Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 13, 2010

De Movie

Gisteravond met grote interesse naar Geert De Movie (VPRO) zitten kijken. Zou het de makers lukken Geert Wilders onderuit te halen? Het is eerder gepresteerd. Ayaan Hirsi Ali werd uiteindelijk door een Zembla documentaire "ontmaskerd" en moest het land verlaten. Stilletjes hoopt natuurlijk iedere documentairemaker van de VPROVARANOS de geschiedenis in te kunnen gaan als de killing factor. Alles wat niet tot de politiek correcte main stream behoort, moet vroeg of later 'kalt gestellt' worden. Interview de stemmers van de partij. Interview de buitenlandse vrienden van de partij en werp een paar verdachtmakingen in zijn richting.

Buitenlandse vrienden
Terwijl de PVV een eigen Nederlandse cultuur wil behouden en zich een Nederland zonder voorschriften van de Europese Gemeenschap ten doel stelt, is er geen Nederlandse politicus die zoveel buitenlandse aanhangers heeft als Geert Wilders. Het is niet helemaal duidelijk of dit bewust zo gezocht is, of dat Geert zich dit graag laat aanleunen. Er is een scherp contrast tussen de contacten binnen Nederland en de contacten in het buitenland. 

In Nederland is er maar één manier om in contact met de PVV te komen en dat is je aanmelden als vrijwilliger. Als je heel brutaal bent kan je nog proberen stagiaire te worden.  Als je als keurige politiek incorrecte en jezelf respecterende islamkritische club probeert Geert Wilders uit te nodigen of te spreken te krijgen, dan hoor je helemaal niets terug. Emails worden nooit beantwoord.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik laatst een bevriende bewoonster van Jerusalem sprak die vertelde dat zij met Geert Wilders gesproken had en dat haar vrienden in Israel heel erg enthousiast over hem zijn. Blijkbaar is het voor Geert Wilders gemakkelijker om in een zaaltje in het buitenland onbevangen met mensen te praten dan in Nederland. Niet alleen liggen hier in Nederland linkse journalisten op de loer, Geert moet ook oppassen dat hij niet in verband gebracht wordt met extreem-rechts. Bovendien zit Nederland vol met vervelende querulanten die ook een stap in de politiek willen wagen. Oppassen dus.

Only One Geert Wilders
Volgens mij interpreteert iedere buitenlandse vriendgroep van Geert Wilders zijn politiek weer anders. De Engelse aanhangers van English Defence League denken dat de PVV een soort hooligan-vereniging is en zingen op voetballiedjes geënte slogans: "Only one Geert Wilders, we have.... Only one Geert Wilders". Ik weet niet of Geert Wilders zich in Nederland ook met dit soort fans zou laten zien. Het gevaar is groot dat het aanhangers zijn van wat vroeger het National Front was. Wat ik wel interessant vind, is dat deze hooligans zich niet van de straat laten jagen. Op 30 oktober 2010 zullen we op het Museumplein in Amsterdam zien of ze ook tegen de knokploegen van de Internationale Socialisten opkunnen.

Lachstuip

De Amerikaans conservatieve kijk op Europa en op de politiek van Geert Wilders is soms hilarisch en in onze ogen zwaar overdreven. Geert Wilders wordt vergeleken met Winston Churchill en Europa wordt gezien als bezet door de islam. Europa zou zich al overgegeven hebben aan de islam en Geert Wilders is de redding in de nood. Als dit beeld aan de Nederlandse kiezers was gepresenteerd, zou iedereen ongetwijfeld in een lachstuip voor de televisie hebben gelegen. Maar interessant is het wel. Dat de Amerikaanse vrienden van Geert Wilders zo denken en dat Geert zich dat laat aanleunen.  

De Duitse vrienden van Geert Wilders, Politically Incorrect, begrijpen iets beter wat de PVV politiek precies inhoudt, omdat de Duitse situatie zo op de Nederlandse lijkt. Zowel CDU als SPD hebben jarenlang de problemen met immigratie genegeerd en komen nu in de problemen  door politieke nieuwkomers die wel op de harde feiten wijzen. Een groot verschil is wel, dat de NPD en Republikaner extreme nationaal conservatieve partijen met een vaak racistische inhoud zijn, waar je scherp van moet onderscheiden wil je niet politiek beschadigd en onmogelijk gemaakt worden.  In Nederland hebben dergelijke partijen, zoals Voorpost en NVU heel weinig aanhang.

