Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, April 07, 2011

Plenaire Discussie bij Keesje

over de zin en onzin van het discussieren met tegenstanders. Je kan natuurlijk zeggen: "Als je er geen aandacht aan besteed, dan waait het vanzelf over." Het is bijvoorbeeld een sinds jaren geregistreerd feit, dat Boycot Israel-standjes voor een supermarkt geen invloed hebben en niet in de commerciele media vermeld worden, zolang er geen pro-Israel-demonstranten bij staan. Dat is de ware reden voor de  actieloosheid van het CIDI van de laatste jaren. Het CIDI heeft hun jongerenorganisatie zelfs verboden om tegenacties te organiseren.  

De lezing van van Agt in Nuenen werd in het Eindhovens dagblad en het Brabants Dagblad wel besproken, maar vooral omdat er nogal luidruchtig door de toespraak heengeroepen werd.  Volgens Tante Anja zet dat de schreeuwers in een verkeerd daglicht. Luister nu eens naar haar!!

Benkok "Ronny Naftaniel van het Cidi, die tegenwoordig reuze zijn best doet om beschaafd over te komen, die heeft ook wel door dat door een lezing heen schreeuwen zoals Ben Kok en zijn vriendjes dat doen de zaak geen goed doet; en de tijd dat de Cidi-jongeren strategisch over de zaal verspreid zaten om een werkelijke discussie onmogelijk te maken is ook al weer een hele tijd geleden."

Het is niet de eerste keer dat Ben Kok en zijn vriendjes door de SP-Senator genoemd worden. De Nuenense-Schreeuwzaak heeft heel wat losgemaakt. Lees maar dit verslag over haar avondje Culemborg:

"Ik kikker van zo’n avond weer helemaal op. En wij hadden mazzel, want op diezelfde avond hield Dries van Agt een lezing in Nuenen, samen met Jaap Hamburger van EAJG en Meta Floor, en de steeds agressiever wordende groep kritiekloze Israel-aanhangers hadden besloten om daar heen te gaan, en kon het niet laten om voortdurend door de lezing heen te schreeuwen. Wat ze in ieder geval bij de plaatselijke pers niet veel sympathie opleverde, en dat terwijl de organisatie vanwege het ‘evenwicht’ nog een andere avond had aangekondigd, waarbij Cidi en Vrienden van Israel alle ruimte krijgen om hun mening over het voetlicht te brengen. Ik denk dat ik voortaan mijn lezingen bij voorkeur geef als Dries een eindje verderop er ook een doet. Dan hebben we de ruimte voor een echt en eerlijk gesprek. Of moeten we met de anti-ons club afspreken dat ze om en om een lezing van hem en een van mij proberen te verstoren?"

Ik vraag me af hoe we dit nu weer moeten duiden. Wil Anja niet dat een verslag van haar avond in de krant komt? Of is ze echt bang voor weerwoord? We weten het niet. Ik heb echter wel uit een betrouwbare bron gehoord, dat de Nuenense Kerk deze heisa niet had voorzien en dat ze serieus dachten met Van Agt, Jaap Hamburger en Meta Floor een afgewogen en representatieve set sprekers uitgenodigd te hebben en dat ze later pas, toen het uit de hand liep een tweede avond met CIDI en CvI hebben georganiseerd. Waarvan acte.

Wat ik wel weet, is dat Nuenen geen gecoordineerde actie was, want als een ex-kraker zo iets wél zou organiseren, dan hadden alle stoelen van de Nuenense Protestantse kerk buiten op straat gelegen. Pliessie of geen pliessie. Dan hadden we de tollenaars uit de tempel verdreven om  het maar eens in Christelijke taal uit te drukken.

Mijn persoonlijke mening hierover is, dat als je een effectieve pro-Israel-Campagne wil voeren, dan moet iedere boycot-actie en iedere van Agt lezing de deelnemers op de één of andere manier pijn doen.  Met andere woorden: Er altijd iets tegenover stellen,al is het maar een pamflet of een spandoek. In dier voege was de Kristallnacht herdenking van 2010 , waar meer Israelvlaggen dan IS-activisten waren, een goed begin. Graag jullie mening hierover.

10 comments:

Frank said...

Helemaal mee eens. De acties van Ben Kok zijn nog niet half zo schreeuwerig als die van de pro-palestijnenactivisten. En kennelijk doet het nu al zeer bij Anja Meulenbelt. Ben Kok is dus op de goede weg. Blijf ze teisteren Ben!

