Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 25, 2010

Edith Lutz onterecht op de "Joodse Boot naar Gaza"

Grote ophef in Duitsland. De vrouw die door journalisten als vertegenwoordigster van Israel-kritische Joden wordt beschouwd en als zodanig met drie rugzakken speelgoed, kunstbenen en medicijnen mee mocht varen op de "Joodse Boot naar Gaza", die vrouw blijkt helemaal niet Joods te zijn. De media hebben dat onvoldoende onderzocht.   Hendryk M. Broder, de Duitse publicist, schrijft over Edith Lutz: "Ze is net zo Joods als gerookte spek kosher is".

Irene Duitse media zijn door dit verhaal in verlegenheid gebracht. Israel-bashing is door de Duitse geschiedenis niet zo normaal als in andere Europese landen. Alleen extreem-linkse groepen, zoals trotzkisten, of extreem-rechtse groepen willen nog wel eens anti-Israelische opmerkingen in de media maken. Nu er een Joodse vrouw met hulpgoederen naar Gaza ging, werd ze graag door aktualiteitenrubrieken geinterviewd en werden er verder geen moeilijke vragen gesteld. "Wat haddden we dan moeten doen?" vragen de kranten nu. "Hadden we haar bekeringspapieren moeten laten zien?"



1 comment:

vanhetgoor said...

Bekeringspapieren? Ik weet niet of dat veel zin had! Vroeger is het natuurlijk wel gebeurd dat iemand zich liet dopen in de kerk, maar ik weet niet of die het overleefd hebben. Of is dit ook een Godwin?