Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, April 14, 2011

china connectie van Rob groenhuijzen

Over de macht van China
Rob Groenhuijzen bracht op levendige wijze zijn analyse over de huidige situatie in de wereld. Hij wierp een helder licht op oorzaak en gevolg van de neergang van het westen. Het als maar doorgaan van de VS met het gebruik van geweld om de problemen in de wereld op te lossen, zal het neergaande proces alleen maar versnellen. Welke rol wil China nu en in de toekomst spelen?

De volgende discussielezing op 20 april, brengt de visie van China in beeld.
Beide lezingen verdiepen de kijk op recente ontwikkelingen en leiden tot inspirerende inzichten in de geschiedenis en de toekomst.
20 april 20.00 uur Hotel Goderie, Stationsplijn 5, Roosendaal.
Entree gratis.

De specialiteit van de gastspreker: Het traceren en analyseren van innovatieve ontwikkelingen in de wereld
Rob Groenhuijzen bouwde een naam op als wetenschappelijk analyticus. Hij weet in complexe situaties tot de essentie door te dringen. Met als achtergrond een studie geschiedenis en politicologie onderhoudt hij contacten met intellectuelen in Europa, het Midden-Oosten en Oost-Azië. Hij organiseert debatten over Palestina-Israël. Momenteel houdt hij zich bezig met de neergang van Europa/VS en de opkomst van nieuwe economische machten als China, Brazilië, Mexico, India en Iran.
In een boeiend betoog laat Rob Groenhuijzen zien hoe het (westers) kapitalisme is gestrand in China. Hoe de VS nog steeds probeert zijn monomane rol met industrieel militarisme uit te oefenen. In het tweede deel op 20 april worden historische en hedendaagse ontwikkelingen door een Chinese bril bekeken. China verovert de wereld niet.
Welke rol speelt China binnen de huidige machtsverschuivingen?

 

Rob Groenhuijzen, deskundige in machtsverhoudingen in de wereld.
 Op dinsdag 1 maart 2011 organiseert ThemaForumRoosendaal (TFR) een bijeenkomst over het Midden-Oosten en de recente volksopstanden daar.

Rob Groenhuijzen over de macht van China en het verdedigen van Iran

Comment from Rob Groenhuijzen
Time: February 19, 2009, 1:36 pm

I like the article. We have to go some steps further than Chomsky and Said to understand orientalism and this article better.
First: we have to talk about a Western system. If you don’t understand there is a Western system combined with capitalism, you will be trapped.
Second: from about 1500 on Europe conquered the rest of the world and robbed the land, water, denied the culture of the Other and killed the “natives” when and where they resisted.
Third: it has nothing to do with white people, but everything with the Western system. This system isn’t good enough economically. It cannot compete with other systems in the world. That’s why the Western system knows ‘monopolies’. It’s the only way Western companies can compete. It was forbidden to ‘natives’ to become an employer. The colonies were cheap labour.
Fourth: the West created an overkill on weapons. The only way to dominate. Not by an economic system, but by force. There were no weapon factories in the colonies.
Fifth: since 1998 the West is declining and the “Third World” is going upwards. For the West it means: more lies and more violence.
Six: for the first time since 1500 there is no other white country which will lead the world. After Italy, Holland, England and the US, China will dominate the world and this land allows every other country to compete. The dominant white prejudices will disappear.
Seven: the tricks and killings will continue. The West has nothing else to offer.
Eight: be proud that the US and other Western countries are lying about Iran. It means Iran is on the right track. You don’t have to defend Iran. Nine: times are changing and it’s not far away the West is begging the “Third World”to help him. The West brought violence to the whole world and during the present transition period and in the nearby future it learns to restrain oneself. Irak and Afghanistan are the first signs of the demise of the violent West. The coming defeat of the Western mercenaries in Israel is the next step

Over de Communistische partij van China

 

Verslag afsluitende thema-avond over China
28 maart 2008

Hoe denken de Chinezen over de toekomst. Over de communistische partij na Mao? Ook op deze, voorlopig laatste avond in de reeks over China, werden gasten ontvangen met een Chinese fondue, literatuur en kunstboeken. Naar aanleiding van de vooraf verstuurde informatie kwamen enkele studenten met nieuwe vragen binnen, zoals: Is het kapitalisme zo verkeerd? Zal China ook nieuwe, meer duurzame oplossingen ontwikkelen?

