Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 31, 2011

Liberaal Joodse Gemeente gooit mol op straat

Bij de oprichting van Missing Peace Nederland viel het mij al op en stoorde het mij, dat er op het internet niet alleen geschreven werd over de vergadering, maar dat er ook deelnemers, met name Ratna Pelle, zwart werden gemaakt.  Waarom laten ze dat soort deelnemers toe, vroeg ik me af.

Een jaar later gebeurde iets soortgelijks weer. Er was een concert van de Israelische legerband Tsahal in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en een lid van de Liberaal Joodse Gemeente riep op tot demonstratie en maakte zelfs een opmerking over traangas in het publiek gooien. De bewaking werd verscherpt en er ontstond een gespannen sfeer.

Deze laatste actie krijgt nu een vervolg. Maarten Jan Hijmans alias Abupessoptimist, vroeger correspondent in Egypte, nu vriend van Anja Meulenbelt en lid van Een Ander Joods Geluid, wordt gevraagd de extra kosten voor bewaking te betalen en zijn lidmaatschap bij de Liberaal Joodse Gemeente op te zeggen. Na een aantal gesprekken is dat ook gebeurd. Dat lidmaatschap opzeggen.

Hij huilt natuurlijk meteen krokodillentranen en vergelijkt zichzelf met Illan Pappé, die na zijn leugenachtige boek over zogenaamde 'ethnic cleaning'  niet meer in Israel zou kunnen wonen. Zich van geen schuld bewust.   

 Goed dat de Liberaal Joodse Gemeente deze stap genomen heeft. Dat zouden meer kerkgenootschappen moeten doen. Het kan toch niet zo zijn dat leden van kerken zich bij terroristen aansluiten en oproepen tot geweld tegen wie dan ook. Hoe lang mogen de Vrienden van Sabeel eigenlijk nog lid van de PKN blijven, na hun steun aan de Gazaboot en daarmee aan de terreur van Hamas?

2 comments:

Stella said...

Het is Hijmans natuurlijk bekend dat ook de LJG beschermd moet worden vanwege zijn vrienden en hun vrienden, die hij steunt. De Joodse gemeenschap moet zichzelf beschermen omdat die vrienden aanvallen op Joodse doelen gerechtvaardigd achten. Het oproepen tot demonstratie tegen je eigen gemeenschap en het oproepen tot geweld (op welk moment dan ook) is een vorm van verraad en omdat de beveiliging en de reden tot beveiliging geen grap is is het volslagen idioot om daar ironie in te (willen) zien. Juist de ironie van Hijmans geeft aan dat hij misschien geen idee heeft wie zijn vrienden zijn en waarvoor ze staan.
De LJG kan zo`n lid beter kwijt dan rijk zijn.

Moet dan ieder lid van de LJG hetzelfde denken over de politiek van Israel? Neen, maar discussieren is iets anders dan je eigen gemeente blootstellen aan het optreden van die gewelddadige vrienden van Hijmans.
Als je het optreden van die muziekband niet waardeert, blijf je thuis en desnoods schrijf je het bestuur waarom je thuisblijft. Zo werkt dat.

multidifficulti said...

Abupessoptimist is ook een bekende van krapuul, met zulke vrienden maak je jezelf niet erg populair.