Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, January 13, 2011

van klimaatactivist tot klimaatspeculant

Er zijn vele mogelijkheden veel geld met CO2 te verdienen, voor de handige klimaatactivist. Je vraagt je misschien de gehele tijd af waarom de Groenlinks fractie in de Tweede Kamer er helemaal niets over zegt en geen CO2-oppositie aan het voeren is. Er is toch alle reden toe. Het kabinet Rutte heeft in het regeringsaccoord niets of vrijwel niets over het klimaat of over CO2 geschreven en het lijkt wel of het thema op dit moment helemaal niet actueel is. Afghanistan, asielaanvragen, bezuinigingen op kunst en cultuur, ja. Maar niks over CO2 van de kant van de Groenlinksers en klimaat activisten. Hoe komt dat?

Het is hard om te zeggen, maar het Nederlandse parlement gaat daar helemaal niet meer over. In Europa zijn allang regels voor grote bedrijven bedacht, die zijn weerga in de geschiedenis van het nivelleren en belasting heffen niet kennen. Voor ieder product, zoals staal, aluminium, porcelein, vloertegels ,dakpannen en noem maar op, wordt precies op Europees niveau vastgelegd,wat of de productie per kilo mag kosten aan CO2 uitstoot. Kom je daar boven, dan ga je fors betalen per ton CO2.

Op dit moment kost een tonnetje CO2 uitstoot zo'n 15 Euro. Tot nog toe kregen de grote bedrijven zogenaamde gratis certificaten van hun respectievelijke regeringen, maar in 2013 moeten ze echt aan de regelgeving voldoen en moeten ze de CO2-certificaten kopen. Zoals ook op de termijnhandel gebruikelijk is, worden dit soort certificaten nu ook op de beurs verkocht. Heb je dus door erfenis of hard werken een paar ton over, dan is het een goede tip om in CO2 te gaan investeren. Na 2013 zullen de CO2 certificaten veel duurder en schaarser worden. Wie geld heeft en zin in speculeren, doet er goed aan optijd de CO2 handel op de EEX  in Leipzig te volgen.

    

   

3 comments:

Lex said...

Hoe komt het dan dat de CO2 handel op de wereldmarkt is ingestort? De EU kan dat beleid zoals boven omschreven niet volhouden.

Tjalling Tjalsma said...

De vraag is of CO2 uitstoot de enige oorzaak is van het verstrekte broeikas effect.

Het achterwege blijven van het antwoord op die vraag kan voor sommigen lucratief zijn.

Jaan said...

Een slecht advies om te adviseren in Europees gedoe. Europa is voorbij, over, aus. Eurabië heerst.
De landen gaan failliet, ze moeten meer lasten opbrengen die opgebracht moeten worden door steeds minder mensen voor steeds meer en veelal ongevraagde disgenoten. Deze disgenoten produceren daarbij veel meer kinderen. Over een paar jaar zijn ze in de meederheid en dan! Hallah, hallah, alaah allah de hakkebar, allah de balla.
Wat CO2???