Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 17, 2011

KAIROS Conferentie op de VU

De Flotilla II Stay Human is op een grandioze manier gestrand in de havens van Griekenland. Nuttige idioten als EAJG, Vrienden van Sabeel en Trouw-reporters trokken zich terug nadat duidelijk is gemaakt dat ze voor een terreurorganisatie aan het werk waren. Je zou toch denken dat ze hun lesje wel geleerd hebben. Niets is minder waar. De 'Samenzwering van Idioten' gaat gewoon door.

Intussen worden in Syrië elke dag ongewapende en demonstrerende burgers op straat doodgeschoten door een wreed regime. In Egypte, Jemen, Tunesië en andere Arabische landen is het onrustig en wordt er gedemonstreerd tegen ondemocratische regimes. Zonder steun van de SP, de IS, Trouw, Antropologen van de VU of Sabeel. Alleen dat feit laat al zien dat het de zogenaamde Palestijnenvrienden helemaal niet om onrecht of uitbuiting gaat. Het is wel degelijk de  Joodse staat die aangevallen wordt, omdat het een thuisland voor Joden is.

De strijd tegen Israel is steeds meer een propagandaslag geworden, waarin semantiek een belangrijke rol speelt. Woorden roepen beelden op en mobiliseren bewuste en onbewuste gevoelens bij het Nederlandse publiek. Woorden als Apartheid, "Ethnic cleansing", "De Muur" en "Ghetto" missen hun werking niet. Juist om die beelden en die woorden gaat de volgende camapagne van de anti-Israel-beweging.

KAIROS is een document uit Zuid-Afrika geschreven in 1985, waarin de Apartheid op theologische gronden wordt afgewezen.  Het apartheidsregime wordt met bijbelteksten op de onrechtvaardigheid gewezen. Let wel op het feit dat de apartheid toen al 40 jaar bezig was. Toen pas kwamen de christenen in actie. Ze hebben een beetje tijd nodig. Een merkwaardig maar historisch interessant detail: Het Zuid-Afrikaanse KAIROS document uit 1985 omarmt het communisme. Niet wetende dat slechts 5 jaar later het communisme zo dood als een pier zou zijn. De afschaffing van de apartheid enkele jaren later zou ook niet mogelijk zijn geweest zonder de val van het communisme, omdat de bevrijdingsbeweging ANC aanvankelijk een communistische staat op Zuid-Afrikaanse bodem wilde vestigen. Daar hadden de blanken om begrijpelijke redenen geen zin in.

De propaganda tegen Israel heeft nu dankbaar gebruik gemaakt van het begrip Apartheid om aan te geven dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Arabische-, Islamitische-, Christelijke- en Joodse bewoners van Israel. Weliswaar is de geschiedenis van het Midden-Oosten veel gecompliceerder en is die moeilijk te vergelijken met Zuid-Afrika, maar het simplistisch samenvatten in één woord "Apartheid" mist zijn werking niet.

Goed idee, dachten de Palestijns-Christelijke leiders in Jeruzalem toen, dan schrijven wij ook eens een KAIROS document. Zo gezegd zo gedaan en dat ligt er nu.  Op 15 en 15 september wordt het KAIROS document tijdens een conferentie op de VU besproken en het verbaasd jullie waarschijnlijk niet dat de Vrienden van Sabeel op de conferentie een sleutelrol spelen en dat er geen andere meningen aan het woord gelaten worden.  

Opvallend en saillant detail in het KAIROS document van de Palestijnen is wel dat de terreur niet wordt afgewezen en dat de gehele schuld van het Israelisch-Palestijnse conflict eenzijdig bij Israel gelegd wordt.  De Islam blijft geheel buiten schot in het document en wat nog erger is: Er wordt ondubbelzinnig tot boycot van Israelische producten opgeroepen.  Het hele document kan dan ook als oorlogsverklaring tegen Israel worden opgevat.

Het hele KAIROS document kan je in vertaling lezen: http://www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/Dutch.pdf

Ik wil alle lezers van dit blog die Israel een warm hart toedragen, oproepen zich hier in te schrijven voor de conferentie, zodat in de zaal zelf een pro-Israel geluid te horen kan zijn.

8 comments:

Peter Siebelt said...

Prima werk Kees, waren er maar meer zoals jij

Stella said...

Op diezelfde dag vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over de plaats van religie in de samenleving.
De plaats van iedere religie en waarin zeker de ene religie niet verheven wordt boven de andere.

Het is toch merkwaardig dat vervangingstheologie (zie Metha Floor), het thema van Sabeel en het Kairosdocument, gelijktijdig met zo`n hoorzitting aan een universiteit en nog wel een christelijke universiteit als de VU, wordt gepropageerd.

Vervangingstheologie (soms bevrijdingstheologie genoemd)vormt de basis van Sabeel om de Joden hun thuisland te ontzeggen. Jodendom en Joden zijn volgens Sabeel achterhaald en hebben daarom geen rechten meer.
Van daaruit vindt de delegitimering van Israel plaats.

Merkwaardig is wel dat men even vergeet om zich heen te kijken in het Midden Oosten en daardoor mist dat het juist de islamitische wereld is die de christenen verjaagt. Zelfs de afname van het aantal christenen in de Palestijnse gebieden (in Israel groeit hun aantal!) wordt alleen maar aan Israelisch optreden geweten.
Hoopt Sabeel werkelijk door de moslims in de Palestijnse gebieden gespaard te worden door Israel te ondermijnen?
De realiteit van het Midden Oosten spreekt een andere taal.

