Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, May 05, 2011

Antropoloog bashed Gretta Duisenberg

"(...), ik vermoed dat Gretta Duisenbergs manier van doen negatievere gevolgen heeft voor de publieke opinie in Nederland, dan een gruwelijke Palestijnse aanslag. Harde woorden, zonder meer, Gazaboot maar ik ben er oprecht van overtuigd dat Gretta Duisenberg, in ieder geval in Nederland, de ‘Palestijnse Zaak’ meer kwaad dan goed doet." Aldus de Cultureel Antropoloog Martijn Dekker(VU) in de Volkskrant. "http://bit.ly/bpIhKd

Pikant detail is, dat Martijn Dekker binnenkort meevaart met de Grettaboot. Ik ben benieuwd of zijn uitlatingen nog consequenties zullen heben voor zijn deelname. weliswaar is zijn artikel in de Volkskrant met de pakkende titel: "Gretta, wees toch terughoudend!" geschreven in 2006, maar ik kan me niet voorstellen dat zijn mening over Gretta na het Dodenherdenkingsincident van gisteren veel anders geworden is.

2 comments:

Benjamin said...

Het is misschien ook aardig om een recentelijker stukje te lezen van Martijn Dekker daaruit begrijpen we ook dat een Martijn Dekker niet interessant is als persoon door bijvoorbeeld zijn authentieke gedachten of reflectie maar voornamelijk om de titulatuur Politiek antropoloog die aan de Palestijnse zaak gekoppeld kan worden.
http://www.wijblijvenhier.nl/?p=4707
Men zou juist verwachten dat er een intellectuele bijdrage geleverd zou worden aan de Palestijnse zaak. Maar in plaats daarvan ontleent Martijn Dekker zijn optiek blindelings aan dezelfde one liners, vlakke spitsvondigheid en kromme redeneringen die rechtstreeks afkomstig zijn uit het tekstboek Palestijnse zaak.

Het zijn deze dingen die getuigen dat de Palestijnse zaak al lang niet meer op inhoud gefundeerd is maar voornamelijk nog op vorm Waarbij klassieke thematiek verheerlijkt wordt zoals onderdrukt volk, toren hoge muren, dode kinderen, openlucht gevangenis,apartheid het zijn deze symbolen, mythes, definities en toespelingen die tot een oppervlakkige reclameboodschap zijn gemaakt. Inhoudelijk zijn ze krachteloos omdat ze als symbool of invalshoek autonoom zijn en alleen bestaan in de visieloze wereld van de Palestijnse zaak. (we zien deze dingen terug in de populistische methode van de BDS)

De quote uit dit artikel "...Martijn Dekker vermoedt dat het optreden van Gretta Duisenberg de Palestijnse zaak meer schaadt dan een gruwelijke Palestijnse aanslag zou doen" Dit is onzin want dit is namelijk de Palestijnse zaak, het anti-imago, de anti-held, het pessimisme en vanuit deze standpunten terrein winnen. Dat Martijn Dekker deze zelfvernietiging opmerkt is niet te verwonderen in het licht van het truukje dat, hij niet op de Gaza boot zou opvaren als activist maar als antropoloog (intelectueel rolmodel?).

Iedereen weet dat een zelfmoord aanslag op geen enkele manier een politieke doelstelling zal bevorderen. Het is voornamelijk een georganiseerde misdaad tegen de menselijkheid. Maar voor de organisatie zelf is het een feest en een overwinning zo wordt niet het doel van rivier tot zee en/of Al-Aqsa als prijs behaald, maar enkel dit doel in leven gehouden.

De zelfmoord aanslagen van Gretta Duisenberg op haar reputatie en geloofwaardigheid. Betreffen het zelfde mechanisme en wordt in de hardcore pro-Palestijnse activisten wereld geprezen al zijnde een aanslag op het zwijgen van iedereen (die zich automatisch schuldig zou maken), met de bedoeling de Palestijnse zaak onder de aandacht te brengen en in leven te houden. De werkelijkheid is echter dat de Palestijnse zaak volgens deze lijnen al jaren geleden verloren heeft.

vanhetgoor said...

Gretta Duisenberg is een 'mooie' link tussen het oude antisemitisme van het herrenvolk en het nieuwe antizionisme van Dries van Agt, Anja Meulenbelt en Harry van Bommel. Ze heeft geen idee dat haar grappen over zes miljoen handtekeningen voor de Palestijnen ieder doel missen. Dat zij er alleen zelf door in de picture komt. Het helemaal niets doet voor het Palestijnse volk en dat de ellende die men daar moet verdragen alleen maar langer duurt. Des te meer leeghoofden achter de verkeerde oplossing aan lopen des te langer duurt het om de echte problemen van de Palestijnen op te lossen.

Zolang de Palestijnen geregeerd worden door oplichters zal er nooit vrede komen. Vrede is niet in het voordeel van de geestelijken en de politici. De echte oplossing is moeilijk, maar het is gelegen in het opheffen van alle Palestijnse gezelligheidsverenigingen en weer-groepen. Berechting van de volksmenners! Dan moet vervolgens elke Palestijn er van doordrongen worden dat zijn Mohammedaanse geloof de bron is van zijn joden haat. Dan moet de Palestijn beseffen dat zijn land een vlag met een blauwe ster heeft en dat zijn rechtmatige regering in Jeruzalem zit. En dat er geen enkel beletsel is om vredig tussen de joden te leven. Dan zijn er nog een of twee hobbeltjes in de weg naar de vrede, maar wat ik hier genoemd heb zijn de grootste en belangrijkste.

Gretta Duisenberg haat joden, maar het zijn de Palestijnen die het meeste lijden van al haar doen en laten. Iedere dag dat de Palestijnse Autoriteit blijft bestaan worden de rechten van de Palestijnen met voeten getreden en is er weer een dag verspild. En elke dag die men verspilt is een dag dichter bij de eeuwigheid. En dat houdt voor de Palestijnen in dat men in het vuur wordt geworpen! Wat een verschrikkelijk haatvol mens is die Gretta Duisenberg! Totaal geen enkele empathie!