Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, July 04, 2011

Sabeel stapt uit Gaza boot

Persbericht: Sabeel Nederland heeft besloten om af te zien van deelname aan de Gaza boot. Dit terwijl Sabeel een van de organisaties achter Nederland-Gaza is. Blijkbaar werd de druk van de onthullingen over Sabeel Nederland en het flottielje te groot.

 In de afgelopen tijd waren er maar liefst weer drie nieuwe onthullingen:

 1. Sabeel Nederland wordt financieel wel ondersteund door de PKN / Kerk in Actie, ondanks een
    eerdere stellige ontkenning
    Zie: http://missingpeace.eu/nl/2011/06/kerk-in-actie-diskwalificeert-zich-als-bruggenbouwer-in-israel/ 

2. Kerk in Actie verspreidt voortdurend eenzijdige en onjuiste informatie over het Arabisch-Israelische conflict (zelfde link als bij punt 1).

 3. De Nederlands-Italiaanse boot van het flottielje is betaald door een Italiaans-Palestijnse organisatie, die banden heeft met de Moslimbroederschap en Hamas.
    Zie: http://www.telegraaf.nl/binnenland/10048568/__Geld_Hamas_naar_Gazaboot__.html?p=1

Deelname van Sabeel dat gesubsidieerd wordt door de PKN, was van meet af aan een verkeerde keuze.  Vorige maand gaf de PKN een verklaring uit vol positieve woorden over Israel, zoals:

“De huidige staat Israël heeft een volkenrechtelijke basis, die ook door de Protestantse Kerk volledig en in dankbaarheid wordt erkend.”
Eerder verklaarde de PKN dat “de Protestantse Kerk zich onopgeefbaar verbonden voelt met het Joodse volk."

 In dat licht is het onbegrijpelijk dat de PKN via Kerk in Actie Sabeel Internationaal blijft subsidiëren. Want Sabeel Internationaal voert allerlei acties om de staat Israel te ondermijnen. Zo roept Sabeel Internationaal op tot diverse boycots tegen de Joodse staat. Sabeel Nederland vindt bijvoorbeeld dat H&M geboycot moet worden omdat ze ook winkels in Israel hebben.

Momenteel is actueel dat Sabeel Internationaal de Gaza flottielje van harte ondersteunt. Sabeel Nederland behoorde zelfs tot een van de organisatoren van de Nederlandse boot. Een eenzijdige actie die niet bevorderlijk is voor de vrede, volgens de Nederlandse regering en een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Het hulp argument is daarbij overduidelijk een farce, aangezien slechts enkele weken voor vertrek de Nederlandse voorzitter - de voor verboden wapenbezit veroordeelde Rob Groenhuijzen - pas probeerde om hulpgoederen in te zamelen:  http://www.indymedia.nl/nl/2011/05/76263.shtml

De organisatie achter de Amerikaanse boot geeft zelfs al toe dat hulp bieden een gefantaseerd argument is, want de Amerikaanse boot vaart volkomen leeg:

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=225831

Israel laat trouwens onbeperkt humanitaire goederen door, dat er toch een tekort aan medicijnen in Gaza is, wordt veroorzaakt door onderling Palestijns geruzie:

http://nieuws.nl.msn.com/buitenlands-nieuws/groot-gebrek-aan-medicijnen-in-gazastrook 

Het doel van de organiserende terroristische organisatie IHH is daarmee uitsluitend om te proberen de – ook volgens de Nederlandse regering - gerechtvaardigde en toegestane wapenblokkade proberen te ondergraven. Oftewel Hamas helpen de Joden uit te roeien, het zelfverklaarde doel volgens haar handvest en tv uitzendingen

(bijvoorbeeld enkele weken geleden: http://www.likud.nl/artik059.html ).

 Het gaat hier dus om het nastreven van geweld in plaats van vrede. Het is diep triest dat een zich christelijk noemende organisatie als Sabeel hieraan meewerkt en daardoor samenwerkt met veroordeelde terroristen en antisemieten.

 Sabeel geeft als argument dat ze aandacht willen vragen voor de positie van Palestijnse christenen. Dat argument staat buiten de realiteit. Palestijnse christenen die in Israel wonen maken het goed. De situatie van de christenen in autonoom Palestijns gebied is daarentegen slecht. Dat komt door de voortdurende discriminatie en vervolging door de moslim-meerderheid. Massa-emigratie is het gevolg. Geschat wordt dat de christenen daardoor in ongeveer 15 jaar zelfs compleet 'weggezuiverd' zullen zijn. Nu al leven er meer Palestijnse christenen in Chili dan in autonoom Palestijns gebied!

