Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 31, 2011

Fatah Youth kampeerde al 15 jaar op Utoya

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=123101

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=407665

Liberaal Joodse Gemeente gooit mol op straat

Bij de oprichting van Missing Peace Nederland viel het mij al op en stoorde het mij, dat er op het internet niet alleen geschreven werd over de vergadering, maar dat er ook deelnemers, met name Ratna Pelle, zwart werden gemaakt.  Waarom laten ze dat soort deelnemers toe, vroeg ik me af.

Een jaar later gebeurde iets soortgelijks weer. Er was een concert van de Israelische legerband Tsahal in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en een lid van de Liberaal Joodse Gemeente riep op tot demonstratie en maakte zelfs een opmerking over traangas in het publiek gooien. De bewaking werd verscherpt en er ontstond een gespannen sfeer.

Deze laatste actie krijgt nu een vervolg. Maarten Jan Hijmans alias Abupessoptimist, vroeger correspondent in Egypte, nu vriend van Anja Meulenbelt en lid van Een Ander Joods Geluid, wordt gevraagd de extra kosten voor bewaking te betalen en zijn lidmaatschap bij de Liberaal Joodse Gemeente op te zeggen. Na een aantal gesprekken is dat ook gebeurd. Dat lidmaatschap opzeggen.

Hij huilt natuurlijk meteen krokodillentranen en vergelijkt zichzelf met Illan Pappé, die na zijn leugenachtige boek over zogenaamde 'ethnic cleaning'  niet meer in Israel zou kunnen wonen. Zich van geen schuld bewust.   

 Goed dat de Liberaal Joodse Gemeente deze stap genomen heeft. Dat zouden meer kerkgenootschappen moeten doen. Het kan toch niet zo zijn dat leden van kerken zich bij terroristen aansluiten en oproepen tot geweld tegen wie dan ook. Hoe lang mogen de Vrienden van Sabeel eigenlijk nog lid van de PKN blijven, na hun steun aan de Gazaboot en daarmee aan de terreur van Hamas?

Saturday, July 30, 2011

Ga plat op de grond liggen

Kroonprins Haakon bezocht woensdag een moskee in Oslo, maar waarom eigenlijk? Er heeft een bomaanslag en een gruwelijke massamoord op kinderen en jeugdigen plaatsgevonden, die anti-islamitisch geïnspireerd is. Dat is al erg genoeg. De sociaal-democraten hebben de klappen opgevangen. En de kroonprins gaat alvast plat op de grond liggen en zijn excuses aan de islam aanbieden.

Nederland kent dit verschijnsel ook. Theo van Gogh wordt vermoord en in plaats van dat de ouders van Theo bij de koningin op bezoek mogen, gaat ze een bezoek aan een Marokkaans jongerencentrum afleggen. Het scheelde geen haar of ze was ook nog even gaan bidden in één van de radicale moskeeën die tot geweld hebben opgeroepen.

Haakon_moskee 

Friday, July 29, 2011

Gematigde islamofoben

Is de bomaanslag van Oslo en de aanval op Utoya  een gevolg van de jarenlange anti-islam-retoriek van nationaal conservatieve partijen zoals onder andere de PVV in Nederland, Vlaams Belang in België of Le Pen in Frankrijk?  Is de anti-immigratie-politiek van veel West-Europese landen een aanleiding geweest jonge sociaal-democraten uit te moorden? Of is het juist een reactie op het uitblijven van immigratierestricties en het bevorderen van de multiculturele samenleving  in Noorwegen? Dat de dader denkt: dan ga ik de jeugdorganisatie van de regerende partij maar uitmoorden? Het zijn ingewikkelde denkpatronen die niet snel tot een rationele conclusie leiden.

(Met dank aan reaguurder Roel Roelf voor het idee en het materiaal voor dit blog)

Millitante groepen kunnen soms gewelddadige actie voeren die in het verlengde liggen van wat de mainstream-partijen in mildere vorm nastreven. Voorbeeldje: de progressieve partijen voeren een anti-fascistische politiek via parlementair democratische weg en de knokploegen van de krakers vallen een hotel in Kedichem aan, waar op dat moment de Centrumpartij vergadert. De secretaresse van de leider van de partij verliest een been.

De sociaaldemocraten en Groenlinks gebruiken argumenten als "minderwaardig mens" en "Anne Frank" tegenover een nationaal-conservatieve politicus en een gewapende dierenactivist schiet de politicus vervolgens door zijn hoofd. Heeft het ene met het andere te maken?

Europa worstelt al jaren met de integratie en assimilatie van grote groepen religieuze en ethnische minderheden. Vooral tijdens economische crises ontstaan er spanningen in de samenleving omdat de parlementaire politiek de immigratiepolitiek niet langer kan uitleggen. De bevolking in de oude stedelijke wijken lijdt het meeste onder de falende integratiepolitiek en wendt zich tot populistische anti-immigratiepartijen.

De bankencrisis na 2008 verloopt op bijna dezelfde manier. Alle West-Europese landen hebben in de afgelopen maanden hun immigratie-en integratiebeleid onder druk van nieuw opkomende politieke partijen of de angst daarvoor bijgesteld. De anti-immigratie-retoriek is mainstream geworden. In Frankrijk, Engeland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Oostenrijk , Italie, Hongarije en Griekenland zijn extreem-rechtse partijen een sociaal geaccepteerd alternatief in het parlementaire veld geworden. Gevestigde conservatieve partijen (CDU, CDA) passen  zich aan de anti-multiculturele retoriek aan, uit angst stemmen te verliezen.

In dezelfde periode worden er grote budgetaire eisen aan de bevolking gesteld. De inwoners van Europa betalen mee aan de bankencrisis en moeten nu ook de schulden van de Zuidelijke Europese landen mee helpen betalen. Dan gaan de conservatief-liberale- en christelijk-conservatieve partijen maar liever een beetje op de buitenlanders schelden, als de burger maar blijft betalen.

Deze ontwikkelingen kunnen bijgedragen hebben aan het plannen en de ideologische onderbouwing van de aanvallen, maar niet omdat geweld tegen immigranten of tegen sociaal-democratische partijen, die het multiculturalisme ondersteunen, opeens sociaal geaccepteerd wordt. Ook niet omdat de atmosfeer zelf opeens het extremisme heeft opgeroepen. 

In feite is juist het toetreden van rechtsextreme partijen tot het parlementaire systeem een oorzaak , maar op een geheel andere manier dan we tot nog toe dachten.  De extreemrechtse partijen zijn tegenwoordig niet meer racistisch of ontkennen de Holocaust. Ze houden zich steeds meer bezig met economische problemen, Europa, de liberale waarden van Europa, de souvereiniteit van de nationale staat etc. De Nederlandse politicus Geert Wilders is een geslaagd voorbeeld van deze geleidelijke verandering van schreeuwer in de ruimte naar maatschappelijk geaccepteerd politicus. Hij krijgt de meeste aanhang door de opvatting dat de intolerante islam niet past bij de liberale verworvenheden en mensenrechten van Europa. Hij verdedigd juist de tolerantie ten opzichte van de intolerante islam.

Ook in Frankrijk is dit proces te zien bij de dochter van Le Pen, die zich van haar vader distancieert en het racisme en antisemitisme overboord heeft gegooid. Marine Lepen is door haar ideeën over de Eurozone en economische debatten een serieuze uitdaagster van de zittende president Sarkozy. Extreem-rechtse partijen acteren steeds meer in de mainstream van de samenleving. Ze hebben veel meer succes dan uit het manuscript van de Noorse terrorist  blijkt.

Deze partijen moeten echter om geaccepteerd te blijven zich steeds meer van radicale elementen ontdoen. In 2008 heeft Geert Wilders zich al gedistancieerd van de SIOE (Stop Islamization of Europe). Vorig jaar distancieerde hij zich van de EDL (English defence League) en nog onlangs heeft de PVV zich onder druk van Powned en Geenstijl teruggetrokken van de website Artikel7.nu , omdat daar de blogger Martien Pennings actief was.   Ook in de anti-islam-bloggerscene wordt al sinds 2007 zeer kritisch naar eventuele invloeden van nationaal-socialisten gekeken. Blogger Robert Engel ontmaskerde de aanvoerster van SIOE als rechtsradicaal en de demonstraties van PVV aanhangers worden zeer slecht bezocht omdat daar ene Ben van der Kooij, een overtuigde nazi, steeds rondhangt. (zie ook de reactie op HetVrijeVolk tegen mijn bezwaren daartegen) . Dat soort distancieringsacties en zuiveringsacties worden helaas niet door JOOP en andere linkse media opgepikt en de lezers van anti-islam-blogs worden nog steeds met fascisten vergeleken.

De gewelddadige rechtsextremisten hebben intussen helemaal geen plekje meer om naar toe te gaan.  Ze zijn helemaal buitengesloten en mogen niet meedoen bij partijbijeenkomsten en vergaderingen. Zielig toch?

Dezelfde ontwikkeling vond plaats aan het einde van de jaren zestig bij links. Communistische leiders besloten de internationale revolutie af te zweren en als gevolg van de Hongaarse- en Tsjechische opstanden het stalinisme te verwerpen. Massaal bekeerden de marxisten zich tot de sociaal-democratie, die dan ook in Duitsland (Willi Brand),Frankrijk (Mitterand), Zweden (Olaf Palme) en Nederland (Den Uyl) aan de macht kwamen.   
De Sovjet-Unie werd eindelijk ontmaskerd als zijnde wat het werkelijk was: Een op zichzelf gerichte geopolitieke hegemonie, die krampachtig probeert zijn invloedsfeer in Europa te behouden en niet een idealistisch socialistisch experiment. Veel vroegere West-Europese socialistische studentenleiders zijn gerespecterde staatsleiders geworden en lid van dezelfde mainstream waar ze vroeger tegen vochten. Echter niet iedereen volgde die transformatie naar gematigde sociaal-democratie. Enkelen bleven weerstand tegen het kapitalsme bieden en vormden eigen extreme groepen. Velen van hen worden nog steeds herinnerd vanwege het geweld dat gebruikt werd: RAF, Direct Action, CCC, 17 November, Rode Jeugd, Rode Brigades.

Sunday, July 24, 2011

Schrijvende terroristen

De dader van Utoya heeft "een briefje" van 1516 bladzijdes achtergelaten. Ik schreef gisteren nog dat je aan de daad zelf niet kan herkennen met welk motief het gepleegd is. Het had net zogoed door  Al Qaida gepleegd kunnen zijn. Nu hebben we een document "The European declaration of Independence", waar de voorbereidingen, motivatie en ideologie van de dader in staan beschreven. Het hoofdstuk over Nederland is zonder toestemming overgenomen van blogger Fjordman, die op de website Gates of Vienna laat weten nog geheel in shock te zijn en enkele slachtoffers persoonlijk kent. Het document is een samenvatting van al die boeken die op de anti-islam-blogs van de laatste 6 jaar uitgebreid zijn besproken. "When Europe slept", "Eurabia", "Islam unveiled" noem ze allemaal maar op. De anti-islam-blogger-scene kan dus niet doen alsof het niets met hen te maken heeft. Heeft het namelijk wel.

Een veelgehoorde verontschuldiging voor zelfmoordterrorisme, die onlangs ook weer in het KAIROS-document van de Christelijke organisatie Sabeel opdook, is dat de daders zoveel verloren hebben en zo vaak hebben geprobeerd op vreedzame wijze de samenleving te veranderen, dat ze niet anders kunnen. In die opvatting wordt de terreurorganisatie gestuurd door impulsen van buiten en wordt ontkend dat de zelfmoordaanslag een bewuste keuze is, die de samenleving wil ontwrichten.

Tijdens de golf van terreur die de Rote Armee Fraktion, CCC en Brigate Rosse over Europa in de jaren zeventig uitstrooide, kwam er vanuit progressieve en Christelijke hoek opmerkelijk veel begrip en toenadering. Ik kende in die tijd Gereformeerde moeders die de ouders van de terroristen brieven gingen sturen. De terrorist Horst Mahler kreeg in de gevangenis bezoek van een staatssecretaris om over zijn motieven te praten. Ook de marxistische filosoof Jean-Paul Sartre ging de terroristen in de gevangenis opzoeken in de veronderstelling dat die iets zinnigs te zeggen zouden hebben.

Ook de Jihad-terreur, nu dertig jaar later, wordt met begrip en poging tot uitleg begroet, zoals bleek uit het bezoek van de Koningin aan een Marokkaans jeugdcentrum direct na de moord op Theo van Gogh en de vele subsidies aan moskee-projecten, ondersteund door zowel VVD- als PvdA-politici, die na de aanslagen in New-York, Madrid en London alleen maar meer werden. We moeten met elkaar praten is de algemene gedachte.

Een vooroordeel of verkeerde gedachte of hoe je het noemen wilt, die ik zelf ook koesterde is, dat wie de mogelijkheid heeft zijn denkbeelden op te schrijven en door middel van maatschappelijke actie om te zetten in veranderingen, niet zijn toevlucht tot geweld hoeft te nemen. Met andere woorden dat terreur en geweld een uiting van onmacht is, die ontstaat doordat de terrorist met andere middelen geen verandering kan teweeg brenegen. In die opvatting zouden schrijvende activisten niet tot terreur overgaan. Helaas blijkt deze week dat dit niet waar is en als je goed nadenkt over het verleden dan is het ook nooit waar geweest is.

De oprichters van de Rote Armee Fraktion zijn vóór die tijd succesvolle advocaten (Horst Mahler), journalisten (Ulrike Meinhof) en studenten (Gudrun Ensslin), geweest. Vooral Ulrike Meinhof is een voorbeeld van een schrijvende terroriste. Ze had genoeg invloed, capaciteiten en mogelijkheden op een andere manier de samenleving te veranderen.

Zelfs als de terrorist zelf niet in staat is zijn ideeën te verwoorden en door politieke actie te verwerkelijken, dan nog zijn er in diezelfde beweging genoeg mensen die een voorhoede vormen en door legale actie en het schrijven van boeken de doelen en idealen te verwoorden. Op die manier vormt het terrorisme vaak een gewapende en illegale tak van maatschappelijke partijen. Denk aan een Groen-Links wethouder die in Wageningen er voor zorgde dat belastend materiaal over Volkert van der G. op tijd werd weggeruimd. Denk aan de knokploegen van de AFA die lange tijd de gewapende voorhoede van Groen-Links en D66 vormden. Natuurlijk zonder dat dat ooit openlijk wordt gezegd. 

In veel gevallen is de keuze voor geweld er als eerste en komt het motief en het doelwit pas daarna. Er is een type psychopaat die niet zoveel strategisch denken of onmachtsgevoel nodig heeft om al gauw voor het middel van geweld te kiezen. Ik heb dat met eigen ogen in de kraakbeweging gezien. Sommige mensen staan altijd als eerste klaar om een knokploeg te vormen of een gewelddadige actie voeren. Anderen hebben daar veel meer moeite mee.

In het geval van de dader van Utoya is het superioriteitsgevoel duidelijk aanwezig. In de tekst van   "The European declaration of Independence" door hem geschreven, druipt het arrogante betweterige ervan af. Hij zou de EDL adviezen over straatacties gegeven hebben. Hij zou aan anderen uitleggen hoe de "Europese conservatieve beweging" verder zou moeten gaan. Terwijl hij waarschijnlijk de gehele tijd bij zijn moeder op de bank achter de laptop heeft gezeten. We moeten de verhoren nog even afwachten maar de almachtsgevoelens die deze dader heeft, het gebrek aan sociale contacten en organisatie, zouden een mogelijke psychologische duiding kunnen vormen. 

Saturday, July 23, 2011

Links terrorisme, Rechts terrorisme, Islamitisch terrorisme

Als je aan de terreurdaad zelf niet meer kan aflezen vanuit welke hoek die komt, dan wordt het verwarrend. De daders moeten er een briefje bij doen om erachter te komen wat ze willen. Je kan je dan afvragen wat het nut van terreur eigenlijk is. Toch zijn er enkele hoofdlijnen en verschillen tussen link, -rechts- en islamitisch geweld aan te wijzen. Links richt zich op de elite. Rechts zaait paniek en islamitisch geweld straft de gehele bevolking van een land.

RAF
De Rote Armee Fraktion, de moeder van alle Europese communistische terreurgroepen na 1970, begon weliswaar met een aanslag op een warenhuis, maar richtte zich daarna vooral op hoogwaardigheidsbekleders. Er zijn door de RAF geen bommen in treinen of metrostations gelegd. Toch was de tegenreactie van de staat enorm ingrijpend en massief. Waarschijnlijk is dat zo omdat de regerende klasse zelf in hun huizen en auto's doelwit van de terroristen werd.

Opvallende gelijkenis in methodes vertoont de Nederlandse Rara, die eerst warenhuizen aanviel en daarna staatssecretaris Kosto. Terreurdaden als van Volkert van der G. tegen Pim Fortuyn zijn afgeleiden van deze terreurdaden.  

Neo-Nazis, extreem-rechts
Er zijn enkel gevallen bekend zoals Bologna 1980, waarbij fascisten een bom op een treinstation leggen. Maar je moet wel lang nadenken om dit soort voorbeelden te vinden. Nationalistisch verzet, zoals ETA en andere afscheidingbewegingen, leggen wel bommen in drukbevolkte gebieden. Meestal wordt met een telefoontje gewaarschuwd, zodat het aantal slachtoffers beperkt is. Neo-Nazis  plegen ook moorden op politieke tegenstanders. In Oost-Duitsland zijn sinds het wegvallen van de muur door rechts-extremisten zo'n 50 politieke moorden op tegenstanders, buitenlanders en daklozen gepleegd.

Islamitische terreur
De middelen van de jihad zijn overzichtelijk: Bommen in treinen, metro's en gebouwen, gijzeling, schieten in het wilde weg (Mumbai).  Altijd zijn de gewone burgers het slachtoffer. Het valt op dat zowel de Palestijnse- als overige  jihad nauwelijks militaire doelen aanvalt. De moord op van Gogh en poging tot moord op de cartoontekenaar Westergaard zijn pogingen van de jihad de culturele elite tot overgave te dwingen. Met verrassend veel resultaat mag je wel zeggen.

Als je de middelen en doelen van de aanslagen in Oslo en Utoya analyseert, dan kon je zonder de dader te kennen al concluderen dat er hier geen links-extremisme aan het werk was.  Het was islamitisch terrorisme, vanwege de overeenkomsten met Mumbai, Stockholm en andere islamitische terreurdaden of het was rechts-extreem terrorisme.

