Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, February 06, 2011

Harry van Bommel staat weer verkeerd

De Egyptische revolutie krijgt toch wel enge kantjes en anders zorgen de Nederlandse ondersteuners daar wel voor.  Harry van Bommel liep al een keer mee in een demonsrtatie waarin geroepen werd dat Joden aan het gas moesten. Vandaag  was hij op de Dam bij een bijeenkomst waarin geroepen werd dat het allemaal een Joods complot is. Maar dat bordje zal Harry wel weer niet gezien hebben.

Harry_van_Bommel_egypt 

26 comments:

Steady Freddy said...

Ik zie niet staan dat het een Joods complot is/was. #0 aan handje van de VS en alles doen om het Israël naar de zin te maken is een feit en niks aan gelogen. Maar dat zeggen maakt mij zeker weer een antisemiet? Miljarden kreeg Mubarak om braaf te doen wat het Westen wilde en we weten allemaal hoe braaf het Westen vergeet wat mensenrechten zijn als het om Israël gaat. Landje pik gaat gewoon door, mensen worden uit hun huizen gezet, verdreven en wee wie het waagt om daar iets over te zeggen of tegen te doen want de bewoners van het beloofde land hebben altijd het gelijk aan hun zijde. Toch raar dat ze hem nu knijpen omdat er een democratiseringsgolf door het Midden Oosten waait. Shimon Peres heeft het zaterdag opgenomen voor Hosni Mubarak en zei: 'Mubaraks bijdrage aan vrede zal nooit worden vergeten'. Dus ik bedoel maar.

keesjemaduraatje said...

het gaat erom spannen of er nu een regering met moslimbroeders komt of een seculiere Egyptische regering. Er zijn haast geen oppositieleiders van formaat meer over. Als er een moslimbroederschap gaat regeren dan is Israel terecht bezorgd.

Natasha said...

@Freddy: Kun je niet lezen ofzo? Het woord ' Israel ' komt hier toch niet in voor. Er staat dat Mubarak en Obama 'servants' zijn van de 'Jewish lobby'. Maw, de joden hebben in alles de touwtjes in handen.

Als dit geen antisemitisch plakkaat is, wat is dat dan eigenljk wel? Langzamerhand ontstaat er wel een erg bizarre patstelling in het gemekker van de 'antizionisten' "Anti-Israel hoeft nog geen antisemitisme te zijn", als alle uitingen daarvan gewoon wel antisemitisch zijn: Dat betekent dat eea langzaam opschuift naar 'Antisemitisme hoeft nog een antisemitisme te zijn' .

Antisemitisme hoeft nog geen anti-zionisme te zijn, is langzamerhand accurater.

Natasha said...

vermoed = vermoedt

Natasha said...

Ik heb er net een ronduit bizarre discussie opzitten met o.a. de fractievoorzitter van de SP Diemen, dhr v Vugt, ook als zo'n 'antizionisme is nog geen antisemitisme' blater.

Die vond dat zijn betitelen van de slapte van Rosenthal inzake Bahrami als oren laten hangen danwel deel uit maken van de 'keppeltjeslobby' (hoe dan en wat het verband zou zijn bleef onverklaard) natuurlijk niet antisemitisch want het was 'evident' dat Rosenthals handelen op een of andere manier wel te maken zou hebben met Israel.

Dus als een SP-er vermoed dat wat dan ook dat gebeurd wel ergens met Israel te maken zal hebben, geen enkele uiting islamitisch kan zijn. Ziedaar de completering van de omkering.

Anton said...

Wat er verkeerd is gegaan in Egypte heeft Egypte helemaal aan zichzelf te danken, met Mubarak als verantwoordelijke aan de top.
Egypte heeft nu de kans om een nieuwe weg in te slaan, dat wil zeggen: een rechtvaardige overheid opbouwen, corruptie uitbannen,de burgers een minimale standaard van ontwikkeling meegeven, infrastructuur opbouwen, een economie plannen en noem maar op wat wij hier allemaal in het "vrije westen" hebben.

Maar ik ben er bang voor....

Painted Bird said...

