Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 12, 2011

In 1977 is dit gure rechtse klimaat begonnen

Wie kent ze nog? Marcus Bakker (CPN) die oproept tot linkse samenwerking. Ria Beckers (PPR) die vindt dat alle mensen een basisinkomen moeten krijgen. Mooi was die tijd. En dat zijn de partijen die later Groenlinks zijn gaan vormen. Het oproepen tot linkse samenwerking is gebleven. Het basisinkomen is vergeten of bewust weggemoffeld. Femke weet ervan.

Kijk ook hoe de zogenaamde helden van toen de plank volkomen mis slaan.  Hans Wiegel, die het CDA onderschat. Joop Den Uyl die voorspelt dat er voor de hogere inkomens de komende jaren geen groei te verwachten is. Maar dat de koek die er nog wel is, eerlijk verdeeld moet worden. Aankondiging van een Sovjet-Socialisme dat er gelukkig nooit gekomen is.

We weten hoe het allemaal afgelopen is. Jarenlang CDA aan de macht. Dries van Agt en Ruud Lubbers die het land besturen. Een tweede kabinet Den Uyl is er nooit gekomen en hoe gelukkig kunnen we daar achteraf toch over zijn.

Over intolerantie en haatzaaien gesproken. Op de Nijmeegse universiteit mocht Dries van Agt niet spreken. Linkse spreekkoren maakten het onmogelijk een toespraak te houden. Nu zouden ze hem waarschijnlijk aandachtig toehoren, vanwege zijn ontdekking van het Lijden van het Palestijnse Volk.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=XmkK1sokVLU

 

3 comments:

Stella said...

Misschien twee jaar geleden mocht
Dries inderdaad spreken in Nijmegen.
De andere spreker was
Ronny Nafthaniel.
Dries dwong af dat de heren niet op
elkaars toespraak mochten reageren.
Dries weigerde Nafthaniel
een hand te geven.
En de universiteit van Nijmegen
vond dit alles prima.

Tjalling Tjalsma said...

Om met de -vertaalde- woorden van Boudewijn de groot te spreken, inderdaad er kwamen andere tijden.

Hopelijk dat de tijd weer zal veranderen en in het voordeel van Israël.

Louisa said...

Ik zou in het verleden Dries geen hand hebben gegeven.
Mocht ik hem tegenkomen, nu of in de toekomst, zou ik hem geen hand geven.
Maar gelukkig is de kans dat ik hem ontmoet zeer klein.

De kans is groter dat ik Ronny Nafthaniel een keer ontmoet en dan zou ik hem graag de hand schudden.