Er staat weliswaar geschreven dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven, maar - zoals de vader van Maarten 't Hart terecht opmerkte - dat is pas nadat ze doodgepest op het kerkhof liggen.

Painted Bird said...

Moeilijk. Wat doet al eenzijdige deelnemers aan een discussie pijn? Zou een met een Israelische vlag omwikkelde 'tegenstander', we houden het vriendelijk, die zelf volstrekt eenzijdig helemaal geen interesse heeft in een werkelijke discussie, zou dat nou werkelijk pijn doen? Ik vul in dat enkel de toon van de 'discussie' steeds weer een beetje harder wordt, moet worden zelfs om nog enige indruk te maken.

Kritiek hebben is eenvoudig, het ontvangen van kritiek en daar dan ook open voor te staan, daar gaat het altijd mis met actievoerders. Wanneer je een werkelijk effectieve pro-Israel-Campagne wil voeren zul je eerst iets aan je eigen uitstraling van totalitaire eenzijdigheid moeten doen. Enkel daarmee win je aan geloofwaardigheid. In eigen kring is altijd gelijk hebben gemakkelijk, daarbuiten te gemakkelijk.

Paardestaart said...

Discussie met voor en tegen heeft helemaal geen zin: je kunt alleen maar discussieren met mensen die het eigenlijk wel met je eens zijn, een beetje meieren over punten en komma's. Er moet minstens goede wil bestaan bij twee partijen, of het is voortzetting van de oorlog met andere middelen, terwijl je aan het hergroeperen bent of zo.
In dit geval bestaat die goede wil alleen maar bij de joden; zij willen vrede terwijl de arabieren oorlog willen tot Israel niet meer bestaat. Ongeveer zoals de communisten een scoialistische heilstaat willen en de nazi's een duizendjarig rijk hebben zij maar éen doel en daaraan is al het andere ondergeschikt.

We zullen islam de oorlog moeten aandoen, of ons moeten bekeren - zo simpel is het. Islam wil een islamitisch wereldrijk; Allah heeft het gezegd en iedereen die dat tegenspreekt is een afvallige en zal gedood worden.
Wat nou discussie?

Painted Bird said...

Dank voor het prachtige voorbeeld Paardestaart.

Lex said...

Of net als bij de Noord-Ieren, elkaar zoveel schade berokken totdat iedereen het zat is.

Ik denk eerder dat we de Meulenbelts en de Gretta's wat duidelijker moeten positioneren!

Zo'n Meulenbelt geeft toch maar weer aan dat GL een samengeraapt zooitje anti's zijn van het maakt niet uit wat is.

Yonah said...

Benjamin, uitstekende en zinnige reactie. Sabeel is vals bezig door thema-avonden met als titel: "Luisteren naar elkaars verhalen." Dat klinkt heel evenwichtig en integer (daar ben ik zelf eerst ook ingetuind, maar toen bleek dat altijd en alleen Israël veroordeeld wordt, ben ik direct afgehaakt). Helaas hebben ze wel invloed op de meningsvorming van goedbedoelende en naïeve christenen en ze halen via kerkcollectes heel wat geld bij elkaar. Ik ben heel benieuwd waar zij verder al hun geld vandaan krijgen, met hun gelikte websites en congressen enz. en ik hoop dat daar onderzoek naar wordt gedaan.

Frank said...

Mijn opa zou zeggen: Gij zult geen valse getuigenis geven. Tweeërlei weegsteen is de HEERE een gruwel.

Benjamin said...

Sabeel is een partner van (KIA)Kerk in actie, KIA heeft overheids subsidie ontvangen:
http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/13371KIAJaarverslag2009kompleet3105.pdf
(pagina 4)

in 2007 werd Meta Floor als medewerker van KIA uigezonden naar Sabeel in Oost jeruzalem
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Wat-doen-we/Websites-uitgez-medewerkers/Meta-Floor--i9146