Jan said...

Persoonlijk denk ik dat er meer onderzoek naar de ideologische infiltratie van radicaal links in de protestantse kerk zou mogen plaatsvinden.

Ook het verschijnsel dat de Arabische christenen het
oude testament niet erkennen.
http://onwelgevalligewaarheid.blogspot.com/

Jan said...

Weblog moet zijn:

http://onwelgevalligewaarheid.blogspot.com/2011/02/de-christelijke-knieval-voor-de.html

Philippine said...

Vanavond op Nederland 2, Holland Doc VPRO, de documentaire van Georges Sluizer 'Homeland". Van 23:00 to 0:25. Uitleg in de tv gids:George Sluizer volgt al veertig jaar twee gevluchte Palestijnse families in Libanao en voelt sterke verwantschap met ze. Vanuit zijn persoonlijke verontwaardiging geeft hij zijn visie op de Palestijnse kwestie.

Orleander said...

Vóór de oorlog in 1967 was er geen enkel probleem, je kon gewoon reizen zonder poortjes, zag nauwelijks burka's etc, Libanon was de Riviera van het Oosten, maar na de verloren oorlog werd het hommeles en omdat de bewuste bevolkingsgroep niet tegen verlies kan, werd de wereld totaal anders. Het was zelfs zo dat dat de Egyptenaren je achter de auto meesleepten als ze dachten dat je een Engelsman of een Fransman was. Omdat ook de Amerikanen een dubieuze rol hebben gespeeld (o.a. steun aan Irak in de oorlog tegen Iran, steun aan de Taliban tegen de Russen) heeft men in de Arabische wereld een grote aversie tegen de USA, welnu de Arabische wereld weet precies hoe men medelijden moet wekken en de linkse idioten trappen er keer op keer in. Niet demonstreren voor de duizenden slachtoffers in Syrië of Iran, maar lekker makkelijk doen, omdat je weet dat een democratie je wel zal beschermen. Of zouden de jongens en meisjes daar hun brood mee verdienen?
Wat verlang ik terug naar de tijd voordat deze muzelmannen in het zand moesten bijten en reizen nog leuk was.

vanhetgoor said...

Ook ik zag gisteravond 'Homeland' de documentaire van George Sluizer en het is vreemd dat het niemand is opgevallen, het hele probleem in het midden-oosten is makkelijk op te lossen. Binnen een paar jaar kan het gepiept zijn. Het enige dat gedaan behoeft te worden is elke moslim uitleggen dat zijn hele geloof is gebaseerd op bullshit. Zodra de moslims weten dat het lariekoek is dan is er ook geen reden meer om de joden te moeten vernietigen. Dan kan er vrede komen.

Er moet hoe dan ook een oplossing komen, de ontwikkelingen tussen de opnames van een tijd geleden en nu laten een duidelijke ontwikkeling zien, de negatieve ontwikkeling van het Palestijnse volk moet toch iedereen zijn opgevallen. Eerst was men alleen teneergeslagen en nu is men volkomen van god los, als door de ratten besnuffeld. Men leeft in een fantasiewereld die nooit meer bereikt kan worden. Omdat iedereen gefixeerd is èn het een onvervulbare wens is de plaats in te nemen van het joodse volk is er geen uitweg, er is geen oplossing! Des te meer generaties met deze ziekelijke wensdromen worden opgescheept des te langer duurt het om deze mensen weer tot bewustzijn te brengen en de realiteit te laten aanvaarden.

Die George Sluizer moet wel een bijzondere zelfhaat hebben, er prat op gaan dat zijn hele familie in Auschwitz is vergast en dan toch nog met de Palestijnen heulen, op zich een zeer interessant gegeven. Voor psychologen althans, kijken waar het fout gegaan is.

Over het Kairos-document; het lijkt me niet ondenkbeeldig om te komen tot een vernieuwing er van. Met een frisse kijk de hele materie bezien en dan tot de conclusie komen wie de veroorzaker is van de apartheid. Tenslotte hebben de joden géén boekje waarin wordt opgeroepen om de niet-joden te vermoorden en de moslims hebben dat wel. Strikt genomen natuurlijk is dit niet juist, want zowel de joden als ook de moslims hebben beiden een boekje waarin er een soort van god is die andersdenkenden vermoord wil zien. Alleen geven de joden hier totaal geen gehoor aan, en de moslims wel. De keuze is daarom makkelijk gemaakt. Omdat het joodse geloof minder problemen geeft voor de omstanders en het moslimse geloof zorgt voor heel veel problemen, daarom moet de sympathie worden neergelegd bij de joden. De zogenaamde apartheid is afkomstig van de moslims omdat dezen de opdrachten van hun Allah voor serieus nemen en zodra zij de kans krijgen joden trachten te vermoorden. Als wij dus de apartheid moeten gaan veroordelen dan ligt er een zwaar oordeel te wachten op de moslims, niet voor de joden.

Louisa said...

Er zijn Joden en Sluizer is er kennelijk een van, die zodanig getraumatiseerd zijn dat zij nu zich zelf als Jood verloochenen.
Dat doen zij ondat zij denken bij de volgende holocaust te worden gespaard.
Bij EAJG vindt je die ook.
Zielepoten zijn het want mocht er weer een holocaust komen (wat G'd verhoedde) gaan ze er gewoon aan.