling volgens deze Ground Zero imam en daarom kan hij ook rustig een moskee op deze plek bouwen. 

Tegenstellingen ontkennen is een vaak voorkomende methode om moeilijke vragen uit de weg te gaan. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal christenen. We zijn allemaal Limburgers en we zijn allemaal in wezen in het diepst van ons hart allemaal  geneigd naar het goede. Was het maar waar.


7 comments:

Jaan said...

Blijkbaar is het waar, althans voor een deel der overlopers. Een bischop in Nederland stelde voor om God maar Allah te noemen.
Hij ziet dus ondanks zijn theologie opleiding weinig verschil tussen de islam en het katholicisme of denkt door zijn kruiperigheid bruggen te bouwen?
Ik reageerde op zijn stompzinnig gezwets door te zeggen: Noem de pastoor dan gelijk imam, dan is het probleem opgelost.

Carlo said...

We zijn allemaal sadisten. Dat is in ieder geval waar. Anders zouden sommigen van ons niet op de idee komen in naam van de tolerantie anderen oecumenisch te demoniseren zoals Doekle Terpstra.

Eric said...

Rauf stelt zelfs de seculiere Amerikaanse grondwet gelijk aan de koran omdat beide naar rechtvaardigheid enzo zouden streven.
Rauf is een doorsnee Islamist, niets bijzonders aan. Maar het is schokkend om te zien hoe met name de linkse Engelse media zoals de guardian en huffington post met een reli fanaat als Rauf weglopen. Daar trappen gelukkig steeds minder Nederlanders in. Nederland is weer gidsland aan het worden, we hebben weer reden om trots te zijn.

Paardestaart said...

"What's right with Islam is What's right with America"?
Ach - daar kijken ze bij Vrij Nederland of de NRC niet van op hoor. Zoiets hadden ze daar eigenlijk altijd al vermoed, vooral nadat Maurits Berger verklaard heeft dat het nederlands rechtstelsel al voor een belangrijk deel congruent is met de sharia. Het valt vooralsnog helemaal niet uit te sluiten dat we óok dat aan islam te danken dan - net als penicilline, koekoeksklokken of ruimtevaart.
Moet echt ff uitgezocht worden; misschien kan Obama daar zijn science-czar op zetten? Is iets minder beladen voor het amerikaanse publiek dan bijvoorbeeld te verklaren dat de wereld de Constitution te danken heeft aan Ibn Tamiyya, en Obama heeft nadrukkelijk opdracht gegeven islam en de moslims de geschiedenis van de wetenschap in te schrijven. Kan Holdren beter op neutraal terrein beginnen, dan komt het niet zo áan!

Steady Freddy said...

Ron Paul is die net iets andere republikein en een interessante conservatieve liberaal. Hoewel hij zelf een tegenstander is van abortus, meent Paul dat de federale overheid hierover geen inspraak heeft, dat het dus een recht is waarover staten zelf mogen beslissen. Paul hangt een consistent life ethic aan, wat ook bete...kent dat hij tegen de doodstraf
is. The war on drugs beschouwd hij als een falend beleid en pleit daar voor, voor legalisatie van drugs. Zijn standpunt omtrent het homo huwelijk is dat de overheid daar geen zeggenschap in behoort te
hebben, dat trouwen een levensbeschouwelijke / godsdienstige aangelegenheid is en aangezien kerk en staat gescheiden zijn het homo huwelijk mogelijk moet zijn.

Nu mengt hij zich ook in de discussie over de moskee nabij ground zero.

http://thinkprogress.org/2010/08/23/ron-paul-ny-mosque/

vanhetgoor said...

Als men koste wat kost een gemeenschappelijke basis wil zoeken dan moet men niet verwonderd op kijken als blijkt dat dit een hele vreemde basis is. Het christendom is gebaseerd op de vergeving van de zonden en de verlossing. De islam is juist het tegenovergestelde hiervan, er is geen verlossing, en is geen vergeving. Allah mag vergeving schenken wie hij wil. Er is niets dan men kan doen om de vergeving af te smeken, er is niets dat men kan doen om de verlossing te krijgen.

Juist omdat deze twee basisbeginselen voor de volle 100% tegenover elkaar staan is er geen enkele gemeenschappelijke basis mogelijk. Iets soortgelijks heeft men met boekenkopers en boekopkopers, de ene leest graag, de andere heeft een papierfabriek. Kleuterschooljuffrouwen en pedofielen, de ene houdt van kinderen en de andere dus niet.

Iemand die de vergissing maakt dat de islam en het christendom ook maar enige overeenkomst zouden hebben is dom, hij heeft niet begrepen wat Jezus bedoeld heeft. Jezus wierp de wisselaars uit de tempel. Mohammed heeft de vergeving uit het door hem geperverteerde geloof gehaald, hierdoor is men slaaf geworden, niet alleen slaaf van Allah, maar voornamelijk slaaf van de leider, de ayatolla en voorganger, de mufti en de imam. Hoe kunnen mensen zo stom zijn? Hoe weten we eigenlijk dat dit geen cynische opmerking is? Aan stommiteit moet toch ook wel eens ergens een grens zitten!

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Je vraagt je af waarom Feisal Abdul Rauf zich niet tot de Westerse Democratische Basisprincipes laat bekeren.
Ik vermoed dat hij die al lang aanhangt.
Wat doet jou vermoeden dat hij daartoe nog bekeerd zou moeten worden??

Groetjes,

Wim