Een intelligente jonge blanke man met inkomen en  opleiding. Je gelooft het gewoon niet. Als er verder geen andere organisaties of groepen in de achtergrond mee hebben gewerkt, dan denk je toch meer aan de Nederlandse Karsten Tates of Tristan. Of aan de Amerikaanse schietpartijen in scholen.

Van de extreem-linkse theoretici heb ik geleerd altijd te vragen: Wie heeft hier baat bij? Meestal kom je toch nog bij de verkeerde verdachte uit, want wie had er baat bij de aanslag op Louis Seveke? Wie had er baat bij de moord op Vittorio Arrigoni?  Beide moorden zijn gepleegd door de mensen in de groep van het slachtoffer zelf en hadden geen direct politiek nut.

Toch de vraag gesteld: wie heeft er baat bij de aanslagen en moorden in Oslo en Utoya? Wat kan een eventuele groepering ermee hebben willen bereiken? Ik kan niets bedenken. Eventuele conservatief-nationalistische groeperingen krijgen er geen steun van de kiezers door. De politieke tegenstanders zullen er niet anders door gaan denken.  De paniek die ontstaat zal tot nog meer staatscontrole en nog meer veiligheidsmaatregelen voeren, terwijl iedereen weet dat je je niet kan beschermen tegen dit soort terreurdaden. 

#Oslo #Utoya Dader is extreem-rechts

Meteen na de bomaanslag in Oslo en de massaslachting op het sociaal-democratische  jeugdkamp op het eiland bij Oslo kwamen de Twitter reacties los. De verdedigers van de Islam in Nederland zoals doctor Kromzwaard probeerden de boel nog droog te houden: Jullie gaan er meteen zonder bewijs vanuit dat het een moslimextremist is. Nadat een Jihad website de aanslag claimde hoorde je dan een paar uur niets van de islamaanhangers.

Martijn5155 

Toen een blanke Noorse man op het eiland was gearresteerd probeerde een terreurexpert op de Nederlandse staatsteevee nog een verklaring te geven dat het een bekeerling kon zijn. Of dat de aanslag in Oslo niets te maken hoefde te hebben met de Colombine-achtige aanslag op het eiland Utoya. Met zijn allen waren we ervan overtuigd dat dit een Al Qaida-gerelateerde  aanslag was.

De eerste blogger die een pro-zionistische achtergrond aanduidde was Avinunu van de website Electronicintifada. Hij wees erop, met foto als bewijs, dat de jongeren
Avinunu 
op Utoya hadden opgeroepen tot boycot van Israel. Lijkt me geen reden om zo'n aanslag te plegen. Maar helaas lijkt alles erop dat de dader Anders Behring Breivik  een Christen-Fundamentalist is.  Of de dader inderdaad een pro-Wilders-, pro-Pamela Geller- en pro-Israel-fanaat is worden nog onderzocht. (UPDATE:Geruchten dat het om de blogger Fjordman zou gaan worden door Gates of Vienna ontkend)  Maar in ieder geval meer op ons lijkt dan ons lief is. (Tekst is veranderd nadat bleek dat het Fjordman-verhaal niet klopt)

Blogger Frontaalnaakt wijst op twee links die een connectie met extreem-rechts zouden beschrijven: De vermoedelijke Pamela Geller connectie en de vermoedelijke Geert Wilders connectie. Het zijn natuurlijk nog speculaties, maar toch genoeg om mijn grote afschuw en afkeer van deze gruwelijke daad uit te spreken.

Store_utoya-570x320Minister van Buitenlandse Zaken Jonas Gahr Store loopt langs een anti-Israel spandoek op het  Labour Youth League zomerkamp op Utøya donderdag.

Friday, July 22, 2011

KAIROS conferentie verscherpt de tegenstellingen

"Bezetting" is een sleutelbegrip in het Palestijnse KAIROS document. Een discutabele en multi-interpretabele term die voor veel ophef zorgt. Roept het KAIROS document tot boycot van "door de bezetting geproduceerde producten" op, dan kan dat twee betekenissen hebben: Het boycotten van producten die op de Westelijke Jordaanoever zijn geproduceerd, of het boycotten van alle Israelische producten. Het hangt er maar vanaf wat je als 'bezet gebied' beschouwd. Door die discussie wordt de interreligieuze dialoog op scherp gezet.

Na het publiceren van het Palestijnse KAIROS document in 2009 kwamen er al meteen woedende reacties vanuit de Joodse gemeenschap. In Nederland verwoord door Rabbijn Evers in het Nederlands Dagblad.  "Een slag in het gezicht van het Joodse volk". Eén van de meest prominente leden van de Vrienden van Sabeel, die het KAIROS document hier in Nederland verspreiden, dominee Johannes van den Berg (@Jominee) gaf een zeer opmerkelijk antwoord aan rabbijn Evers. Op de website van een Ander Joods Geluid schrijft Jominee dat het KAIROS document een intern Christelijk document is en dat de felle reactie van Joodse kant eigenlijk ongepast is. "Natuurlijk mag er van Joodse zijde een reactie worden gegeven op het intern-christelijke Kairos-document." Een neerbuigende en discriminerende opmerking, die laat zien dat het de Vrienden van Sabeel helemaal niet om interreligieuze dialoog gaat, maar om het bashen van Israel.

Bovendien laat @Jominee in zijn reactie zien dat hij niet in zijn laatste leugen gestikt is door te beweren dat het Kairos document alleen oproept tot boycot van in Joodse nederzettingen in Judea en Samaria geproduceerde producten.  Terwijl zijn club zelf bij de vertaling van het KAIROS document betrokken is geweest, waar in de Nederlandse vertaling iets geheel anders staat, namelijk de oproep alle Israelische producten te boycotten.

De begrippen "bezetting", "apartheid" en "boycot" die in het KAIROS document staan en die op de aanstaande conferentie van 15 en 16 september op de VU weer herhaald zullen worden, laten zien dat de Sabeel en Kairos groepen geheel aan de kant van de Fatah en Hamas zijn gaan staan en niet geinteresseerd in een echte dialoog. Daarom heeft Israel geen andere keus dan zich hard tegen dit document en deze conferentie te verzetten.