Verslag laatste Thema-avond China 27 maart 2008

De Chinese samenleving is een andere richting opgegaan dan de Europese. Heeft het Westen hoogwaardige technologie voortgebracht die mensen kan vervangen of het werken makkelijker kan maken, de Chinese economie is vooral gebaseerd op de agrarische sector. De enorme omvang en goed georganiseerde Chinese staat hebben alle staten erom heen tot vazalstaten gemaakt. Alleen betekent vazalstaat in Azië wat anders dan in Europa. In ruil voor meedoen met het grote China betaal je in tributen (giften) en de Chinese overheid garandeert dat je beschermd wordt en dat je meedoet in het algemeen belang. Deze vazalstaten hebben er belang bij dat de Chinese staat een sterke staat blijft. Europese overheden werken niet in het algemeen belang.

De Chinese economie is van oorsprong en nog steeds agrarisch. Deze werkt met levende organismen. Dat uitgangspunt is ook het startpunt van een andere economie die gebaseerd is op biochemie en allerlei toepassingen met bacteriën, virussen, etc. De ontdekkingen zullen de komende tijd ons Europeanen verbazen. In Europa worden ook veel ontdekkingen gedaan op dit gebied, maar worden zelden toegepast. In tegenstelling tot de huidige Westerse economie met grote bedrijven die bepalen wat de ontwikkelingen zijn en hoe toeleveringsbedrijven zich moeten opstellen, wordt de Chinese economie er een van gelijkheid.

Er komen talloze kleine eenheden die met elkaar zaken gaan produceren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van menselijke arbeid in plaats van techniek. Zo worden auto's met de hand in elkaar gezet en deze zijn in China 1/3 van de kostprijs van een Europese of Japanse vergelijkbare auto.

Het uitgangspunt in het werk is omgekeerd aan dat van het Westen: ondernemers moeten met elkaar concurreren en arbeiders krijgen meer rechten. Er mogen geen monopolies zijn en elk Westers bedrijf houdt er rekening mee dat binnen 3 maanden een zelfde soort product van hen door een Chinees bedrijf op de markt gebracht wordt. Daarom wordt de concurrentie moordend genoemd omdat monopolies, patenten, bescherming van je product niet (of tijdelijk niet) bestaan in China.

Managers zijn minder nodig. In het Westen zijn er gemiddeld 250 managers op 5000 medewerkers. In China ligt dat aan tal op 15 op 5000 arbeiders.

De crisis in de financiële economie in het Westen laat ook zien hoe de toekomstige verhoudingen worden. Westerse banken lenen geld bij China en zijn in de toekomst afhankelijk van dat land. China produceert en het Westen verleent diensten en produceert steeds minder. China wordt De Bank van de wereld en neemt steeds meer de
positie over van de Wereldbank en IMF. China geeft nu al 3 keer zoveel geld aan andere landen als de Wereldbank.


De toekomst

Er is ook in China een verschil tussen leidinggevende economen en de bevolking in de dagelijkse praktijk. De laatste groep denkt dat de bomen tot in de hemel groeien en houden zich niet bezig met achterliggende oorzaken. Zij openen winkels, bedrijven, trekken naar steden om te werken, bouwen steden en fabrieken op het platteland en dat gaat allemaal goed.

Mensen maken de samenleving en de Chinese economie groeit vanaf 1980 met meer dan 10% per jaar. Zo'n lange periode met zulke hoge groeicijfers is niet eerder in de menselijke geschiedenis voorgekomen.

