Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, October 16, 2010

De religieuze vrijblijvendheid van Femke Halsema

Tijdens haar Islamlezing liet de fractieleidster van Groenlinks haar ware gezicht zien: Bemoeizucht van de overheid; Vrijblijvende babbeltjes over religie en geen keuzes willen maken. Bovendien maakt Femke een grote fout door uitgerekend nu over de islam te beginnen. Dat is namelijk het thema van Geert Wilders. Ze had over het onbreken van een klimaatparagraaf in het regeeraccoord moeten beginnen. Dat is het thema van Groenlinks.

Geen Keuzes willen maken
Femke Halsema vindt het prima als er nog meer religieuze scholen bijkomen. Ook al weet ze dat met name de islamitische kinderen op die scholen geïndoctrineerd worden en een achterstand oplopen. Linksellende Ze weet hopelijk ook dat de meeste Rooms-Katholieke scholen al helemaal niets meer aan religie doen en dat de Christelijk Gereformeerde scholen een probleem hebben met Evolutie en Homosexualiteit. Twee thema's die voor seculiere mensen erg belangrijk zijn. Er is dus geen enkele reden voor Groenlinks om religieuze scholen te verdedigen en toch doet ze het.  Dat is heus niet om de Gereformeerden te beschermen hoor!!

Femke Halsema zegt letterlijk: "Simpel weg, wat mij betreft mogen mensen niet geweigerd worden in een baan omdat ze streng gereformeerd zijn of bijvoorbeeld een kruisje of een hoofddoek dragen. Zij moeten vrije toegang hebben tot het bedrijfsleven, ze moeten vrije toegang hebben tot overheidsfuncties." Dat klinkt heel liberaal en voor redelijke mensen heel overtuigend, maar ook hier wil Femke geen keuzes maken. Ze problematiseert niet.

De consequentie van de standpunten van Femke Halsema is, dat je een non in habijt tot rechter kan benoemen. En om het nog krankzinniger te maken: Een Germaanse druïde gehuld in lappen, kan bij de receptie van Stadsdeel Amsterdam Noord werken. Met andere woorden: Femke trekt geen grenzen  en is daardoor niet geloofwaardig. Het standpunt zou volgens mij moeten zijn: De staat bemoeit zich niet met het geloof van mensen en trekt het ene geloof niet voor ten opzichte van het andere. Maar de gelovigen moeten zich koest houden en proberen geen religieuze invloed op de staat te krijgen door kleding, gedragingen en uitingen. De ambtenaren moeten dus neutraal zijn en zich neutraal kleden.

  
Bemoeizucht van de staat.
Soms laat de Groenlinks fractievoorzitster Halsema haar ware gezicht zien. De bemoeizucht van de staat wordt door Groenlinks eerder vergroot dan verkleind. De Groenlinksers willen zich al bemoeien met  hoe ik met energie om ga en ze willen andere mensen dwingen met het openbaar vervoer te reizen. Zelf nog nooit een bedrijf van binnen gezien. Tenminste niet om er te werken. En dan wel mij dwingen om mijn auto weg te doen. Van die dingen.

Halsema001 En nu willen ze de religie ook nog dwingen om geen morele eisen aan hun gelovigen te stellen. Krankzinnig is dat. Ze schrijft namelijk: "Godsdienst is niet vrij als deze gepaard gaat met gewetensdwang en met een groot aantal leefregels en voorschriften die moeten worden nageleefd om respect van de geloofsgenoten te kunnen krijgen."  Meisje, daar gaat het geloven nu juist om. Je gelooft met zijn allen iets en de dominee vertelt jou hoe je het beste kan leven. En als je er geen zin meer in hebt, dan laat je je als gelovige uitschrijven en leef je lekker in eenzaamheid verder. In je kamertje in Amsterdam. Dus daar hebben we jou niet voor nodig.

Maar gelukkig trekt Femke ook in dezelfde lezing haar keutel al weer in en zegt: "Het betekent ook steun aan de politie-agente in opleiding die trots is, zelfstandig èn gesluierd." Een definitief teken dat ze geen keuzes wil maken, zich wel overal mee wil bemoeien en niet begrijpt wat de essentie van religie is.

