Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 13, 2010

Sam Broersma in de aandacht

OMROEP ZEELAND'Koningin Beatrix liegt en Nederland is crimineel'ZOUTELANDE – Sam Broersma uit Zoutelande heeft een boek geschreven over zijn al vijftien jaar durend conflict met de belastingdienst. Vermogensbeheerder Broersma zegt miljoenen euro’s mis te zijn gelopen doordat de belastingdienst in Goes zijn bedrijf Trading Advice niet erkent als onderneming in de zin van de omzetbelasting. Volgens Boersma is hij daardoor zeer vermogende klanten kwijtgeraakt.Boek

Boersma wil zijn gelijk halen en heeft daarom alle correspondentie met overheden integraal in zijn boek, Hare Majesteits leugens regeren, opgenomen. In de afgelopen vijftien jaar heeft Broersma honderden brieven, bezwaarschriften, dossiers en beschuldigingen gestuurd naar top-ambtenaren, Kamerleden, de Nationale Ombudsman, ministers en de Koningin. Die, volgens hem, niet durven toegeven dat de overheid een fout heeft gemaakt en elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden.In het boek worden tientallen mensen met naam en toenaam genoemd. De vermogensbeheerder uit Zoutelande beschuldigt hen van ambtsmisdrijven, misleiding, bedrog en fraude. Hij eist het aftreden van ministers en pleit voor het aftreden van het kabinet.Bedreiging

In zijn boek stelt Broersma dat de hoogste bestuurders hem zo lastig vinden dat hij door geheim agenten al met de dood is bedreigd.Broersma heeft zijn boek uitgegeven in eigen beheer en heeft voor het drukken ervan een lening afgesloten.Het ministerie van Financiën, waaronder de belastingdienst valt, wil niet reageren.BEKIJK HET INTERVIEWOF BELUISTER HET MEER UITGEBREIDE INTERVIEWKATHOLIEK NIEUWSBLAD‘Hare Majesteits leugens regeren’Ondernemer Sam Broersma komt in conflict met de belastingdienst. Hij gaat zelfs om de tafel met staatssecretaris Wouter Bos. Hij alarmeert de Ombudsman, de minister-president, de Tweede Kamer, het OM, de rechter. Ten slotte zelfs Hare Majesteit. “Háár dienaren hebben mijn zaak op scherp gezet.”Klik hier door naar het hele artikel van Henk Rijkers

FILMPJE PRO REPUBLICAIn dit filmpje van Ton Biesemaat wordt Hare Majesteits leugens regeren genoemd en belicht

Lees meer over Hare Majesteits leugens regeren op deze website.

________________________________________

Hare Majesteits leugens regeren

De Staat der Nederlanden als criminele organisatieSam BroersmaSam Broersma uit Zoutelande bewijst, dat de Nederlandse bevolking van overheidswege doorlopend wordt misleid, onder dekking van begrippen als democratie en rechtstaat. In het eerste gedeelte van dit boek beschrijft de auteur gedetailleerd op welke wijze hij door de Nederlandse belastingdienst Kafkaiaans werd bedrogen. Terwijl ook hij niets verkeerd had gedaan, werd hij toch meedogenloos vermalen door het Nederlandse overheidsapparaat en haar controleurs. Zijn bedrijf Trading Advice (vermogensbeheer en beleggingsadviezen) ging verloren, waaruit zowel voor de Nederlandse staat als voor Broersma een miljoenenschade ontstond. Ondertussen werd dit schandaal met nadrukkelijke instemming van onze vorstin de Koninklijke doofpot in gemanoeuvreerd. Dat Broersma daarbij van zijn wettelijke rechten werd beroofd, liet het staatshoofd en de Tweede Kamer der Staten Generaal volledig koud.In het tweede gedeelte van dit boek geeft de auteur heldere voorbeelden hoezeer het bestuurlijk en op controlerend niveau structureel volledig fout zit met de toepassing van wettelijke regels en voorschriften. De auteur maakt duidelijk dat in belangrijke zaken invloedrijke overheidsdienaren en hun omgeving volstrekt willekeurig en naar eigen voorkeur handelen. De auteur beschrijft helder hoe begrippen als ‘democratie’ en ‘rechtstaat’ als fopsteen voor de bevolking dienen.Naast de onaanvaardbare rol van onze vorstin is er in dit conflict een spectaculaire hoofdrol voor de (ex)bewindslieden Jan Peter Balkenende, Gerrit Zalm, en Wouter Bos. Met grove wetschendingen (zware ambtsmisdrijven) en met ‘Haagse bluf’ wensen zij gezamenlijk deze Koninklijke doofpot voor altijd gesloten te houden, en iedere verantwoordelijkheid te ontlopen. Broersma wil het deksel van deze doofpot echter graag gelicht hebben. Mede daarom schreef hij dit boek.Bekende (ex)Kamerleden mogen door de inhoud van dit boek verrast zijn, wanneer zij hun eigen bewuste en jammerlijke falen als volksvertegenwoordiger gedetailleerd, in hun eigen bewoordingen terugvinden. Tot deze (ex)Kamerleden behoren onder meer Boris Dittrich, Andre Rouvoet, Jan Peter Balkenende, Femke Halsema, Jan Marijnissen, Jan de Wit, Maxime Verhagen, Pieter van Geel, en ook het Kamerlid, tevens dorpsgenoot van de auteur, Ad Koppejan.DISTRIBUTIE

uitgave: Sam Broersma

ISBN 978-90-9025143-1

NUR 696

736 pagina’s

EUR 49,90

Bestellen

No comments: