Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, July 29, 2011

Gematigde islamofoben

Is de bomaanslag van Oslo en de aanval op Utoya  een gevolg van de jarenlange anti-islam-retoriek van nationaal conservatieve partijen zoals onder andere de PVV in Nederland, Vlaams Belang in België of Le Pen in Frankrijk?  Is de anti-immigratie-politiek van veel West-Europese landen een aanleiding geweest jonge sociaal-democraten uit te moorden? Of is het juist een reactie op het uitblijven van immigratierestricties en het bevorderen van de multiculturele samenleving  in Noorwegen? Dat de dader denkt: dan ga ik de jeugdorganisatie van de regerende partij maar uitmoorden? Het zijn ingewikkelde denkpatronen die niet snel tot een rationele conclusie leiden.

(Met dank aan reaguurder Roel Roelf voor het idee en het materiaal voor dit blog)

Millitante groepen kunnen soms gewelddadige actie voeren die in het verlengde liggen van wat de mainstream-partijen in mildere vorm nastreven. Voorbeeldje: de progressieve partijen voeren een anti-fascistische politiek via parlementair democratische weg en de knokploegen van de krakers vallen een hotel in Kedichem aan, waar op dat moment de Centrumpartij vergadert. De secretaresse van de leider van de partij verliest een been.

De sociaaldemocraten en Groenlinks gebruiken argumenten als "minderwaardig mens" en "Anne Frank" tegenover een nationaal-conservatieve politicus en een gewapende dierenactivist schiet de politicus vervolgens door zijn hoofd. Heeft het ene met het andere te maken?

Europa worstelt al jaren met de integratie en assimilatie van grote groepen religieuze en ethnische minderheden. Vooral tijdens economische crises ontstaan er spanningen in de samenleving omdat de parlementaire politiek de immigratiepolitiek niet langer kan uitleggen. De bevolking in de oude stedelijke wijken lijdt het meeste onder de falende integratiepolitiek en wendt zich tot populistische anti-immigratiepartijen.

De bankencrisis na 2008 verloopt op bijna dezelfde manier. Alle West-Europese landen hebben in de afgelopen maanden hun immigratie-en integratiebeleid onder druk van nieuw opkomende politieke partijen of de angst daarvoor bijgesteld. De anti-immigratie-retoriek is mainstream geworden. In Frankrijk, Engeland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Zwitserland, Oostenrijk , Italie, Hongarije en Griekenland zijn extreem-rechtse partijen een sociaal geaccepteerd alternatief in het parlementaire veld geworden. Gevestigde conservatieve partijen (CDU, CDA) passen  zich aan de anti-multiculturele retoriek aan, uit angst stemmen te verliezen.

In dezelfde periode worden er grote budgetaire eisen aan de bevolking gesteld. De inwoners van Europa betalen mee aan de bankencrisis en moeten nu ook de schulden van de Zuidelijke Europese landen mee helpen betalen. Dan gaan de conservatief-liberale- en christelijk-conservatieve partijen maar liever een beetje op de buitenlanders schelden, als de burger maar blijft betalen.

Deze ontwikkelingen kunnen bijgedragen hebben aan het plannen en de ideologische onderbouwing van de aanvallen, maar niet omdat geweld tegen immigranten of tegen sociaal-democratische partijen, die het multiculturalisme ondersteunen, opeens sociaal geaccepteerd wordt. Ook niet omdat de atmosfeer zelf opeens het extremisme heeft opgeroepen. 

In feite is juist het toetreden van rechtsextreme partijen tot het parlementaire systeem een oorzaak , maar op een geheel andere manier dan we tot nog toe dachten.  De extreemrechtse partijen zijn tegenwoordig niet meer racistisch of ontkennen de Holocaust. Ze houden zich steeds meer bezig met economische problemen, Europa, de liberale waarden van Europa, de souvereiniteit van de nationale staat etc. De Nederlandse politicus Geert Wilders is een geslaagd voorbeeld van deze geleidelijke verandering van schreeuwer in de ruimte naar maatschappelijk geaccepteerd politicus. Hij krijgt de meeste aanhang door de opvatting dat de intolerante islam niet past bij de liberale verworvenheden en mensenrechten van Europa. Hij verdedigd juist de tolerantie ten opzichte van de intolerante islam.

Ook in Frankrijk is dit proces te zien bij de dochter van Le Pen, die zich van haar vader distancieert en het racisme en antisemitisme overboord heeft gegooid. Marine Lepen is door haar ideeën over de Eurozone en economische debatten een serieuze uitdaagster van de zittende president Sarkozy. Extreem-rechtse partijen acteren steeds meer in de mainstream van de samenleving. Ze hebben veel meer succes dan uit het manuscript van de Noorse terrorist  blijkt.

Deze partijen moeten echter om geaccepteerd te blijven zich steeds meer van radicale elementen ontdoen. In 2008 heeft Geert Wilders zich al gedistancieerd van de SIOE (Stop Islamization of Europe). Vorig jaar distancieerde hij zich van de EDL (English defence League) en nog onlangs heeft de PVV zich onder druk van Powned en Geenstijl teruggetrokken van de website Artikel7.nu , omdat daar de blogger Martien Pennings actief was.   Ook in de anti-islam-bloggerscene wordt al sinds 2007 zeer kritisch naar eventuele invloeden van nationaal-socialisten gekeken. Blogger Robert Engel ontmaskerde de aanvoerster van SIOE als rechtsradicaal en de demonstraties van PVV aanhangers worden zeer slecht bezocht omdat daar ene Ben van der Kooij, een overtuigde nazi, steeds rondhangt. (zie ook de reactie op HetVrijeVolk tegen mijn bezwaren daartegen) . Dat soort distancieringsacties en zuiveringsacties worden helaas niet door JOOP en andere linkse media opgepikt en de lezers van anti-islam-blogs worden nog steeds met fascisten vergeleken.

De gewelddadige rechtsextremisten hebben intussen helemaal geen plekje meer om naar toe te gaan.  Ze zijn helemaal buitengesloten en mogen niet meedoen bij partijbijeenkomsten en vergaderingen. Zielig toch?

Dezelfde ontwikkeling vond plaats aan het einde van de jaren zestig bij links. Communistische leiders besloten de internationale revolutie af te zweren en als gevolg van de Hongaarse- en Tsjechische opstanden het stalinisme te verwerpen. Massaal bekeerden de marxisten zich tot de sociaal-democratie, die dan ook in Duitsland (Willi Brand),Frankrijk (Mitterand), Zweden (Olaf Palme) en Nederland (Den Uyl) aan de macht kwamen.   
De Sovjet-Unie werd eindelijk ontmaskerd als zijnde wat het werkelijk was: Een op zichzelf gerichte geopolitieke hegemonie, die krampachtig probeert zijn invloedsfeer in Europa te behouden en niet een idealistisch socialistisch experiment. Veel vroegere West-Europese socialistische studentenleiders zijn gerespecterde staatsleiders geworden en lid van dezelfde mainstream waar ze vroeger tegen vochten. Echter niet iedereen volgde die transformatie naar gematigde sociaal-democratie. Enkelen bleven weerstand tegen het kapitalsme bieden en vormden eigen extreme groepen. Velen van hen worden nog steeds herinnerd vanwege het geweld dat gebruikt werd: RAF, Direct Action, CCC, 17 November, Rode Jeugd, Rode Brigades.

