Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, May 18, 2011

Kamervragen over de Gazavloot

We dachten al: Wat blijft het stil rond de Gazavloot. Dat hele terreurgedoe krijgt een klap in hun gezicht en je hoort niks. Maar de CU, SGP en PVV slapen gelukkig niet.

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en De Roon (PVV)
aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over Nederlandse
betrokkenheid bij de nieuwe Gaza-flottielje (ingezonden 18 mei 2011)

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Schepen onder terreur-vlag’? 1)

2
Kunt u bevestigen dat Amin Abou Rashed, die nauw betrokken is bij de organisatie van de
nieuwe Gazavloot, nauwe banden heeft met de islamitische terreurorganisatie Hamas? Geeft
de vrijgekomen informatie er aanleiding toe om onmiddellijk actie te ondernemen jegens de
heer Rashed? Zo nee, waarom niet?

3
Kunt u bevestigen dat Rob Groenhuijzen, voorzitter van de Nederlandse organisatie achter de
vloot, ook een terreurverleden heeft?

4
Kunt u bevestigen dat de Stichting ISRAA, die financiële steun poogt te verwerven voor de
nieuwe Gaza-vloot, een plaatsvervanger is voor de verboden terreurorganisatie Al-Aqsa?
Wordt er inmiddels door het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk onderzoek gedaan naar
deze organisatie? Zo nee, waarom niet? Heeft het OM tevens besloten om strafrechtelijk
onderzoek te doen naar Nederland-Gaza? Zo niet, bent u bereid het OM alsnog te verzoeken
dat te doen? Zo nee, waarom niet?

5
Geeft de vrijgekomen informatie er aanleiding toe om de activiteiten rondom de nieuwe
Gazavloot de verbieden? Zo nee, waarom niet?


1) De Telegraaf, 14 mei 2011

1 comment:

Pepijn Elsenbrink said...

Jammer dat partijen als de VVD en het CDA in deze wel slapen.

Het gaat Hamas echt niet alleen om Israel. Volgens hun eigen nieuwsuitzendingen wacht na Jeruzalem Rome, en vrij kort daarna good-old Amsterdam.

Kijk en schrik: http://www.youtube.com/watch?v=nW4RMCO5hQk