Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, July 21, 2011

KAIROS document Palestina is omstreden

De Nederlandse vertaling van het Palestijnse KAIROS document blijkt fouten te bevatten, zo onthult het dagblad Trouw. Terwijl de Arabische tekst spreekt van "boycot van wat de bezetting produceert" , wordt in het Nederlandse document tot boycot van alle Israelische producten opgeroepen. De Nederlandse vertaling is dus veel scherper en biedt weinig ruimte tot dialoog of concessie.

Op 15 en 16 september wordt het KAIROS document op de Vrije Universiteit tijdens een congres besproken. Het KAIROS document is door Palestijnse Christelijke kerkleiders opgesteld om stelt de moeilijke positie van Palestijnse christenen aan de orde. Het congres laat alleen aanhangers van Sabeel en moslims spreken, terwijl de Joodse organisaties niet gevraagd zijn een bijdrage te leveren.

Het congres vindt plaats kort nadat een Nederlandse Boot naar Gaza heeft geprobeerd de blokkade van Gaza te doorbreken om op die manier solidariteit met de daar levende Palestijnen te tonen. De Vrienden van Sabeel hebben aan deze boot meebetaald en wilden één opvarende laten deelnemen aan de tocht. De Nederlandse Boot naar Gaza is een publicitaire flop geworden, nadat bleek dat de organisatie in handen was van terroristen. De Griekse overheid hield de boten tegen.

Het is de vraag hoeveel aanhang de Vrienden van Sabeel nog hebben na de flop van de Gazaboot en het opzettelijk verkeerd vertalen van het KAIROS document. De Palestijnse mensenrechtenactivist Rifat Kassis heeft in ieder geval nog vertrouwen in de Nederlandse KAIROS vertalers. "We hebben op de website acht vertalingen staan. Die kunnen we niet allamaal controleren"


1 comment:

Michael Jacobs said...

De schrijffout (?) in de laatste zin - "allamaal" - is heel grappig en toepasselijk!