Op de website van Stratfor Global Intelligence wordt gesteld, dat juist het verschuiven van extreem-rechtse partijen naar de mainstream en het zich distancieren van de activisten van extreem-rechts, bepaalde groepen ertoe brengt geweld te gebruiken. Bepaalde feiten spreken voor deze theorie  zoals de Noorse massamoordenaar die lid was van een populistische rechtse anti-immigratiepartij, maar zijn lidmaatschap opzegde omdat de partij te gematigd is. Hieronder staat deze redenering verder uitgewerkt:

"Het ironische voor Europa is, dat hetzelfde proces dat extreem-rechts naar de main stream heeft getransformeerd, de meest rechts-extremistische elementen isoleert. De toename van anti-islam retoriek en anti-immigratieparolen leidt op zich niet tot meer geweld,maar het isoleren van extreme groepen geeft ze de gelegenheid in afzondering hun plannen te smeden, zonder de gematigde invloed van de parlementaire tak van deze beweging. Daarom zou het verwondering wekken als de aanval van de Noorse moordenaar op zichzelf zou blijven."

Nu ik weer: De aanval op Oslo en Utoya is de uitkomst van een proces met een voorbereiding van 9 jaar. Niets wijst er op dat hier een geisoleerde- of gemarginaliseerde groep aan het werk is. Een ander tegenargument: Eerst wordt er geroepen dat de anti-islamstem ook in het parlement gehoord moet worden en dat de vrijheid van meningsuiting een kans moet krijgen en als dat gebeurd is, dan zou het rechtsextreme  geweld ook weer hierdoor veroorzaakt worden. Een beetje te vroeg om dat nu al te zeggen,maar wel interessant om over na te denken.

 

 

8 comments:

Frans Groenendijk said...

Mijn wat langere stuk http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/de_psychopaten_en_de_ideologische_strijd/ gaat een klein beetje in de zelfde richting.
Ik denk dat we moeten blijven hameren, nu meer dan ooit, op open debat en het niet accepteren van taboes daarin.

kraanvoet said...

Een oud spreekwoord luidt:
wie wind zaait, zal storm oogsten.
Vertaald:
wie een maatschappelijke sfeer van angst en wantrouwen zaait, kan excessen verwachten. En acties van "die ene gek".
Wie ECHT ellende wil voorkomen, moet om heel praktische redenen een oude deugd beoefenen: op zijn of haar woorden letten.
Wat betreft de Wilders-achtigen en hun afkeer van "fascisten": een wolf in schaapskleren is en blijft een wolf. De wolf zonder schaapskleren heeft in elk geval het voordeel dat je direct ziet wat je voor je hebt.

roel said...

Maar @Kraanvoet, s het waarheidsgehalte van een uitspraak niet de enige toets of deze uitspraak geoorloofd is of niet?

Eric said...

het is verleidelijk om te zeggen dat het gaat om extremisme dat uit de bocht vliegt. Maar als je alle issues op een rij zet waar burgers in Europa een afkeer van hebben ontwikkeld, van multiculturalisme, co2 maatregelen tot EU, dan valt op dat er een groot idealisme aan deze issues ten grondslag ligt. Een idealisme dat het zicht op de werkelijkheid ontneemt. De weg naar de hel is geplaveid met prachtige idealen. Europa zou dit zo langzamerhand moeten weten, het heeft de meest verschrikkelijke ismen voortgebracht gebaseerd op mooie idealen.
Europe heeft minder idealisme en meer realisme nodig. De reactie die je bij o.a. Europees commissaris Malmstrom ziet, dat politici meer moeten doen tegen extreem rechts, is dan ook precies de verkeerde reactie. Dat is de kop in het zand steken en zal veel burgers alleen maar bozer maken. Malmstrom moet beter leren luisteren.

Frans Groenendijk said...

Spot on, Eric

Natasha said...