Wat Femke Halsema ook over de islam schrijft, hoe kritisch ze ook over de hoofddoek of over het dwingen van vrouwen is, de kiezers zullen er altijd de hand van Geert in zien. "Zie je wel, de linkse partijen draaien ook al bij". Terwijl zij haar eigen thema's: kernenergie, klimaat, strijd tegen auto's, helemaal niet noemt. De kiezers zullen zich in toenemende mate van haar afkeren en haar toekomst ligt eerder bij een vrijblijvende partij als de D66 dan bij Groenlinks. 

8 comments:

Roel Abraham said...

Femke is een beetje in paniek.

Louisa said...

Zeg Keesje,....ben jij niet een hééél klein pietsie verliefd op Femke ? Of op z'n minst gecharmeerd van haar ?
(Net als Paul Witteman, hij hoeft dat spleetje maar te in haar bloes maar te zien en hij vergeet prompt kritisch te zijn )
Ik vind haar een politica van lik-me-vestje maar met haar hese stem, haar uiterlijk van Elizabeth Tailor in haar jonge dagen lijkt het mij (als vrouw die van mannen houdt en met begrip voor mannen die van vrouwen houden)toch voor gezonde kerels moeilijk haar objectief te kunnen beoordelen ...

Shalom,
Louisa

roelz said...

Maar Kees, ga je nu niet al te gemakkelijk uit van de gelijkwaardigheid van de religies die je noemt? Waar de clue nu juist lijkt te zijn dat de islam geen gelijkwaardige maar een minderwaardige zaak is. Zodoende kan je heel goed pleiten voor katholiek onderwijs, joods onderwijs, christelijke dit of dat onderwijs maar je uitspreken tegen islamitisch onderwijs. Omdat de islam niet deugt. Of ben ik nu te extreem?

keesjemaduraatje said...

@roelz: Ik mag als vrij burger inderdaad vinden dat het ene geloof beter is dan het andere en in dier voege ben ik het met je eens, maar een politicus en zeker een bestuurder hoort geen voorkeur vor de ene religie boven de ander uit te spreken. Dat is geen taak van de staat. Op dit moment wordt het islamitische geloof door subsidies en bouwprojecten bevoordeeld ten opzichte van andere geloven.
Het religieuze onderwijs kan je ook op eigen kosten in je eigen tijd geven. Ik ben dus steeds meer tegen het bijzondere onderwijs. De schoolstrijd opnieuw aangaan en kijken of Abraham Kuijper nu na 100 jaar nog steeds wint. Ik denk het niet.

Tod said...

@Keesje, ik vind het niet erg hoor als je mijn reacties niet plaatst maar als je je klassiekers had gekent had je geweten dat ik geen onzin uitkraam.
De multiculturele samenleving is gedoemd te eindigen in "rivieren van bloed" ( Enoch Powell, 1968).
Voorbeelden; Jugoslavie, Libanon, Soedan,Irak, enz enz.
De architekten van deze multiculturele samenleving zijn willens en wetens, dus opzettelijk met voorbedachte rade, bezig ons land in een oorlogszone te veranderen.
Daarom mag gesproken worden van voorbereidende oorlogshandelingen.
Ook Femke Halsema behoort tot deze architekten en is moedwillig bezig ons land in chaos en geweld te storten. Dat is een oorlogsmisdaad.

Hoewel het natuurlijk aan dovemansoren gericht is om de linkse kerk van oorlogshandelingen te beschuldigen onmdat het boegbeeld van links , nl minister van staat Wim Kok ook een oorlogsmisdadiger is. Nl zonder toestemming van de VN Belgrado bombarderen.

Louisa said...

Ik vergeet natuurlijk het woord "te zien" na te ...in haar bloes, etc etc.

Jaan said...

@Louisa. U meent toch niet serieus, dat over de sex-appeal van Halsema. U schrijft, haar bloes etc. Wat een achterlijk lelijk takkenwijf is die Halsema, ik wil daar nog niet mee van bil al kreeg ik geld bij.
Dit heeft niks met haar links zijn te maken, maar met haar uitstraling, het is niks met die vrouw, bah.
Van zo iemand wordt Jaan weer Jaantje.

roelz said...

@Kees: Ik wil over de gelijkwaardigheid van religies nog iets zeggen. Gelijkwaardigheid en de gelijke behandeling die daaruit voortvloeit, moet je verdienen. Een religie/ideologie, als de islam voldoet niet aan de normen die wij (mogelijk impliciet) altijd gesteld hebben. Zolang het aan islamieten niet is toegestaan de islam te verlaten, verdient deze club de rechten niet die uit gelijkwaardigheid voortvloeien.