Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, January 27, 2011

De Nederlandse Boot naar Gaza

Wie vaart er mee en wie betaalt? In mei 2011 vaart de grootste flotilla ooit naar het geblokkeerde stukje Palestina, dat ingeklemd zit tussen Egypte en Israël. Diverse Nederlandse organisaties, van de extreem-linkse Internationale Socialisten en de strenfe moslimbroeders, tot christelijke kerkelijk georienteerde groepen, verzamelen geld om ook een Nederlandse boot naar Gaza te laten varen.

Gretta_save_gaza.eu De hele beweging van boten naar Gaza wordt door een Europese pro-Palestijnse groep, de SaveGaza.Eu waar, hoe kan het ook anders, onze eigen Gretta Duisenberg lid van is,  aangestuurd.

Behalve Gretta zijn er drie Nederlandse organisaties in dit Europese komitee:

-The Palestinian Forum for Rights and Solidarity – Holland
-Het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit(PPMS)- Holland
-De Palestijnse Raad- Amsterdam
-Steun Palestina-Amsterdam

No comments: