Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 24, 2010

Pro Ground Zero Mosque protesters ....

are anti-Israel. Astonishing, that is...

1 comment:

vanhetgoor said...

Het is niet 'astonishing' het is niet meer dan de gewone gang van zaken, ik las vandaag een zeer goed stuk (religion of peace) geschreven door Daniel Greenfield van SultanKnish.blogspot.com dat heel goed uit de doeken doet hoe de islam werkt. Dat de pro Ground-Zero-Mosque protesters tegen de joden zijn is geen wonder. Als men vóór de moskee is dan is men tegen de rechten van de vrouw. Is men vóór de islam dan is men tegen de joden, is men vóór de moslims dan is men tegen de beschaafde wereld.

Het is een pakket dat men moet afnemen, het is een stelsel van leugens dat als een geheel moet worden geslikt. Men kan niet een stukje van de islam nemen, een beetje een moskee wel leuk vinden. Het is een compleet overweldigend teleurstellend tragisch complex blok van verziekte gedachten die aan elkaar zitten vast gerot.

De islam bestaat uit jodenhaat en vrouwenhaat. Iedereen die sympathiseert met de islam moet hier op den duur aan meedoen. Het is daarom geen wonder.