Holland kon zijn eigen bedrijven niet beveiligen in de 17e en 18e eeuw. Engeland beschermde zijn ondernemers met zijn staat. De VS beschermden hun ondernemingen, maar kunnen ¾ van de werknemers in de wereld niet in leven houden. China heeft als nieuwe hegemon de taak alle werkende mensen in de wereld van voedsel te voorzien. Dat kan alleen een land met een agrarische geschiedenis. Het Westen werkt met dode materie, China met "levende" materie.

Nu nog degradeert China het Westen met extreem goedkope producten, wolkenkrabbers en gigantische projecten, waar het Westen ooit trots op was en wat nu door China in een handomdraai geproduceerd wordt voor zo weinig geld.

Alleen landen met enorme bevolkingsaantallen zijn in staat dergelijke uitdagingen aan te kunnen. De rest van de wereld kijkt toe. Om de taak voor de hele wereld te vervullen, is een sterke staat nodig, die niet het slachtoffer wordt van (Westerse) kapitalisten.

De Communistische Partij van China (CCP) zal ruimte geven aan zijn burgers om die taak te vervullen. Doen zij dat niet, dan wordt de CCP omver getrokken zoals dat eerder in Oost Europa gebeurde. In het Westen heerst economische (banken) en maatschappelijke chaos (oorlogen). Het Westen meent zijn gestadige achteruitgang te kunnen tegenhouden door met geweld te roven (Palestina, Irak, Afghanistan, Tsjetsjenië, delen van Afrika, Indonesië, Japan, Korea, etc.). Dat is een doodlopende weg. Het verzet neemt toe. Alleen door mee te doen met Oost Azië en de rest van de wereld met rust te laten, kan de Europese beschaving met een zachte landing op het tweede plan eindigen.

Rob Groenhuijzen
Anna Broos


P.S. Intussen is Rob nog naar China geweest en heeft weer nieuwe informatie meegebracht. Anna gaat in september weer voor 9 weken of langer. Voor meer informatie over China of China-bijeenkomsten:

robgroenhuijzen at re-evolution.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
broos115 at planet.nl

  

Verslag afsluitende thema-avond over China
28 maart 2008

Hoe denken de Chinezen over de toekomst. Over de communistische partij na Mao? Ook op deze, voorlopig laatste avond in de reeks over China, werden gasten ontvangen met een Chinese fondue, literatuur en kunstboeken. Naar aanleiding van de vooraf verstuurde informatie kwamen enkele studenten met nieuwe vragen binnen, zoals: Is het kapitalisme zo verkeerd? Zal China ook nieuwe, meer duurzame oplossingen ontwikkelen?

Verslag laatste Thema-avond China 27 maart 2008

De Chinese samenleving is een andere richting opgegaan dan de Europese. Heeft het Westen hoogwaardige technologie voortgebracht die mensen kan vervangen of het werken makkelijker kan maken, de Chinese economie is vooral gebaseerd op de agrarische sector. De enorme omvang en goed georganiseerde Chinese staat hebben alle staten erom heen tot vazalstaten gemaakt. Alleen betekent vazalstaat in Azië wat anders dan in Europa. In ruil voor meedoen met het grote China betaal je in tributen (giften) en de Chinese overheid garandeert dat je beschermd wordt en dat je meedoet in het algemeen belang. Deze vazalstaten hebben er belang bij dat de Chinese staat een sterke staat blijft. Europese overheden werken niet in het algemeen belang.

De Chinese economie is van oorsprong en nog steeds agrarisch. Deze werkt met levende organismen. Dat uitgangspunt is ook het startpunt van een andere economie die gebaseerd is op biochemie en allerlei toepassingen met bacteriën, virussen, etc. De ontdekkingen zullen de komende tijd ons Europeanen verbazen. In Europa worden ook veel ontdekkingen gedaan op dit gebied, maar worden zelden toegepast. In tegenstelling tot de huidige Westerse economie met grote bedrijven die bepalen wat de ontwikkelingen zijn en hoe toeleveringsbedrijven zich moeten opstellen, wordt de Chinese economie er een van gelijkheid.