 

Thursday, July 21, 2011

KAIROS document Palestina is omstreden

De Nederlandse vertaling van het Palestijnse KAIROS document blijkt fouten te bevatten, zo onthult het dagblad Trouw. Terwijl de Arabische tekst spreekt van "boycot van wat de bezetting produceert" , wordt in het Nederlandse document tot boycot van alle Israelische producten opgeroepen. De Nederlandse vertaling is dus veel scherper en biedt weinig ruimte tot dialoog of concessie.

Op 15 en 16 september wordt het KAIROS document op de Vrije Universiteit tijdens een congres besproken. Het KAIROS document is door Palestijnse Christelijke kerkleiders opgesteld om stelt de moeilijke positie van Palestijnse christenen aan de orde. Het congres laat alleen aanhangers van Sabeel en moslims spreken, terwijl de Joodse organisaties niet gevraagd zijn een bijdrage te leveren.

Het congres vindt plaats kort nadat een Nederlandse Boot naar Gaza heeft geprobeerd de blokkade van Gaza te doorbreken om op die manier solidariteit met de daar levende Palestijnen te tonen. De Vrienden van Sabeel hebben aan deze boot meebetaald en wilden één opvarende laten deelnemen aan de tocht. De Nederlandse Boot naar Gaza is een publicitaire flop geworden, nadat bleek dat de organisatie in handen was van terroristen. De Griekse overheid hield de boten tegen.

Het is de vraag hoeveel aanhang de Vrienden van Sabeel nog hebben na de flop van de Gazaboot en het opzettelijk verkeerd vertalen van het KAIROS document. De Palestijnse mensenrechtenactivist Rifat Kassis heeft in ieder geval nog vertrouwen in de Nederlandse KAIROS vertalers. "We hebben op de website acht vertalingen staan. Die kunnen we niet allamaal controleren"


Tuesday, July 19, 2011

KAIROS Documenten, de verschillen

De bevrijdingstheologie maakt voor de onderbouwing van hun sociale standpunten graag gebruik van zogenaamde KAIROS documenten. Zo is er al in 1985 door zwarte theologen in de townships van Zuid-Afrika een KAIROS document  opgesteld, waarin op Bijbelse gronden de Apartheid wordt afgewezen. Maar er is ook een India-Kairos, een Zimbabwe-KAIROS , een Europees KAIROS en sinds 2008 een Palestina-KAIROS. Kortom: Waar er ook maar sprake van ongelijkheid, onderdrukking of sociale onrechtvaardigheid is, kan een KAIROS document de sociale activisten met de nodige theologische munitie voorzien.

Op 15 en 16 september hebben wij in Nederland onze eigen KAIROS conferentie op de Vrije Universiteit (245 Euro incl. borrel en overnachting) en Nederland zou Nederland niet zijn als ze niet naar hun eigen ongelijkheid, uitbuiting en onrechtvaardigheid zouden kijken, maar eens met hun opgeheven wijsvinger naar andere landen zouden wijzen. Kon je bij de Apartheid nog met recht zeggen dat we er iets mee te maken hadden, want "Apartheid" is het enige Nederlandse woord dat in alle alle internationale talen dezelfde betekenis heeft. Wees er maar trots op. Maar deze KAIROS gaat niet over de Nederlandse voedselbanken, niet over het Nederlandse uitzettingsbeleid, niet over het asociale kabinet Rutte, maar over Israel. Je moet je toch ergens tegenaan bemoeien.

Wat heeft het Zuid-Afrikaanse KAIROS document nou met het Palestina KAIROS document te maken? wat zijn de verschillen?

De zwarte Zuid-Afrikaanse theologen hadden qua argumentatie een heel sterk punt, want zowel de Zuid-Afrikaanse overheid, als de zwarte kerken, als de blanke kerken, hadden allemaal dezelfde religie: Het Christendom. Ze konden dus op grond van de bijbel beargumenteren dat er met die Apartheid iets niet helemaal in de haak was. Immers, er staat helemaal nergens in de Bijbel dat je mensen met een zwarte huidskleur door middel van een pasjessysteem buiten de deur moet houden en opsluiten in een homeland. En dan hebben de de blanke ZuidAfrikanen wel geprobeerd door middel van de tekst uit Romeinen13:1-7 ('De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs')  te bewijzen dat je de overheid altijd moet gehoorzamen, maar dat zijn natuurlijk gemakkelijk te weerleggen stellingen. Immers, het gehele Oude Testament staat vol van profeten, opstandelingen en rebellen die tegen de rechtmatige overheid in opstand komen. 

Sunday, July 17, 2011

KAIROS Conferentie op de VU

De Flotilla II Stay Human is op een grandioze manier gestrand in de havens van Griekenland. Nuttige idioten als EAJG, Vrienden van Sabeel en Trouw-reporters trokken zich terug nadat duidelijk is gemaakt dat ze voor een terreurorganisatie aan het werk waren. Je zou toch denken dat ze hun lesje wel geleerd hebben. Niets is minder waar. De 'Samenzwering van Idioten' gaat gewoon door.

Intussen worden in Syrië elke dag ongewapende en demonstrerende burgers op straat doodgeschoten door een wreed regime. In Egypte, Jemen, Tunesië en andere Arabische landen is het onrustig en wordt er gedemonstreerd tegen ondemocratische regimes. Zonder steun van de SP, de IS, Trouw, Antropologen van de VU of Sabeel. Alleen dat feit laat al zien dat het de zogenaamde Palestijnenvrienden helemaal niet om onrecht of uitbuiting gaat. Het is wel degelijk de  Joodse staat die aangevallen wordt, omdat het een thuisland voor Joden is.

De strijd tegen Israel is steeds meer een propagandaslag geworden, waarin semantiek een belangrijke rol speelt. Woorden roepen beelden op en mobiliseren bewuste en onbewuste gevoelens bij het Nederlandse publiek. Woorden als Apartheid, "Ethnic cleansing", "De Muur" en "Ghetto" missen hun werking niet. Juist om die beelden en die woorden gaat de volgende camapagne van de anti-Israel-beweging.