Dit heeft hoegenaamd niets met Israel te maken, het speelt bij christenen in de hele islamitische wereld, zoals Irak, Libanon en Pakistan. Voor dit existentiële probleem heeft Sabeel echter helemaal geen aandacht, daarvoor houdt men de ogen stijf dicht.

Er is alleen maar eenzijdige negatieve aandacht voor Israel, waarvan men blijkbaar de reputatie, economie en veiligheid zo veel mogelijk wil beschadigen.

 De missie van Kerk in Actie luidt: "Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid." Is het ondermijnen van de staat Israel de gerechtigheid die Kerk in Actie en de PKN nastreven, is dit de naastenliefde die de PKN en Kerk in Actie de Joden bieden, in navolging van Jezus Christus? Het is onbegrijpelijk dat de PKN / Kerk in Actie zo een organisatie financieel mogelijk maakt. Dat verdienen de trouwe protestantse kerkgangers niet, die de kerkgelden voor de PKN opbrengen.

PKN en Kerk in Actie, toon echte naastenliefde, ook voor Israel en het Joodse volk, en stop daarom de jaarlijkse subsidie van 120.000 euro aan Sabeel!

Gerbrig Arends ;PKN dominee
Kees Broer; namens Keesjemaduraatje ;http://keesjemaduraatje.web-log.nl
Ben Kok; namens Tora-Yeshua; http://tora-yeshua.nl
Tom Struick van Bemmelen; namens Likoed Nederland;http://www.likud.nl

 

4 comments:

postmaster@pim-fortuyn.nl said...

Gaza? http://www.youtube.com/watch?v=oJQgDBKeDFU&feature=player_embedded

vanhetgoor said...

Het is goed dat Sabeel gestopt is. Maar het ergerlijke is dat het stoppen van Sabeel niet het gevolg is van verkregen inzicht; het is het gevolg van druk van buitenaf. In het verleden heeft men aan de verkeerde kant gestaan, nu kan men dat niet meer onder morele druk. Het zou mij niet verbazen als zij onderhuids nog steeds die verachtelijke sympathieën zouden hebben. Ik heb geen enkel vertrouwen in Sabeel. Ik denk niet dat zij zich ooit nog werkelijk zullen inzetten voor de onderdrukte christenen in de door de Palestijnen bezette gebieden. Ik denk dat er hoe dan ook ergens een inschattingsfout is gemaakt bij die christen-Palestijnen. En daarom ook bij Sabeel. Ergens moet toch een keer een omslagpunt zijn geweest? Er moet toch een moment in de geschiedenis aan te wijzen zijn dat het niet langer acceptabel was om zich christen en Palestijn te noemen, en te zien wat de Palestijnen doen! Voor mijn gevoel moet dat punt ergens bij de Olympische spelen in 1972 hebben gelegen. Vanaf dat moment was het duidelijk dat er niet voor bevrijding werd gevochten, maar voor de vernietiging. Vanaf dat moment zouden de christenen in Palestina partij hebben moeten kiezen, maar dat hebben zij niet gedaan. Sabeel zit daarom ook structureel gezien op een verkeer moreel spoor. Laten we hopen een doodlopend spoor.

Dorith said...

"Eerder verklaarde Dubié tegen Joods Actueel dat de activisten binnen twee dagen Griekenland zou verlaten:”Ik heb ook nog andere dingen te doen” luidde het toen. Maar de volgende dag wijzigde Guido Gorissen, een extreem-linkse dokter, deze verklaring toen persagentschap Belga na de berichtgeving van Joods Actueel hem contacteerde . Toen onze redacteur dokter Gorissen tekst en uitleg wou vragen waarom men nu toch wou blijven nam de anti-Israëlarts zijn GSM niet op maar stuurde wel onderstaand SMS-je “Aan crappuul geen antw.”"

Kijk, zo reageert een "beschaafde" arts! Dat is blijkbaar het niveau van die mensen, niet te geloven. Maar er staat een foto van het antwoord, dus het zal wel waar zijn....

http://joodsactueel.be/2011/07/05/oud-senator-jozef-dubie-bedriegt-griekse-kustwacht-als-nepkapitein/

webmaster Nieuw Religieus Peil said...

Gaza maakt een periode van economische bloei door. Opnieuw zijn er twee luxe hotels bijgekomen. Duizenden nieuwe auto’s – BMW’s, sportwagens en trucks uit Libië - rijden op de wegen.
Volgende maand zal een tweede shoppingmall - met roltrappen uit Israel - de deuren openen. Er wordt een trouwhal van 2 miljoen euro gebouwd. Ook zijn honderden huizen en tientallen nieuwe schoolgebouwen gepland. Er zijn zo’n 130 ingenieurs- en ontwerpbureaus actief.
Zie verder: http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4371