'Die vond dat zijn betitelen van de slapte van Rosenthal inzake Bahrami als oren laten hangen danwel deel uit maken van de 'keppeltjeslobby' (hoe dan en wat het verband zou zijn bleef onverklaard) natuurlijk niet antisemitisch want het was 'evident' dat Rosenthals handelen op een of andere manier wel te maken zou hebben met Israel.'

Wat in hemelsnaam heeft (het joods zijn van) Rosenthal te maken (gehad) met een keppeltjeslobby, zeker waar het gaat om Bahrami? Had Israel een belang bij de executie en heeft Iran in samenwerking met Rosenthal Israel een plezier gedaan..? SP Diemen. Sukkels vind je overal...

dennis said...

Tja net als de nsadap socialisten zien de hedendaagse socilaisten overal lobbies van het 'finanzjuedentums', maar dat joodse lobbies noemen is net nog niet salonfaehig daar het de waarheid van het ondeliggende onderbuik sentiment bloot legt.
veder de naam keppeltjelobby toont duidelijk maar weer eens aan dat kritiek op israel vaker dan niet gewoon antsiemtisme is met een dun laagje chroom!

Louisa said...

Is de heer van Vugt soms een vriendje van de heer Mens ?

Louisa said...

@Painted Bird: Alleen sommige niet-Joden vermoeden dat Joden altijd en eeuwig een "verbinding" hebben met het Jodendom en alles wat daar mee samenhangt.
Keppelallergie.
Er zijn ook nog Joden die weliswaar "volgens de regeltjes"(welke?) deel uitmaken van het Joodse volk, maar daar zelf niks mee hebben.
Zo iemand zou Rosenthal kunnen zijn.
Er zijn ook Nederlanders die ooit een keer als Katholiek zijn geboren (mijn partner bijvoorbeeld ) maar daar echt helemaal niks mee hebben.
Zucht.Nederland op zijn smalst.

Painted Bird said...

Dhr. van Vugt heeft in een ding wel gelijk natuurlijk. Antizionisme is nog geen antisemitisme. Ook binnen de Joodse gemeenschap, in Israel (hoe tegenstrijdig het ook lijkt op het eerste gezicht) en in de diaspora zijn genoeg antizionisten te vinden. Dat gezegd hebbende lijkt wat Van Vugt zegt me wel degelijk een antisemitische lading te hebben. Enkel al omdat je anders de term keppeltjeslobby niet in de mond neemt. Ik begrijp het in dit verband al helemaal niet, kan iemand mij uitleggen wat de (afloop van de) zaak Bahrami zelfs maar in de verste verte te maken zou kunnen met een keppeltjeslobby, of met andere woorden een Joods complot? Welke belangen zouden hier kunnen spelen? Ik vind het van een verpletterende domheid en ik hoop dat Natasja de sukkel flink de oren gewassen heeft.

Louisa said...

Het valt me wel telkens op dat Joden/Joodse belangen altijd en eeuwig hun gedachtengoed gerechtvaardigd willen uitdragen.Met redenen omkleed.
Maar Christenen/Moslims hoeven dat niet.Die hoeven dat nooit.
Joden hebben zelfs de neiging (Mein Vater, zum beispiel) om altijd en eeuwig rechtvaardiging te vinden in hun tegenstanders.
Snap je me, Natasja? Ja, dat is zielig.De volgende keer worden we gespaard, we zijn toch rechtvaardig ?
Nein, dass sind wir nicht.Wir haben angst.

Maar er is geen enkele politicus in Nederland meer die dat begrijpt.

Ge said...

Waarom zo geprikkeld reageren als er over Joodse lobby wordt gesproken? Ik zou het raar vinden als die er niet zou zijn. Joden hebben hun eigen belangen en daar mogen ze voor opkomen. Het zou wel heel dom zijn als die Joodse lobby hun belangen niet zouden verdedigen bij de Amerikaanse regering. Geen enkel probleem. Het is meer aan de Amerikaanse regering te wijten dat ze kennelijk meer oor hebben naar de belangen van Joden dan naar de belangen van andere mensen als het om het Midden Oosten gaat. De pro Israel lobby, die voor een deel uit Joodse lobby groepen bestaat is zeer succesvol in VS. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er in de politiek van Obama verschuivingen in het voordeel van Israel hebben plaats gevonden. Zijn er politiek doorbraken geweest? Niet echt. Kennelijk heeft e.e.a. zich op de achtergrond afgespeeld. Dan is het niet zo raar dat er bij een politiek systeem als in VS al snel gekeken wordt naar de lobby groepen.