KAIROS is een document uit Zuid-Afrika geschreven in 1985, waarin de Apartheid op theologische gronden wordt afgewezen.  Het apartheidsregime wordt met bijbelteksten op de onrechtvaardigheid gewezen. Let wel op het feit dat de apartheid toen al 40 jaar bezig was. Toen pas kwamen de christenen in actie. Ze hebben een beetje tijd nodig. Een merkwaardig maar historisch interessant detail: Het Zuid-Afrikaanse KAIROS document uit 1985 omarmt het communisme. Niet wetende dat slechts 5 jaar later het communisme zo dood als een pier zou zijn. De afschaffing van de apartheid enkele jaren later zou ook niet mogelijk zijn geweest zonder de val van het communisme, omdat de bevrijdingsbeweging ANC aanvankelijk een communistische staat op Zuid-Afrikaanse bodem wilde vestigen. Daar hadden de blanken om begrijpelijke redenen geen zin in.

De propaganda tegen Israel heeft nu dankbaar gebruik gemaakt van het begrip Apartheid om aan te geven dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Arabische-, Islamitische-, Christelijke- en Joodse bewoners van Israel. Weliswaar is de geschiedenis van het Midden-Oosten veel gecompliceerder en is die moeilijk te vergelijken met Zuid-Afrika, maar het simplistisch samenvatten in één woord "Apartheid" mist zijn werking niet.

Goed idee, dachten de Palestijns-Christelijke leiders in Jeruzalem toen, dan schrijven wij ook eens een KAIROS document. Zo gezegd zo gedaan en dat ligt er nu.  Op 15 en 15 september wordt het KAIROS document tijdens een conferentie op de VU besproken en het verbaasd jullie waarschijnlijk niet dat de Vrienden van Sabeel op de conferentie een sleutelrol spelen en dat er geen andere meningen aan het woord gelaten worden.  

Opvallend en saillant detail in het KAIROS document van de Palestijnen is wel dat de terreur niet wordt afgewezen en dat de gehele schuld van het Israelisch-Palestijnse conflict eenzijdig bij Israel gelegd wordt.  De Islam blijft geheel buiten schot in het document en wat nog erger is: Er wordt ondubbelzinnig tot boycot van Israelische producten opgeroepen.  Het hele document kan dan ook als oorlogsverklaring tegen Israel worden opgevat.

Het hele KAIROS document kan je in vertaling lezen: http://www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/Dutch.pdf

Ik wil alle lezers van dit blog die Israel een warm hart toedragen, oproepen zich hier in te schrijven voor de conferentie, zodat in de zaal zelf een pro-Israel geluid te horen kan zijn.

Monday, July 11, 2011

Jaap Hamburger verlaat de zinkende Gazaboot

Een beetje laat, maar als alle kapiteins het schip al hebben verlaten, is ook niks meer aan. Ook EenAnderJoodsGeluid doet niet meer mee aan de Nederlandse Boot naar Gaza. Het is allemaal een grote vergissing en een misverstand, aldus de website van EAJG

EAJG_GAZABOOT 

Wednesday, July 06, 2011

Nu zelf Iran aanvallen

je hebt geen tanks, torpedoboot of bommenwerper meer nodig om toch zelf op je zolderkamertje, van je PC uit, een aanval op dat fascistische en verwerpelijke regiem in Iran uit te voeren. Gewoon de broncode van de Stuxnet-worm downloaden en daar gaat ie al. De uraniumverrijkingsfabriek in Iran heeft al maandenlang stil gelegen door de Stuxnet-worm, een computervirus dat de besturing van de centrifuge net even te hard laat rondtollen en jij kan daar nog een schepje bovenop doen. Is niet moeilijk.
 
(Bron: Security.nl)
 Het 518KB grote bestand bestaat uit verschillende .c bestanden, die via de Hex-Rays decompiler gegenereerd zijn. Of het ook daadwerkelijk om de Stuxnet broncode gaat is nu nog onbekend. Experts die de worm onderzochten hebben nog niet op het verschijnen van de code gereageerd.

Hieronder een animatie over de worm van Patrick Clair, gemaakt voor ABC Australië. 
   

Tuesday, July 05, 2011

American Website: "Keesje Rules OK"

How the Dutch Gaza Flotilla Backfired Politically

A fascinating tale of contemporary political warfare.
July 4, 2011 - 7:05 pm - by Yochanan Visser

A Dutch ship was organized as part of the Gaza flotilla in order to help Hamas, portray that effort has humanitarian, and create anti-Israel sentiment. The story of how this effort backfired is a fascinating tale of contemporary political warfare. Indeed, the end result has been to make the Dutch debate more pro-Israel and anti-Islamist.

Many articles — often with Dutch Internet media taking the lead — exposed alliances between Dutch far leftists and local Islamists who, together with some Christian groups, formed the organization Nederland-Gaza organizing Dutch participation in the second Gaza flotilla. The result has been a serious public debate and an actual increase in pro-Israel activity and support in the country.

As a result of the organizers’ extremism exposed by these reports, all of the Dutch journalists scheduled to sail to Gaza quit, complaining of the flotilla’s “dictatorial atmosphere, paranoia and mutual distrust.”

The Dutch blog KeesjeMaduraatje was one of the first to publish material about extremist elements in the second Gaza flotilla, revealing that Free Gaza Holland’s chairman, Rob Groenhuizen, was a convicted communist extremist who used to be a member of Dutch groups affiliated with the German terrorist Rote Armee Fraktion.

Groenhuizen’s group also had ties with the Palestinian terrorist organization PLFP and members participated in a terrorist training camp in Yemen in 1976.

In an e-mail exchange, Groenhuizen’s wrote about the second flotilla’s real goal:

This game about humanitarian aid is part of a tremendous plot — something that Israel tries to postpone as long as possible — but with every uprising in the Arab world and each mistake Israel makes, the end is coming nearer. … Everybody knows Israel is not sustainable.

Another Dutch  blogger, Carel Brendel, recently revealed more details about ties between Nederland-Gaza, Islamist groups in Europe, and Hamas in Gaza. On June 18 Brendel wrote that he had found evidence that the Italian NGO Associazione Benefica di Solidarieta con il Popolo Pelaestinense (ABSPP) and the Dutch NGO ISRAA  each had donated 100.000 euros for the purchase of the Dutch/Italian boat .

