Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, June 18, 2011

Laat de Gazaboot zinken!

De Israelische mensenrechtenorganisatie "Shurat HaDin - Israel Law Center"  voert een juridische strijd tegen de Gaza Flotilla II "Stay Human", door de organiserende terreurorganisaties en hun ondersteuners  aan te klagen voor iedere schade die nu en in de toekomst wordt aangericht.

De verzekeringstak
Er is een brief aan alle verzekeringsmaatschappijen  voor schepen verstuurd, waarin op de Amerikaans wetten, die iedere steun aan terreurorgnaisatiesverbiedt, wordt gewezen. Op die manier wordt geprobeerd te verhinderen dat de Gaza Flotillaschepen worden verzekerd.

De Communicatietak
De internationale organisatie INMARSAT die met satellieten het scheepsverkeer regelt, is door Shurat HaDin gewaarschuwd, dat elke schade die Hamas of IHH in de toekomst in Israel of aan Isralische burgers aanricht op hen verhaald kan worden, indien ze doorgaan met het leveren van satellietdiensten aan de Gaza Flotilla. INMARSAT heeft laten weten dat de schepen niet op naam van Hamas staan en dat ze doorgaan met het leveren van satellietdiensten aan de schepen.
Het gaat Shurat HaDin er niet zozeer om of het verband aangetoond kan worden, maar veel meer om door eindeloze juridische strijd de tegenstanders op de knieën te krijgen.

Civiele aanklacht tegen de Audacity of Hope
Het Amerikaanse USA2Gaza schip wordt vandaag aangeklaagd door Dr. Alan Bauer, een Harvard-bioloog en terreurslachtoffer, verwond bij een bomaanslag in 2002  in Jerusalem.

De inbeslagname
Shurat HaDin eist dat de schepen van de Gaza Flotilla in beslag worden genomen en dat de opbrengst van de veiling van de schepen aan slachtoffers van Palestijnse terreur ten goed komt.

Wat kan jij doen?
Er is een lijst met schepen van de Gaza Flotilla gepubliceerd. Indien je informatie hebt over de verblijfplaats van één van de boten, wordt je gevraagd dit door middel van een comment op de website van de Amerikaanse Teaparty te laten weten. Door middel van strikt legale middelen wordt geprobeerd de havenautoriteiten ervan te overtuigen dat de schepen niet uit kunnen varen.1 comment:

Jan said...

Lawfare, een uitvinding van de linkse vrienden van de Palestijnen, die zich nu als een boemerang tegen hen keert.
Goede zaak.