Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, October 03, 2010

Nu een zondagspreek door Keesjemaduraatje

Het was wel lachen op het CDA congres in Arnhem gisteren, maar het was wel mijn gehele Gereformeerde jeugd die daar even op één dag in de goot gegooid werd. Wat een doffe ellende. Er is een congres van het Christen Democratisch Appel, de naam zegt het eigenlijk al,  en het gaat alleen maar over de PVV en Geert Wilders.

Bleker Het is al krankzinnig om Rooms-Katholieken, Hervormden en Gereformeerden in één partij te stoppen, vanwege de culturele en morele verschillen, maar het is nog veel idioter om te denken dat je daar de Islam gewoon even aan toe kan voegen en denken dat het allemaal goed gaat. Incompatibel. In die zin hebben de Turkse gemeenteraadsleden zich knollen voor citroenen laten verkopen. 

De Gereformeerde CDA-ers verwezen gisteren veelvuldig  naar de Heilige Schrift. Minister Donner maakte zelfs een grapje over de woorden van apostel Paulus. "Niet dat wat mijn mond in gaat is onrein, maar wel wat er later weer uitgaat" of woorden van gelijke strekking. Voor Rooms-Katholieken zijn deze woorden al onbegrijpelijk. Laat staan voor de Turkse statenleden die het CDA met veel bombarie en taktiek heeft binnengehaald. De minister doelt hier op Handelingen 11 die gaan over de Apostel Petrus (dus niet Paulus!!) die zich verdedigt als hij met heidenen omgaat. Blijkbaar maakte minister Donner met een spitsvondig grapje duidelijk dat hij in het kabinet met heidenen moet omgaan of zich door heidenen moet laten gedogen. Of hij wil ermee zeggen dat je ook mensen moet bekeren die nog niet tot het geloof behoren.

Handelingen 11: "8 Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want nooit is iets,dat gemeen of onrein was, in mijn mond ingegaan."

Doekle Terpstra kan er ook wat van. Van het verkrachten van Heilige Teksten dan. "Het huis van mijn Vader heeft vele kamers" oreerde hij. Dat slaat op een passage uit het Nieuwe Testament, Johannes 14:2. Daar maken de volgelingen van Jezus zich zorgen over de toekomst en over de vraag of er een plaats voor hen in de hemel is en wat er met hen gaat gebeuren als Jezus wordt vermoord. 

Johannes 14:
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.

Doekle Terpstra trekt daar natuurlijk een geheel andere conclusie uit. Hij denkt dat er in de Hemel vele kamers zijn en dat er dus ook in een partij meerder richtingen moeten kunnen zijn. Wat op zich raar is, want niemand  heeft in de afgelopen jaren meer lopen mensen uitsluiten als Doekle Terpstra zelf.

Het zijn allemaal beste en brave mensen die je gisteren zag op het congres. Ik heb tenminste de hele dag gekeken. Hele betrokken mensen met een missie. Ik dacht vaak aan mijn ouders. Want het is hun partij die zich hier in zijn volle vertwijfeling ten toon spreide en ten onder ging. Al die bestuurders. Al die oude grijze mannen. Die moeten in de toekomst wel vervangen worden. Daar ligt een zware taak.

9 comments:

Steady Freddy said...

Voor jouw informatie, je moeder stemt echt al vele jaren op groen Links en wel op Femke Halsema, misschien moet je haar zelf eens vragen hoelang al. Je vader heeft bij de vorige verkiezingen, dus niet de laatste maar die daar voor, op de Christen Unie gestemd omdat hij niks meer zag in Balkenende, kreeg hij die er alsnog cadeau bij. Wat en of hij de laatste keer stemt heeft weet ik niet, het zou me niks verbazen CDA uit gewoonte. Krijgt hij er nu de PVV cadeau bij. Of hij nou echt zo leuk vind betwijfel ik maar wellicht moet je hem dat ook maar eens zelf vragen. Verder ben je na je preek vergeten om na je preek Amen te schrijven. Dus doe ik het voor je: Āmīn

keesjemaduraatje said...

@Steady Freddy: je bent al zodanig geislamiseerd dat je niet meer in je eigen taal Amen kan zeggen.
Levitcus 26:7
"En gij zult uw vijanden vervolgen, en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen."

André van Delft said...

Dank je voor deze stichtelijke woorden op de zondagochtend, Kees. Ik lees graag uit het nieuwe testament, en op deze manier kom ik ook daartoe.

Als zelfbenoemd volger van Christus ben ik erg blij dat het oude, huichelende CDA ondergaat. Ik hoop toch een beetje dat Verhagen cs op de puinhopen iets nieuws maken.

Maar het hoeft niet meer per sé voor mij. CDA en CU hebben als geen ander een Antichristelijke politiek gevoerd. Zij, en ook de SGP trouwens, zijn de beste antireclame voor het Christendom.

vanhetgoor said...

Het CDA heeft het enige principe dat men had bij het vuilnis geworpen en daardoor is alles zo relatief geworden. Ik zal het uitleggen, van oorsprong is het CDA een partij die christelijk was. En dat heeft ook een uitleg nodig. Een christen is iemand die Jezus volgt. En Jezus heeft de wereld nieuwe inzichten gegeven. Onder andere heeft hij de geldwisselaars de tempel uitgesodemieterd en heeft hij angst voor de dood en de mogelijke straf van God weg genomen.