Dutch Hamas member Amin Abu Rashed, who was arrested last year on the Mavi Marmara, the Turkish ship  in the first flotilla, is co-founder of ISRAA, a Dutch Islamic charity. Rashed also co-founded the European Campaign to End the Siege of Gaza (ECESG) along with Ibrahim Akkari, a Dutch Muslim Brotherhood leader.

In addition, Rashed has worked for the Rotterdam-based Hamas charity El Aksa, banned by the Dutch authorities. That group was part of the network headed by Yusuf al-Qaradawi, the Muslim Brotherhood’s most influential cleric who has made fiery antisemitic statements.

The chairman of ISRAA, Mohamed el Doori, is also treasurer of the Dutch Federation of Islamic Organizations (FION), still another offshoot of the European Muslim Brotherhood. Both organizations are participating in the Nederland-Gaza coalition.

On May 14 De Telegraaf published another article in which reporter Bart Olmer revealed tapes from the minutes of meetings of the Nederland-Gaza movement’s board proving that Amin Abu Rashed was the driving force behind fundraising for the Dutch boat.

Last week, another Dutch daily, Trouw, ran an article in which Hasna el Maroudi, a reporter for left-wing sites, pointed to Abu Rashed’s central role in the operation despite the attempts of the Nederland-Gaza group to hide that fact. As a result, she decided not to sail on the boat. Another journalist, Wilfred van de Poll, also pulled out after Rashed told him in an interview that he had purchased the boat and admitted to connections between the Nederland-Gaza organization and Hamas.

Then a group of clerics and members from the Protestant Church in the Netherlands (PKN) organized a petition demanding an end to ties between the Protestant NGO Kerk in Actie and Sabeel after it was shown that officials of Kerk in Actie collaborated with Sabeel — an Arab-Christian group — in propagating blatant lies about Israel.Other Internet media reports about ties between Dutch NGOs and extremist Palestinian groups caused the Dutch government to change the guidelines on government subsidies for NGOs that fund anti-Israel groups. There is now a debate in the country over cutting back sharply on such funding.

While these developments have exposed the Gaza flotilla as an operation of Hamas and radical left groups seeking to delegitimize and discredit Israel, they also have much broader significance. What has happened in Holland is a case study showing how Internet publications and research on the hidden radicalism and extremist ties of purportedly humanitarian and moderate groups can change government policy, media attitudes, and public opinion.

ALSO READ: Europeans Are Major Force Behind Second Gaza Flotilla

Yochanan Visser is director of Missing Peace Information (www.missingpeace.eu). He is a frequent op-ed contributor for De Volkskrant, Reformatorisch Dagblad and several news sites in the Netherlands. His book “Israel accused – the Cognitive war against the Jewish State” will be published in September.

Monday, July 04, 2011

Sabeel stapt uit Gaza boot

Persbericht: Sabeel Nederland heeft besloten om af te zien van deelname aan de Gaza boot. Dit terwijl Sabeel een van de organisaties achter Nederland-Gaza is. Blijkbaar werd de druk van de onthullingen over Sabeel Nederland en het flottielje te groot.

 In de afgelopen tijd waren er maar liefst weer drie nieuwe onthullingen:

 1. Sabeel Nederland wordt financieel wel ondersteund door de PKN / Kerk in Actie, ondanks een
    eerdere stellige ontkenning
    Zie: http://missingpeace.eu/nl/2011/06/kerk-in-actie-diskwalificeert-zich-als-bruggenbouwer-in-israel/ 

2. Kerk in Actie verspreidt voortdurend eenzijdige en onjuiste informatie over het Arabisch-Israelische conflict (zelfde link als bij punt 1).

 3. De Nederlands-Italiaanse boot van het flottielje is betaald door een Italiaans-Palestijnse organisatie, die banden heeft met de Moslimbroederschap en Hamas.
    Zie: http://www.telegraaf.nl/binnenland/10048568/__Geld_Hamas_naar_Gazaboot__.html?p=1

Deelname van Sabeel dat gesubsidieerd wordt door de PKN, was van meet af aan een verkeerde keuze.  Vorige maand gaf de PKN een verklaring uit vol positieve woorden over Israel, zoals:

“De huidige staat Israël heeft een volkenrechtelijke basis, die ook door de Protestantse Kerk volledig en in dankbaarheid wordt erkend.”
Eerder verklaarde de PKN dat “de Protestantse Kerk zich onopgeefbaar verbonden voelt met het Joodse volk."

 In dat licht is het onbegrijpelijk dat de PKN via Kerk in Actie Sabeel Internationaal blijft subsidiëren. Want Sabeel Internationaal voert allerlei acties om de staat Israel te ondermijnen. Zo roept Sabeel Internationaal op tot diverse boycots tegen de Joodse staat. Sabeel Nederland vindt bijvoorbeeld dat H&M geboycot moet worden omdat ze ook winkels in Israel hebben.

Momenteel is actueel dat Sabeel Internationaal de Gaza flottielje van harte ondersteunt. Sabeel Nederland behoorde zelfs tot een van de organisatoren van de Nederlandse boot. Een eenzijdige actie die niet bevorderlijk is voor de vrede, volgens de Nederlandse regering en een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Het hulp argument is daarbij overduidelijk een farce, aangezien slechts enkele weken voor vertrek de Nederlandse voorzitter - de voor verboden wapenbezit veroordeelde Rob Groenhuijzen - pas probeerde om hulpgoederen in te zamelen:  http://www.indymedia.nl/nl/2011/05/76263.shtml

De organisatie achter de Amerikaanse boot geeft zelfs al toe dat hulp bieden een gefantaseerd argument is, want de Amerikaanse boot vaart volkomen leeg:

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=225831

Israel laat trouwens onbeperkt humanitaire goederen door, dat er toch een tekort aan medicijnen in Gaza is, wordt veroorzaakt door onderling Palestijns geruzie:

http://nieuws.nl.msn.com/buitenlands-nieuws/groot-gebrek-aan-medicijnen-in-gazastrook 

Het doel van de organiserende terroristische organisatie IHH is daarmee uitsluitend om te proberen de – ook volgens de Nederlandse regering - gerechtvaardigde en toegestane wapenblokkade proberen te ondergraven. Oftewel Hamas helpen de Joden uit te roeien, het zelfverklaarde doel volgens haar handvest en tv uitzendingen

(bijvoorbeeld enkele weken geleden: http://www.likud.nl/artik059.html ).