Israel
Ik ben binnen de islamkritische groepjes in Nederland nog niemand tegengekomen die van mening is dat alle Israëlische Arabieren maar naar Jordanië moeten gaan en dat geheel Judea en Samaria alleen door Joden bewoond zou moeten worden. Dat Geert Wilders zich in Israelische kringen begeeft die deze mening aanhangen is interessant. Deze politiek is in ieder geval niet één op één op de Nederlandse situatie te transplanteren. Het zou wel goed zijn als de Israelische kolonisten een paar punten van de PVV over zouden nemen en hun kinderen samen met Arabische kinderen naar school zouden laten gaan.


Er is in Nederland veel werk aan de winkel. Laten we ons alsjeblieft op onze eigen nationale situatie concentreren en niet proberen de gehele wereld te bekeren. De situatie in Amerika, England, Israel en Duitsland is zo anders , dat een paar welgemeende en rake slogans daar niet veel heil zullen brengen.  Dat de documentaire Wilders de Movie mij dat inzicht heeft gebracht mag dan wel weer als een verdienste worden beschouwd.


 

11 comments:

Tod said...

Nederland is een samenleving in ontbinding die bezig is haar laatste adem uit te blazen.

Een terugkeer naar de pre-middeleeuwen waarbij stammen de dienst uit maken.
Een samenleving als Afghanistan is onze toekomst.

Brul said...

Tod,

Ja, Je hebt helemaal gelijk!!!
De marsmannetjes komen er ook aan!

Abu Pessoptimist said...

Interessante opmerking die je maakt:

"Ik ben binnen de islamkritische groepjes in Nederland nog niemand tegengekomen die van mening is dat alle Israëlische Arabieren maar naar Jordanië moeten gaan en dat geheel Judea en Samaria alleen door Joden bewoond zou moeten worden. Dat Geert Wilders zich in Israelische kringen begeeft die deze mening aanhangen is interessant."

Feit is namelijk dat niemand minder dan Wilders zelf de mening aanhangt dat 'De Palestijnse staat al bestaat en Jordanië heet'. En dat Wilders bevriend is met/ c.q waarschijnlijk de standpunten deelt van Lieberman en Aryeh Eldad van respectievelijk de parijen Yisrael beitenu en Ihud Leumi die beide de transfer van de Arabieren van de Westoever naar Jordanie voorstaan, is niet echt nieuws. Maar het is waar dat hijzelf voor zover ik weet nooit heeft gezegd dat de Palestijnen dienen te verhuizen. Wat hij weer wel heeft gezegd, is dat het geen conflict is over land, maar tussen Israel en de ideologie die islam heet.

Cpt. Iglo said...

"Emails worden nooit beantwoord."

Inderdaad. Ook onderstaand mailtje van 12 juli 2009 is tot op heden onbeantwoord gebleven:

“Geachte heer Wilders,

Naar verluidt heeft u zich wel eens laten informeren door mevrouw Yvonne van Hertum van Stopkindersex, of althans kamervragen gesteld naar aanleiding van dingen die zij in de publiciteit had gebracht (ik heb het niet gecontroleerd, dus als het niet zo is, hoor ik dat graag).

Deze mevrouw is inmiddels veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en koerst hard af op nog eens twee maanden, daar zij zich niet aan de voorwaarden van haar voorwaardelijke straf houdt.

Zij begint steeds woester om zich heen te slaan en alle remmen lijken los, terwijl er vragen te stellen lijken te zijn bij haar financiële handel en wandel.

Staat u nu nog steeds achter haar? Zo ja, waarom? Vindt u het bijvoorbeeld terecht dat zij zich uitermate beledigend uitlaat over de burgemeester van Papendrecht?

Hoogachtend,

[ondertekening]“

Zie 'Geert Wilders beantwoordt vragen niet' op http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=489 .

keesjemaduraatje said...