@Natasha. Je slaat werkelijk iedere discussie dood door er weer het stickertje antisemitisch op te plakken.

Ge said...

Zijn er politiek doorbraken geweest? Ja, natuurlijk wel maar alleen niet in Israel. Daar worden ze alleen maar banger als de dictaturen waardoor ze zich al jaren beschermd weten opgerold worden.

Painted Bird said...

Er wordt niet gesproken over een Joodse lobby maar over een keppeltjeslobby. Een begrip met een geheel andere lading en een onaangenaam denigrerende toon.

Louisa said...

"Joden hebben hun eigen belangen"....O ja Ge ?
Welke dan ?

Louisa said...

Ik zal je een eindje op weg helpen, Guus, er zijn een aantal mensenrassen en het blanke ras is er een van.
Daar maken Joden deel van uit, net als Arabieren, Ieren, Schotten, Nederlanders, Duitsers en ga zo maar door.En zo kan ik wel door gaan.
Jij hebt het over Joden, dat is gewoon een klein volkje die deel uitmaakt van de door mij genoemde volkeren.
Dus wat bedoel je precies met "belangen" ?
Graag een met reden omkleed antwoord over die belangen ja ?

Ge said...

Wat dacht je van het recht om Jood te zijn?

Ge said...

Ik post het nog maar een keer want Keesje is alweer aan het moderaten geslagen. Zal de grote Tor maar eens erbij roepen.

Wat dacht je van het recht om Jood te mogen en kunnen zijn?

keesjemaduraatje said...

@Ge: ik heb niets gemodereerd. Ga maar eens op jou lievlings site de Joop posten en kijken of daar de "vrijheid van meningsuiting" nog intact is.

Ge said...

Nou Keesje wees eens eerlijk er was een tijd dat je mijn IP adrs in de ban had gedaan. Ik heb sinds kort een nieuw IP adres en ben ik er doorheen "geslipt"

@ Louisa. Ik vind dat je alle Joden uit Afrika die "pik" zwart zijn ernstig te kort doet met je boute stelling dat Joden enkel tot het blanke ras behoren. Dat zijn we gewend van de Israeliers als je kijkt hoe de Ethiopische Joden als tweede hands burgers worden behandeld.

En wat die belangen betreft: ik denk dat joden dat beter kunnen invullen dan ik.

Louisa said...

Nou, Guus, dat zal ik dan even aanvullen en afsluiten met de volgende opmerking:(even los van het feit dat je opleiding te kort schiet)
Het verschil tussen Joden en antisemieten is dat de eerste groep wel uit te roeien is en de tweede groep niet.

keesjemaduraatje said...

@Ge: ik had je gebanned ja. Maar nu had ik niks weggehaald,ook al zijn je opmerkingen op het randje zoals gewoonlijk

Louisa said...

...en tenslotte Ge...leer nou eindelijk eens het verschil tussen Israëliers en Joden....zucht...
Maar je hebt weer genoeg aandacht gehad.

Ge said...

Je mist dus de clou. Ik maak juist heel nadrukkelijk verschil tussen Israeliers en Joden.

Painted Bird said...

Dat doe je dus niet Ge. Ook in Israel zijn je 'pikzwarte' Joden te vinden. Maar dat weet je al aangezien je invult dat ze als tweede hands burgers worden behandelt. Best een discussie over mogelijk, maar ondertussen zijn het wel Joodse Israeliers.

'En wat die belangen betreft: ik denk dat joden dat beter kunnen invullen dan ik.'

Daar hoef je niet Joods voor te zijn. Met een beetje gezond verstand komt iedereen van welke leeftijd dan ook een stuk verder dan jouw 'ik ben links dus doe ik links' jaren '80 geouwehoer.