 Het gaat hier dus om het nastreven van geweld in plaats van vrede. Het is diep triest dat een zich christelijk noemende organisatie als Sabeel hieraan meewerkt en daardoor samenwerkt met veroordeelde terroristen en antisemieten.

 Sabeel geeft als argument dat ze aandacht willen vragen voor de positie van Palestijnse christenen. Dat argument staat buiten de realiteit. Palestijnse christenen die in Israel wonen maken het goed. De situatie van de christenen in autonoom Palestijns gebied is daarentegen slecht. Dat komt door de voortdurende discriminatie en vervolging door de moslim-meerderheid. Massa-emigratie is het gevolg. Geschat wordt dat de christenen daardoor in ongeveer 15 jaar zelfs compleet 'weggezuiverd' zullen zijn. Nu al leven er meer Palestijnse christenen in Chili dan in autonoom Palestijns gebied!

Dit heeft hoegenaamd niets met Israel te maken, het speelt bij christenen in de hele islamitische wereld, zoals Irak, Libanon en Pakistan. Voor dit existentiële probleem heeft Sabeel echter helemaal geen aandacht, daarvoor houdt men de ogen stijf dicht.

Er is alleen maar eenzijdige negatieve aandacht voor Israel, waarvan men blijkbaar de reputatie, economie en veiligheid zo veel mogelijk wil beschadigen.

 De missie van Kerk in Actie luidt: "Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid." Is het ondermijnen van de staat Israel de gerechtigheid die Kerk in Actie en de PKN nastreven, is dit de naastenliefde die de PKN en Kerk in Actie de Joden bieden, in navolging van Jezus Christus? Het is onbegrijpelijk dat de PKN / Kerk in Actie zo een organisatie financieel mogelijk maakt. Dat verdienen de trouwe protestantse kerkgangers niet, die de kerkgelden voor de PKN opbrengen.

PKN en Kerk in Actie, toon echte naastenliefde, ook voor Israel en het Joodse volk, en stop daarom de jaarlijkse subsidie van 120.000 euro aan Sabeel!

Gerbrig Arends ;PKN dominee
Kees Broer; namens Keesjemaduraatje ;http://keesjemaduraatje.web-log.nl
Ben Kok; namens Tora-Yeshua; http://tora-yeshua.nl
Tom Struick van Bemmelen; namens Likoed Nederland;http://www.likud.nl

 

Waarom wij winnen

Ex-Senator (Ex-senator) Anja Meulenbelt roept opeens dat de Hamasvrienden de virtuele PR-oorlog om Gaza gewonnen hebben. No Way! Wij hebben duidelijk in elk opzicht gewonnen. Waarom?

-De Freedom Flotilla II Stay Human afschilderen, presenteren, framen, beschrijven, hoe je het maar wilt noemen, als zijnde door terroristen georganiseerd. Is ons gelukt. In alle serieuze kranten heeft intussen een bericht gestaan waarin Amin Abou Rashed als "Hamas Kopstuk" en als organisator van de flotilla wordt neergezet. Rob Groenhuijzen als ex-terrorist wordt door de Jerusalem Post, Telegraaf en Elsevier genoemd.  

-Het humanitaire karakter van de Freedom Flotilla II Stay Human in twijfel trekken. Is ons gelukt. In verschillende persberichten, overgenomen door websites en kranten wordt gesteld, dat Israel het humanitaire karakter van de gazavloot in twijfel trekt.

-De christenen losweken van de extreem-linkse Gazavaarders en de extreme moslimbroederschappen. Is ons gelukt. Door steeds weer te benadrukken dat Sabeel, Kerk in Actie en daarmee de Protestantse Kerk Nederland Hamas steunt, is er zoveel druk op de Vrienden van Sabeel uitgeoefend, dat ze zich hebben moeten terugtrekken van de gazavloot.

-Het onttrekken van legitimiteit aan de Nederlandse Gazaboot door journalisten goed te informeren. Is ons gelukt . Alle journalisten hebben zich teruggetrokken doordat ze het frame van Amin Abou Rashed als "Hamas Kopstuk" van onze websites hebben overgenomen en daar vragen over gingen stellen. Anne de Jong heeft 's nachts zachtjes liggen huilen in haar stapelbed en kon op het laatst alleen nog maar op een kussen slaan en snikken: "Amin is een hele lieve man, die geweldige dingen voor de Palestijnen doet". 

-De vloot tegenhouden in Griekenland. Is ons gelukt. Daardoor is het niet meer Israel die de boeman speelt, maar nemen de VS, Europa, Turkije en Griekenland hun eigen verantwoording. Juridische actie, sabotage en de PR oorlog hebben gelijktijdig tot resultaat geleid.

-Antropologen demoniseren als zijnde naieve linkse non-wetenschappers, die in de Gazanen alleen maar de Indiaanse Touareg-Negers zien die ze op hun bevooroordeelde Vrije Universiteit hebben leren idealiseren. Is ons gelukt. Alle antroplogen zijn één voor één onder druk van de publiciteit afgehaakt. Alleen Anne de Jong ligt nog in haar bedje te huilen. 

-De Gazaboot presenteren als zijnde een initiatief van hele extreme moslimbroeders, waarvan de herkomst van het geld dat ze bijeenbrengen twijfelachtig is. Is ons gelukt. Zelfs de Marokkaanse moslims haken nu af en willen er niets meer mee te maken hebben.

-De Gazaboot als het zevende mislukte project van Rob Groenhuijzen noemen. Is ons gelukt.

-Carel Brendel mag weer terugkomen van vakantie. De kust is veilig. Het gras is groen voor de haas.  

 

Saturday, July 02, 2011

De status van de Flotilla2 schepen op 2 juli

Tijdens een persconferentie in een hotel in Griekenland is vandaag een overzicht van alle geblokkeerde- en gesaboteerde "Stay Human"-schepen gegeven. Het Nederlandse schip ligt nog steeds in Corfu en krijgt geen toestemming te vertrekken. De kapitein van de USA2Gaza boat zit nog tot dinsdag in voorarrest en hoort dan pas de gehele aanklacht tegen hem. Hij is ondanks een verbod toch richting Gaza gevaren en werd met behulp van Griekse commando 's opgebracht en teruggestuurd.