In dat zelfde jaar distansieerde KIA zich van een samenwerkings verband van United Civilians for Peace omdat het te partijdig zou zijn. Kennelijk vonden ze dat niet van Sabeel en vinden ze dat nog steeds niet:
http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/Ga%20mee%20met%20de%20jongvolwassenenenreis%20naar%20Sabeel%20zomer%2020111.pdf

zoals ze op hun website vermelden: subsidies van de overheid mogen niet worden ingezet voor het verkondigen van het Evangelie maar wel degelijk overheids subsidies ontvangen.
http://www.kerkinactie.nl/Particulieren/Wat-doen-we/Zending--i14334

Sabeel zelf is iets openhartiger als het aan komt op het ontvangen van subsidie en zetten dan ook pontificaal het bedrag op hun website dat ze ontvangen van KIA zie hier:

http://www.vriendenvansabeelnederland.nl/Meta_Floor.htm

€ 35.000,- per jaar aan Sabeel van Kerk in Actie

vanhetgoor said...

Het is zo makkelijk om ook te gaan schreeuwen. Het is aanlokkelijk om ook te doen wat de ander fout doet. Ik begrijp het wel. Maar wij (de beschaafde mensen) moeten ons niet laten verleiden tot het niveau van Anja Meulenbelt, Dries van Agt en Gretta Duisenberg. Zij bedienen zich van de verziekte leugens om hun ergerlijke werk voort te zetten. Wij, de beschaafde mensen, moeten ons bedienen van de rede en het verstand, ons alleen laten leiden door rechtvaardigheid en respect.

Ik kan mij Dominee Ben Kok goed voorstellen dat hij in zijn onmacht het zelfde gaat doen wat Harry "Hamas Hamas, alle joden aan het gas!" Van Bommel ook doet, schreeuwen zonder na te denken. Toch moeten wij er voor op passen dat wij niet afzakken. Wij moeten ons niet laten verleiden af te zakken tot het gedrag wat moreel verwerpelijke mensen zoals Anja, Dries, Harry, Adolf, Sadam en Gretta!

Wij hebben het gelijk aan onze kant. Wij kunnen nadenken en dingen relativeren. Er zijn ook wel dingetjes die ik bij de Israëli's niet goed vind, maar over het algemeen is men als mens beter af in Israël dan in de rest van de Arabische wereld. Wat wij moeten doen is Israël prijzen en steunen in de dingen die goed gaan. En als beschaafde respectvolle mensen de aandacht zo eens een keer richten op een paar punten van kritiek. In de joodse staat zijn ook niet alle dingen van goud, er zitten ook wel een paar puntjes bij die nodig op de schop moeten. Wat ik graag zou zien in het volgende, in Israël heeft men connecties en mogelijkheden, waarom worden deze niet aangewend om de strijd voor de beschaving ten goede te keren? Waarom wordt er niets gedaan op het punt van het wegnemen van de alle belangrijkste vormen van indoctrinatie van de Arabische wereld?

Ik weet heel goed dat dit bij wet verboden is in Israël, maar dat kan mij geen moer schelen! Zolang er mensen zijn die gedrild worden met achterlijk dogma's die alleen maar verdriet en ellende brengen, zolang blijft alle rotzooi steeds maar weer opnieuw uitgevonden worden en steeds maar opnieuw zijn er mensen die de strijd aangaan voor een verloren zaak. Ik zeg het nog maar weer eens een keertje, de islam is een vorm van oplichting!!! De gelovige moslims hebben geen geloof maar zijn slachtoffer, zij moeten geld naar de moskee brengen omdat Allah een vies stinkend varken is dat niets kan, geen wereld scheppen en ook geen gouden muntjes schijten. Alles wat met de islam te maken heeft is oplichting. Die mensen moeten gered worden, maar Israël doet hier niets aan. Er zijn een paar kleine initiatieven die ingaan op een paar politieke aspecten, maar nooit wordt het moslimse geloof aangepakt. Terwijl dat nu juist de oplossing is!

Benjamin said...

Dat Harry van Bommel incident is juist om woedend over te worden, Hij zegt de leuzen niet gehoord te hebben dat zou kunnen. Maar waar helemaal niets over gezegd is en wat hij wel gezien moet hebben, is dat op de kroon van de optocht posters te zien waren van Sjeik Ahmed Yassin, Kaled Mesaal, Khomeini en Nasrallah. En dan zeggen dat hij tot een vreedzame Intifada oproept Als je onder de schaduw van die posters mee loopt dan hoef je niet eens de wens om de Joden aan het gas te krijgen niet eens uit te spreken. en over een politiek statement gaat het al lang niet meer.