@Abu: dat is inderdaad een mening die ik ook aanhang: het conflict in Israel gaat niet over land, maar over islam. Als een ander volk hetzelfde wordt aangedaan, bijvoorbeeld West-Sahara, Koerden, Arabieren in Iran, Shiieten in Irak, dan kraait er geen haan naar. De strijd van de zogenaamde Palestijnen is een puur islamitische strijd tegen wat zij ongelovigen noemen.

Likoed Nederland said...

@Abu

U heeft gemist dat Lieberman zelfs bereid is om zelf te verhuizen voor vrede:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/26/AR2009022602806.html

Abu Pessoptimist said...

@Likoed Nederland, ik heb niet gemist dat Lieberman zei dat hij breid was te verhuizen. Ook heb ik niet gemist dat Lieberman onlangs zei dat vrede volgens hem in deze generatie niet mogelijk is. Zo kan ik het ook. Als de hemel naar beneden valt heeft de maan een hoedje op en ben ik ook bereid te verhuizen. De man is een clown, maar wel een enge.

roelz said...

Ik vind dat er veel te zeggen is voor het idee dat Samaria en Judea Joods zijn. In Israel mogen Arabieren wonen, zij hebben er zelfs rechten die ze in de hele Arabische wereld niet kennen. De Arabische wereld moet altijd Judenrein zijn. Links in Nederland steunt dat streven. Gezien dat streven is het logisch om te zeggen dat Samaria en Judea dan maar vooral Joods moeten zijn. Met die eeuwig woedende Arabieren valt niet te leven en ze begrijpen het heel goed, ze doen zelf niet anders.
Toen Samaria en Judea onder Jordaans bestuur vielen protesteerde daar nooit een (1) Palestijn tegen. Dat bestuur duurde van 48-67, dat is negentien jaar. Palestijnen kunnen dus heel goed uit de voeten met Jordaans bestuur. In Jordanie is een zee aan ruimte, hun broeders wonen daar, inderdaad, laat ze zich daar vestigen. Goed idee. Het komt ook overeen met het oorspronkelijke mandaatsgebied dat aan de Joden als Joods tehuis is toegezegd. Het is niet extreem rechts om dit idee goed te keuren. Het zal iedereen ten goede komen, Samaria en Judea zullen welvarende gebieden worden. Een welvarende buurman is altijd een zegening voor iedere economie.

sandokan said...

Ook ik ben destijds benaderd door Joost van der Valk die deze 'documentaire' ging maken. Hij kwam positief over en ik had het gevoel dat er ook 'andere' linksmenschen in dit land leefden. Maar ergens rinkelde een alarmbel en ik heb -geheel tegen mijn gewoonte in- een vervolggesprek afgezegd. En terecht, als ik de beelden nog eens voor de geest haal. Het zoeken naar financiers, het uitspitten van het verleden van Geert, het reizen naar Israel etc. zijn allemaal dingen die mij (niet) verbazen. Ik vraag mij af waarom Joost niet zoveel ijver en energie stopt in het uitpluizen van de fondsen van extreem- of ultralinks in dit land, de banden die werden onderhouden met de nomenclatura in Moskou en de geheime diensten daar. Hierbij is niet gezegd dat Geert zich heeft laten inzetten als geheim agent voor de Mossad. Nee, die Joost is zijn doel voorbij geschoten en ik heb hem tijdig doorzien - net zoals Geert, die elke reactie weigerde!

Likoed Nederland said...

@Abu

U vindt de uitspraken van Lieberman blijkbaar tegenstrijdig. Realistisch is eerder het woord. Hij is bereid grote offers te brengen voor vrede.
Echter, Arafat wees vrede al af in 2000 en 2001. Hoe kan Abbas dat dan nu wel?

Lees 'zeven drempels voor vrede': http://www.likud.nl/artik33.html

Derk said...

Weet iemand nog wat Arafat en zijn mannen in Jordanie uitspookten voor 1970 en wat de reden was dat Jordanie "Zwarte September" startte? Uiteindelijk resultaat, Arafat werd verdreven naar Libanon en daar begon het circus opnieuw. Arafat weigerde tevoren ook om in een regering van Jordanie plaats te nemen.