Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 14, 2010

Oorlogshitser in dienst van de imperialistische bourgeoisie

Voordat Maarten Jan Hijmans (van het beruchte pro-Hamas-blog Abupessoptimist) het leven en sterven van de lijdende Palestijnse bevolking in alle details ging beschrijven,was hij journalist voor onder meer de Volkskrant. In die hoedanigheid heeft hij over het Midden Oosten geschreven. We weten allemaal wat voor imperialistische plannen de Verenigde Staten met Irak en andere landen in het Midden Oosten heeft. In 1990 heeft de vader van George W. Bush al eens een vuile oorlog tegen Irak gevoerd.  

Voor je zo'n oorlog begint is het noodzakelijk de bevolking eerst rijp voor het gevecht te maken. Er moet een aanleiding gecreeërd worden ("Ab 5:45 wird zuruck geschossen!!"). De vijand moet als een monster voorgesteld worden. De staat en zijn dictator moet als onverwisselbare eenheid voorgesteld worden. De tegenstander moet als krankzinnig voorgesteld worden.

De burgerlijk pers kwijt zich meestal voorbeeldig van zijn taak. Journalisten hebben maar een klein zetje nodig om deze imperialistische propaganda geheel vrijwillig in hun teksten te verwerken.

Ik heb mij in 1990 erover verbaasd hoe mensen die helemaal niets over Irak weten en totaal niet politiek bewust zijn, toch enthousiast en onvoorwaardelijk de haat op kunnen brengen en de aanval verbaal steunen.  Dat heeft onder andere te maken met de beeldspraak en de frames die door de burgerlijke pers gebruikt worden om de tegenstander te beschrijven. Maarten Jan Hijmans is een meester in het bespelen van de gevoelens van de normale krantenlezer, getuige de volgende citaten:

Maartenjan1  

 

 

"Het huidige tot detanden bewapende en tot grootheidswaan opgehitste Irak"
Hier wordt het land Irakl en de dictator tot één object versmolten,waarmee voor de gemanipuleerde krantenlezer aannemelijk wordt gemaakt het hele land aan te vallen. Bovendien wordt een begin gemaakt de dictator als krankzinnig af te schilderen.

Dat is echter niet genoeg voor de oorlogshitser Maarten Jan Hijmans. Hij geeft ook nog adviezen aan de imperialisten. Zoals uit onderstaand citaat blijkt:

Maartenjan2 

Meteen maar aanvallen dus, is het advies van de journalist Maarten Jan Hijmans.

Het is onbegrijpelijk dat een komitee als Nederland Bekent Kleur , dat toch steeds tegen oorlog en tegen discriminatie stelling neemt, zo'n oorlogshitser in dienst van de burgerlijke pers een podium geeft. Tegelijkertijd doe ik een oproep aan de SP senator Anja Meulenbelt zich in eenduidige woorden van deze imperialistische agitator te distantieren. 


 

 

No comments: