Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 08, 2011

Dat gesleep met dode lijken

Is dat Arabisch? Is dat Islamitisch? Of komt dat uit Europa? Belangrijke Antropologische vragen, waar Benjie de Levie, Martijn Dekker, Miryam Arouagh of Anne de Jong (Antropologen4Gaza.nl) geen antwoord op weten te formuleren.

Vittorio dead Na de moord op Vittorio Arrigoni door salafistische moslims kon je het op de Youtubebeelden weer zien. Eerst was er een schijnbegrafenis in Gaza, waar Hamasvlaggen de boventoon voerden en waar het lijk van Vittorio symbolisch heen en weer gedragen werd. Na vrijgave van het lijk werd Vittorios lichaam in een grote demonstratie van eensgezindheid naar de grens van Gaza gebracht en daarna in Noord-Italië was er al weer een bijeenkomst in een sporthal met het onvermijdelijke communistische afscheidslied "Bella Ciao".   

Bij de begrafenis van de Ayatolla Khomeini werd het lichaam door de menigte doorgegeven, waarbij het zelfs een keer op de grond viel. Bij begrafenissen van Hamas-kopstukken, zoals de door de Mossad vermoorde Mahmoud al-Mabhouh, wordt in de lucht geschoten en wordt er zingend en dansend afscheid van  de moedige strijder genomen. Het falen en de nederlagen worden met groot enthousiasme politiek uitgebuit. Ongetwijfeld allemaal antropologisch- dan wel cultuur-relativistisch te duiden symboliek en ritueel. Maar waar komt het vandaan. Is het typisch Islamitisch? Is het Arabisch. We weten het niet. Wel weten we, dat de extreem-linkse- en communistische medemens er gretig aan mee doet en er een zekere troost, identificatie en authenticiteit aan ontleend.

Mahmoud al-Mabhouh (HAMAS) Een andere onderzoeksvraag van mij is vandaag of de afnemende religiositeit en toenemende secularisatie er een rol bij speelt. Zie ook de column van Elma Drayer in de papieren uitgave van Vrij Nederland, waarin ze stelt:" Terecht wijzen tijdgeestduiders op het verband tussen deze hedendaagse honger naar publiekelijk rouwbeklag (Alphen a.d, Rijn, Baflo. KM) en de secularisering. Kort samengevat: na een brute moordpartij of ramp zoekt het geschokte gemoed nog altijd troost en antwoord- ook nu de God van Nederland zich in een hoekje heeft teruggetrokken."

Bodies communards2 In Europa en met name in Frankrijk is er al een hele lange traditie van het rondslepen van lijken en het gebruiken van een lijk als propagandamiddel. In het boek "Machtige Lichamen, het vingertje van Luns en andere politieke wapens" worden enkele voorbeelden uit de Parijse Commune van 1871 genoemd."Onder de politieke symbolen die de socialisten aan de mythologische geschiedenis van de Parijse Commune ontleenden, neemt het lichaam van de strijders van de Commune een bijzondere plaats in. In de vele herdenkingsartikelen, feestelijke redevoeringen en gedenkboeken over de Commune valt steeds weer op dat de lichamen van de communards bij voorkeur worden gepresenteerd in de gedaante van ontzielde lijken"

"Nog te midden van de chaotische taferelen die zich afspeelden in de Bloedweek, toen het leger al midden in Parijs stond, grote delen van de stad in vlammen op gingen en de ene na de andere barricade werd uitgeschakeld, bleef ruimte voor uitgebreide politieke rituelen rond de dood." (..)

"Hier stelden zich toortsdragers aan weerszijden  van de open kist op, klonk tromgeroffel en vormden zich een lange stoet barricadevechters die geduldig wachtten op hun beurt om de generaal een afscheidskus op het voorhoofd te geven."

Het falen van de revolutionairen wordt dus door middel van de doodscultus gevierd en eindeloos herhaald en opnieuw ten toon gesteld. Net zo lang totdat de gedode strijders de status van martelaar hebben bereikt en politiek uitgebuit kunnen worden. Dat de Parijse Commune niets van de socialistische idealen heeft bereikt, speelt dan geen rol meer.

In feite is er een grote overeenkomst tussen de Parijse Commune en de Gaza-oorlog te zien. Het meest voor de hand liggende wordt over het hoofd gezien en de dood en de nederlaag worden gecultiveerd. Dan is het ook niet vreemd meer, dat  de dood van Vittorio Arrigoni zo wordt gepresenteerd en uitgebuit. Door wie en waarom hij is gedood speelt al lang geen rol meer. Hij is een dode martelaar en wie zijn schuld dat is, dat weten we allemaal wel.   

8 comments:

Rob van Kan said...

1) "Dode lijken"? Lijkt me dubbelop tenzij u in zombies gelooft.
2) Bella Ciao "communistisch"? Het dateert uit de 18e eeuw en werd door de partizanen in WWII veel gezongen. Die waren antifascistisch; niet per definitie communistisch.
3) Martelaren en doodscultussen komen uit de religieuze hoek. Katholieke kerken staan vol beelden van martelaren. Dat u niet verder terug kijkt dan 1871, zegt alweer voldoende. U was in niets anders geinteresseerd dan in het linken van "dode lijken" met "extreemlinks" en de "islam".
Kortom, waardeloos stukje.

Sante Brun (Turiddu) said...

Wat is dit voor een raar, volkomen warhoofdig verhaal? Had de auteur iets te diep in het glaasje gekeken? Hierbij vergeleken is meeuwenhater Richard de Mos een wonder van intelligentie en redelijkheid.

Frank said...

Ha, weer een paar linksmensen die deze website hebben ontdekt.

de auteur wijst hier terecht op de abjecte doodscultus binnen de islamitische wereld, die veel en veel sterker is dan bijvoorbeeld de heiligenverering uit de roomse kerk: de martelaren daar zijn voornamelijk afkomstig uit de romeinse tijd, met iemand als Bonifacius als nakomertje.

Het is eens te meer aangetoond dat de Islam niet in de beschaafde wereld hoort en al helemaal niet in West Europa.

Likoed Nederland said...

De Palestijnse samenleving is inderdaad uniek in de geschiedenis vanwege de doodscultus.

Doden en gedood worden (voor het martelaarschap) is daarin het hoogste doel, zelfs kleine kinderen worden daar mee opgevoed.

Zie de vele voorbeelden op:
http://www.likud.nl/extr.html

Primo Mattino said...

Inderdaad, twee reacties die het licht van hun linkse superioriteitsgevoel weer even moeten laten schijnen in de waardeloze, aangeschoten, onintelligente en redeloze werkelijkheid.
De beste Rob kan het zelfs niet nalaten om te laten zien dat hij op de mavo goed heeft opgelet bij de taalles en weet zich zelfs te herrineren wat een contaminatie is, alleen had de beste Rob vast concentratieproblemen want toen de meester uitlegde wat een bewuste mengvorm is, was hij al in slaapgevallen. Het gevoel voor humor ter linkerzijde is sinds "De Rode Haan" zo'n 30 jaar geleden allang ten grave gedragen.
En, beste Rob, als Italiaan weet ik maar al te goed dat het liedje Bella ciao sinds 1945 is gekaapt door..... jawel, de communisten, en wat de oorsprong van het liedje is doe dan helemaal niet meer ter zake. Ik heb nog nooit iemand als commentaar op het door Wilhemina gekozen Nederlandse volkslied horen zeggen dat het oorspronkelijk een soldatenmarslied uit de 80-jarige oorlog is. En zo is Bella ciao wel degelijk een communistisch lied dat op iedere bijeenkomst van communisten hier gezongen wordt.
Trouwens, een ander voorbeeld dat de de waardeloze, aangeschoten, onintelligente en redeloze schrijver nog niet heeft genoemd is het gedoe met de lijken van Lenin en Stalin.
Beste Rob, veel succes met het zoeken naar spelfouten, zwakke zinsconstructies, en vergeten komma's hoor.

Anton said...

Moet zeggen dat ik het ook tamelijk ver gezocht vind, maar ja, ik ben dan ook niet religieus. Daarom is voor mij dan ook moeilijk om mensen te begrijpen die aan dit soort rituelen doen. Voer voor antropologen zou ik zeggen.
Misschien kunnen ze (die antropologen)me dan ook uitleggen waarom iemand uit religieuze overwegingen wordt vermoord, want ik kan niets anders dan verachting voor een daad als deze voelen, vooral omdat deze man duidelijk respect had voor de mensen waar hij mee omging. Kennelijk was dat niet wederkerig.

Johanna Nouri said...

Ik moest ineens denken aan de begrafenis van Pim Fortuyn: http://www.youtube.com/watch?v=gzdx9wYPcLk

en de lawaaidemonstratie na de dood van Theo van Gogh: http://www.youtube.com/watch?v=mLkmuSAD8eQ

Frank said...

Terwijl Pim Fortuyn noch Theo van Gogh veel gemeen hebben met deze linkse bewonderaar van moord op onschuldige burgers.