Het CDA zou in principe Jezus moeten volgen. Dat er geen geld meer verdient mag worden door van God een sloerie te maken die voor geld te koop is, en dat alle bangmakerij tot het verleden behoort. Welnu; de Christenen hebben in het leven maar een zekerheid, en dat is dat als zij één zonde zouden hebben begaan dat zij dan niet voor eeuwig in de hel branden, maar dat er vergeving is. Die vergeving is afgekocht voor Jezus, en er hoeft ook niet betaald te worden voor God. Als men een fout heeft gemaakt, èn men heeft spijt, dàn is er vergeving en verlossing van de zonden. Klaar, makkelijk zat. Dit is het principe van het Christendom.

Maar nu zijn er moslims in Nederland, die geloven in Allah. En die Allah is een verschrikkelijke klootzak, hij haat vrouwen en negers. Veracht homo's en honden en varkens. En in het bijzonder haar Allah de joden! Er is niets dat de moslim kan doen om na de dood verlost te worden van de zonde dan martelaar worden. En dan nog: het is alleen in de hand van die wispelturige Allah. Volgens de islam is Jezus alleen maar een profeet, maar hij is volgens de koran niet de zoon van god, en hij is ook niet gestorven en hij heeft ook de zonde niet afgekocht. Elk mens dat volgens de regels van Jezus leeft, en elk mens dat de belofte van Jezus gelooft die is fout bezig volgens de islam en de koran.

In het verleden had het CDA last van steeds teruglopende aantallen kiezers, toen heeft een man die Jezus niet begrepen heeft gedacht dat moslims ook een soort god hebben, het is dan wel een god die Allah heet, maar toch! En het feit dat de imam van Allah een geld maak machine heeft gemaakt doet voor het CDA niet ter zake. Het feit dat elke imam van Allah een vette zeug heeft gemaakt die op bevel de collectezak vol schijt met geld doet niet ter zake. De profeet heeft vele pooiers, en allemaal zitten ze achter het geld van Allah aan. Als we alle prostituées en drugdealers van Nederland op een hoop gooien dan hebben de wekelijks minder inkomen dan Allah, want elke gelovige moet elke maand van zijn salaris twee tot vijf procent afdragen aan de moskee.

En laat het duidelijk zijn, ook al betaal je elke week, je krijgt geen vergeving van Allah, want aan die rotzooi doet Allah niet. Allah is een financieel zeer goed lopend idee geweest. Dieven en rovers mogen in naam van Allah alles doen wat god verboden heeft, maar van misdaad moet 20% worden gestort in de kas van de moskee. De hele islam is een verschrikkelijke oplichterszooi. En dat Allah een gewelddadig concept is dat wordt duidelijk als men de koran leest, daarin staat gewoon uitgelegd hoe men anderen angst aan jaagt en laat betalen voor hun leven. Kortom de koran is een blauwdruk voor terreur en afpersing.

Je mag van Jezus zeggen wat je wil maar hij had wel een hart. Hij heeft het verkopen van gunsten van God onmogelijk gemaakt. Het CDA zou moeten bestaan in de licht van vergeving en verlossing. De bevrijdingstheologie is dan ook per definitie christelijk. Als men een geloof heeft dat niet mee gaat in het principe van de vergeving, de bevrijding en de verlossing dan is dit tegen het christelijke geloof. Dan is dat tegen Jezus! Dan wordt zijn offer onbelangrijk gemaakt. Het opnemen van moslims in het CDA is een fout geweest die tegen de grondbeginselen van het Christelijke geloof indruist! Ook de sympathie naar moslims toe is ongegrond en verwerpelijk! Er is geen grotere blamage mogelijk dan het verloochenen van Jezus door mee te gaan in de islam, omdat de islam alles is waar Jezus van gruwde!

Tod said...

Matheus 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan.

Psalm 96:5 Alle goden der volken zijn afgoden.

1 Joh 5:21 kinderkens, wacht u voor de afgoden.

Psalm 27:12 Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op.

job 11:11 Hij kent de valse lieden, en ziet de ongerechtheid zonder ernaar te speuren.

Psalm 12:3 Zij spraken valsheid tegen elkander.

Tod said...

Jesaja 21:2 Een dreigend gezicht is mij geopenbaard, een verrader, die verraderlijk handelt.

Lucas 6:42 Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw ogen en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen.

Ben said...

@vanhetgoor
Inderdaad denk ik dat het Christendom in theorie het tegengestelde is van het Mohammedanisme is.
Liefde tegenover haat
Vrede tegenover geweld
"Hebt uw naaste lief als uzelf". Met als clue dat uw naaste uw ergste vijand (de Samaritaan) is, tegenover: "Dood de ongelovigen waar u ze vinden kunt"
Dit alles in theorie natuurlijk, want veel hebben de christenen er niet van gebakken......
Daarom heb ik nooit gesnapt hoe de onzalige zielroerselen van een hypochonder zoveel aanhangers heeft kunnen vinden en nog steeds vindt. Heeft het misschien met onze biologie te maken, dat het recht van de sterkste, gegoten in een systeem van haat en onderdrukking, zo succesvol is?

roelz said...

Speciaal voor Doekle Terpstra en Hirsch Ballin:

Matteüs 7

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

wompus said...

Ik vind het helemaal niet raar om Katholieke en Protestantse Nederlanders in 1 partij te stoppen. Het zijn in geestelijke zin allemaal dezelfde Calvinisten.