Volgens mij moeten neo-nazis of zoiets helemaal niet de maatstaf in deze zijn. Die vormen helemaal geen probleem. Maar: Hoe apocalyptisch is de boodschap, hoe 'twee voor twaalf' wordt die gebracht en is die onderhavig aan verandering als er daadwerkelijk iets verandert of verbetert of niet of gaat het maar door en door zonder aansluiting met het gebodene. Er is een verschil tussen het aankaarten van een of ander maatschappelijk probleem en doen alsof de wereld op het punt staat te eindigen erdoor. Dus niet hoe al of niet 'racistisch'is de boodschap, maar hoe fatalistisch, en hoe vatbaar voor bijstellingen aan de actualiteit, zitten er elementen in waardoor iemand die niet spoort zou kunnen denken dat 'verzetsdaden' gerechtvaardigd zijn 'omdat het anders maar door blijft gaan'. De 'oprecht bezorgde' anti-islamboodschap is opgepikt door de mainstream politiek, waar hij hout sneed: Maw het aankaarten van het taboe om problemen te benoemen, het probleem van een godsdienst die van absoluten uitgaat en een annexatiedoel in zich hout, waar martelaarschap hoog in het vaandel staat, losgeslagen jeugd van tweede generatie immigranten die blijkbaar geen handvaten hebben voor de maatschappij zoals we die in het westen willen, enz. enz. Maar daar gebeurt dan ook wat mee. Misschien niet genoeg voor sommigen, maar het is een politieke issue geworden en ook de moslimgemeenschappen zelf zullen daar serieus wat mee moeten en doen dat geloof ik ook. En daar zal een deel van de critici dan ook tevreden mee zijn of het beste van hopen en verder gaan met hun leven. Maar waar het dan vervolgens bij een deel ervan juist grimmig wordt ' Allemaal mooi weer spelerij, dat lijkt maar zo, allemaal voor de buhne, geheime agenda's takkya blabla' en eea verzand in constante herhalingen en mantra's, ja daar slaat ook de radicalisering toe. Je kunt alles negatief uitleggen en uit het oog verliezen dat we het uiteindelijk toch met elkaar zullen moeten rooien in een krimpende wereld, of je dat nou leuk vindt of niet. Als het bestaansrecht van je partij 'aankaarten' is maar alles is op een gegeven moment wel aangekaart, maar naar jou idee niets veranderd, want oplossingen zijn er eigenlijk niet zo, behalve dan in dialoog te blijven enz maar ja, dat heb je zelf als soft en onnut betiteld, tja.. wat moet je dan. Volgens mij heeft Wilders altijd hartstikke duidelijk gemaakt dat hij niets van 'neo-nazi's' of wat voor gewelddadige gekken en eigen-rechter spelers dan ook moet hebben, en dat eea op een democratische manier bewerkstelligd moet hebben. Maar zijn boodschap, zowel over de islam als over de 'schuld' van vooral de sociaal-democratie, en dat dit onze samenleving zoals wij die kennen en liefhebben kapot gaat maken, dat als er niets veranderd ons voorland een onafwendbare hel zal zijn, tja, dat is een die dus ook zo uit kan werken op mensen. Een politicus moet politiek bedrijven, en een onderdeel daarvan is de overweging hoe de boodschap te brengen dat het niet een vreselijke uitwerking heeft op de minder gebalanceerden onder je toehoorders. Tact betrachten, maw. Dat is de verantwoordelijkheid. Dat is niet hetzelfde als je de mond laten snoeren, maar niet alleen aankaarten, ook duidelijk maken wat het doel daarbij van jou is, en in jou idee moet zijn, en hoe je dat wilt bereiken met het mandaat van de kiezer. Daar vind ik het bij een hoop 'islamkritische' politici nogal aan ontbreken.

Philippine said...

Off topic of niet?
Maar de ondergansscenario's voor de wereldeconomie, sld Amerika zijn schuldenplafond niet verhoogd, zijn wel ok?

de^mol said...

ik vind het een goed stukje Kees. We moeten er allemaal voor waken dat we 'redelijk' blijven en geen gekke dingen gaan doen, ook wijzelf in deze waan van de dag.

Ik zou aan de politici en reaguurders op de blogs willen zeggen. Stop met moddergooien, want dat zie je op bepaalde sites steeds erger worden, en begin met de discussie alleen nog maar op inhoud.

Steeds moet voorop staan dat we nooit geweld mogen accepteren, 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet'. Maar dat betekent niet dat we weg mogen kijken, we moeten over problemen kunnen praten en natuurlijk moeten we er ook wat aan gaan doen.

Probleem definitie en in het verlengde daarvan oplossingsgericht denken.