Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, May 27, 2011

Zelf Mediattrainer-Gazaboot worden

De negatieve publiciteit over de Gazavloot eist zijn tol. Nou is de mediatrainer ook al weggelopen. Wil jij helpen?

Mediatrainer 

5 comments:

Harm Schouten said...

Die lui hebben geen mediatrainer nodig maar een psychiater.

piet stok said...

Indymedia NL is in elk geval, in weerwil van de huisregels, verworden tot het thuishonk van de gedachtepolitie, psychopaten, stalinisten, ultraconservatieven, overjarige pubers, censuristen, lafbekken, wegkijkers, salonanarchisten, wereldvreemden, provocateurs, bedreigers, meelopers, mensenhaters, dombo's, zielepoten, alcoholisten, moordenaars, etc etc. Wie op Indymedia NL een oproep plaatst voor het inlijven van een mediatrainer is...

Anton said...

Zou Rob nog niet tot de conclusie zijn gekomen dat hij iets verkeerd doet?

AJ - Raalte said...

Rafah is open = einde blokkade = Grettaboot overbodig.

vanhetgoor said...

Zal ik er eens een flinke Godwin tegenaan gooien? Ergens wordt het woord VERZET gebruikt. (niet in dit stukje van de Gaza-boot, maar in dat andere stukje over de Gaza-boot). Welnu als men bij de Gaza-boot het woord verzet in de mond durft te nemen dan mag ik er van uit gaan dat men probeert te refereren aan Het Verzet. U weet wel, Nederland was bezet en niet iedereen was daar blij mee. Een heel klein gedeelte van de Nederlandse bevolking kwam in opstand en streed tegen de Duitse bezetter. De rest deed niets maar dat doet nu even niet ter zake.

Kennelijk wil men bij de Gaza-boot emotioneel een link leggen met de paar oppassende Nederlanders die niet hebben gezwicht voor de tirannie. Trek maar een bak met superlatieven open. Maar hoe moet het dan met het pal tegen onrecht staan als iemand van de Gaza-boot niet tegen een beetje kritiek kan? Stel nu toch eens dat Hanny Schaft of Miep Gies er ook zo over dachten? Stel dat de mensen die hun leven gaven (of wilden geven) voor het verzet ook niet tegen een beetje kritiek konden!

Een mooie zaak zou dat zijn. Als je principes hebt dan sta je achter die overtuiging tot de dood er op volgt! Maar als de andere partij de zaken beter op een rijtje heeft dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat men bij nader inzien toch niet meer helemaal met rechte rug achter de eerder ingenomen standpunten kan staan.

Ik heb het vermoeden dat die mediatrainer is gaan drossen. Onbegonnen werk, geld naar Gaza brengen is als water naar de zee dragen. Er is in Gaza een zeer grote groep mensen die zeer riant leeft van de ellende van de rest. De hulpgoederen en steunfondsen worden zeer goed gebruikt voor huizen met zwembad, bewakingspersoneel, dure auto's en luxe tweede en derde huizen in het buitenland. En daar komt nog bij dat als men de moeite zou nemen om de geschiedenis van Gaza te lezen men wellicht op andere ideeën komt. Gaza is namelijk bij Israël aangetrokken na de zesdaagse oorlog. Omdat Egypte de mede-aanvaller was en een overweldigende manier is verslagen. De Negev-woestijn tot aan het Suez-kanaal is terug gegeven bij het vredesoverleg. Maar Gaza hoefde Egypte niet meer terug te hebben. Soms komt inzicht een beetje laat. Als gaat de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.

Ik denk dat die mediatrainer een aanval van goede argumenten niet heeft kunnen weerstaan. Het is niet de kritiek geweest, maar het gezonde verstand. Het inzicht dat pas heel langzaam doordringt.