Er komen talloze kleine eenheden die met elkaar zaken gaan produceren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van menselijke arbeid in plaats van techniek. Zo worden auto's met de hand in elkaar gezet en deze zijn in China 1/3 van de kostprijs van een Europese of Japanse vergelijkbare auto.

Het uitgangspunt in het werk is omgekeerd aan dat van het Westen: ondernemers moeten met elkaar concurreren en arbeiders krijgen meer rechten. Er mogen geen monopolies zijn en elk Westers bedrijf houdt er rekening mee dat binnen 3 maanden een zelfde soort product van hen door een Chinees bedrijf op de markt gebracht wordt. Daarom wordt de concurrentie moordend genoemd omdat monopolies, patenten, bescherming van je product niet (of tijdelijk niet) bestaan in China.

Managers zijn minder nodig. In het Westen zijn er gemiddeld 250 managers op 5000 medewerkers. In China ligt dat aan tal op 15 op 5000 arbeiders.

De crisis in de financiële economie in het Westen laat ook zien hoe de toekomstige verhoudingen worden. Westerse banken lenen geld bij China en zijn in de toekomst afhankelijk van dat land. China produceert en het Westen verleent diensten en produceert steeds minder. China wordt De Bank van de wereld en neemt steeds meer de
positie over van de Wereldbank en IMF. China geeft nu al 3 keer zoveel geld aan andere landen als de Wereldbank.


De toekomst

Er is ook in China een verschil tussen leidinggevende economen en de bevolking in de dagelijkse praktijk. De laatste groep denkt dat de bomen tot in de hemel groeien en houden zich niet bezig met achterliggende oorzaken. Zij openen winkels, bedrijven, trekken naar steden om te werken, bouwen steden en fabrieken op het platteland en dat gaat allemaal goed.

Mensen maken de samenleving en de Chinese economie groeit vanaf 1980 met meer dan 10% per jaar. Zo'n lange periode met zulke hoge groeicijfers is niet eerder in de menselijke geschiedenis voorgekomen.

Holland kon zijn eigen bedrijven niet beveiligen in de 17e en 18e eeuw. Engeland beschermde zijn ondernemers met zijn staat. De VS beschermden hun ondernemingen, maar kunnen ¾ van de werknemers in de wereld niet in leven houden. China heeft als nieuwe hegemon de taak alle werkende mensen in de wereld van voedsel te voorzien. Dat kan alleen een land met een agrarische geschiedenis. Het Westen werkt met dode materie, China met "levende" materie.

Nu nog degradeert China het Westen met extreem goedkope producten, wolkenkrabbers en gigantische projecten, waar het Westen ooit trots op was en wat nu door China in een handomdraai geproduceerd wordt voor zo weinig geld.

Alleen landen met enorme bevolkingsaantallen zijn in staat dergelijke uitdagingen aan te kunnen. De rest van de wereld kijkt toe. Om de taak voor de hele wereld te vervullen, is een sterke staat nodig, die niet het slachtoffer wordt van (Westerse) kapitalisten.

De Communistische Partij van China (CCP) zal ruimte geven aan zijn burgers om die taak te vervullen. Doen zij dat niet, dan wordt de CCP omver getrokken zoals dat eerder in Oost Europa gebeurde. In het Westen heerst economische (banken) en maatschappelijke chaos (oorlogen). Het Westen meent zijn gestadige achteruitgang te kunnen tegenhouden door met geweld te roven (Palestina, Irak, Afghanistan, Tsjetsjenië, delen van Afrika, Indonesië, Japan, Korea, etc.). Dat is een doodlopende weg. Het verzet neemt toe. Alleen door mee te doen met Oost Azië en de rest van de wereld met rust te laten, kan de Europese beschaving met een zachte landing op het tweede plan eindigen.

Rob Groenhuijzen
Anna Broos


P.S. Intussen is Rob nog naar China geweest en heeft weer nieuwe informatie meegebracht. Anna gaat in september weer voor 9 weken of langer. Voor meer informatie over China of China-bijeenkomsten:

robgroenhuijzen at re-evolution.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
broos115 at planet.nl

 

No comments: