Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 24, 2011

Schrijvende terroristen

De dader van Utoya heeft "een briefje" van 1516 bladzijdes achtergelaten. Ik schreef gisteren nog dat je aan de daad zelf niet kan herkennen met welk motief het gepleegd is. Het had net zogoed door  Al Qaida gepleegd kunnen zijn. Nu hebben we een document "The European declaration of Independence", waar de voorbereidingen, motivatie en ideologie van de dader in staan beschreven. Het hoofdstuk over Nederland is zonder toestemming overgenomen van blogger Fjordman, die op de website Gates of Vienna laat weten nog geheel in shock te zijn en enkele slachtoffers persoonlijk kent. Het document is een samenvatting van al die boeken die op de anti-islam-blogs van de laatste 6 jaar uitgebreid zijn besproken. "When Europe slept", "Eurabia", "Islam unveiled" noem ze allemaal maar op. De anti-islam-blogger-scene kan dus niet doen alsof het niets met hen te maken heeft. Heeft het namelijk wel.

Een veelgehoorde verontschuldiging voor zelfmoordterrorisme, die onlangs ook weer in het KAIROS-document van de Christelijke organisatie Sabeel opdook, is dat de daders zoveel verloren hebben en zo vaak hebben geprobeerd op vreedzame wijze de samenleving te veranderen, dat ze niet anders kunnen. In die opvatting wordt de terreurorganisatie gestuurd door impulsen van buiten en wordt ontkend dat de zelfmoordaanslag een bewuste keuze is, die de samenleving wil ontwrichten.

Tijdens de golf van terreur die de Rote Armee Fraktion, CCC en Brigate Rosse over Europa in de jaren zeventig uitstrooide, kwam er vanuit progressieve en Christelijke hoek opmerkelijk veel begrip en toenadering. Ik kende in die tijd Gereformeerde moeders die de ouders van de terroristen brieven gingen sturen. De terrorist Horst Mahler kreeg in de gevangenis bezoek van een staatssecretaris om over zijn motieven te praten. Ook de marxistische filosoof Jean-Paul Sartre ging de terroristen in de gevangenis opzoeken in de veronderstelling dat die iets zinnigs te zeggen zouden hebben.

Ook de Jihad-terreur, nu dertig jaar later, wordt met begrip en poging tot uitleg begroet, zoals bleek uit het bezoek van de Koningin aan een Marokkaans jeugdcentrum direct na de moord op Theo van Gogh en de vele subsidies aan moskee-projecten, ondersteund door zowel VVD- als PvdA-politici, die na de aanslagen in New-York, Madrid en London alleen maar meer werden. We moeten met elkaar praten is de algemene gedachte.

Een vooroordeel of verkeerde gedachte of hoe je het noemen wilt, die ik zelf ook koesterde is, dat wie de mogelijkheid heeft zijn denkbeelden op te schrijven en door middel van maatschappelijke actie om te zetten in veranderingen, niet zijn toevlucht tot geweld hoeft te nemen. Met andere woorden dat terreur en geweld een uiting van onmacht is, die ontstaat doordat de terrorist met andere middelen geen verandering kan teweeg brenegen. In die opvatting zouden schrijvende activisten niet tot terreur overgaan. Helaas blijkt deze week dat dit niet waar is en als je goed nadenkt over het verleden dan is het ook nooit waar geweest is.

De oprichters van de Rote Armee Fraktion zijn vóór die tijd succesvolle advocaten (Horst Mahler), journalisten (Ulrike Meinhof) en studenten (Gudrun Ensslin), geweest. Vooral Ulrike Meinhof is een voorbeeld van een schrijvende terroriste. Ze had genoeg invloed, capaciteiten en mogelijkheden op een andere manier de samenleving te veranderen.

Zelfs als de terrorist zelf niet in staat is zijn ideeën te verwoorden en door politieke actie te verwerkelijken, dan nog zijn er in diezelfde beweging genoeg mensen die een voorhoede vormen en door legale actie en het schrijven van boeken de doelen en idealen te verwoorden. Op die manier vormt het terrorisme vaak een gewapende en illegale tak van maatschappelijke partijen. Denk aan een Groen-Links wethouder die in Wageningen er voor zorgde dat belastend materiaal over Volkert van der G. op tijd werd weggeruimd. Denk aan de knokploegen van de AFA die lange tijd de gewapende voorhoede van Groen-Links en D66 vormden. Natuurlijk zonder dat dat ooit openlijk wordt gezegd. 

In veel gevallen is de keuze voor geweld er als eerste en komt het motief en het doelwit pas daarna. Er is een type psychopaat die niet zoveel strategisch denken of onmachtsgevoel nodig heeft om al gauw voor het middel van geweld te kiezen. Ik heb dat met eigen ogen in de kraakbeweging gezien. Sommige mensen staan altijd als eerste klaar om een knokploeg te vormen of een gewelddadige actie voeren. Anderen hebben daar veel meer moeite mee.

In het geval van de dader van Utoya is het superioriteitsgevoel duidelijk aanwezig. In de tekst van   "The European declaration of Independence" door hem geschreven, druipt het arrogante betweterige ervan af. Hij zou de EDL adviezen over straatacties gegeven hebben. Hij zou aan anderen uitleggen hoe de "Europese conservatieve beweging" verder zou moeten gaan. Terwijl hij waarschijnlijk de gehele tijd bij zijn moeder op de bank achter de laptop heeft gezeten. We moeten de verhoren nog even afwachten maar de almachtsgevoelens die deze dader heeft, het gebrek aan sociale contacten en organisatie, zouden een mogelijke psychologische duiding kunnen vormen. 

19 comments:

Natasha said...

Goed stuk, Keesje. Ben blij dat je niet de makkelijkste weg kiest, die je altijd ziet, die van de distantie en de bagatellisering van de factoren in het radicalisatieproces, zoals moslims altijd zeggen dat terroristen 'geen echte moslims zijn' en zij er DUS niks mee te maken hebben, of idd vanuit links t.a.v. extremisme.

Er wordt erg snel naar de opluchtende visie van deze man als psycho 'lone wolf' gegrepen om de ideologie tot kruk van een gek weg te wuiven, waar andere exponenten van zijn 'beweging' niets mee van doen hebben en waar zelfs het nadenken over mogelijke verantwoordelijkheid van legitimering angstvallig afgehouden wordt.

Natuurlijk krijg je hier te maken met de mengvorm 'lone wolf' en ideologisch terrorist- omdat dat de vorm is waar het zich in deze individualistische tijd in manifesteert. Maar het ideologisch umfeld waarin iemand radicaliseert totdat hij een bloedige terreurdaad als 'noodzakelijke verzetsdaad' gaat zien, het 'even door de zure appel heenbijten' op weg naar een 'betere wereld' dat is een nogaltijd rotsvast gegeven en van alle tijden en stromingen. Het 'there are no innocent bystanders' idee... Ik hoop dat 'nieuw-rechts' niet dezelfde fouten als ideologische stromingen uit het verleden en heden gaat maken waarin ze niets anders zijn dan hetgene waar ze zich tegen verzetten maar zich nog eens achter de oren krabben over wat radicalisatieprocessen precies zijn en hoe die te voorkomen. Jij draagt daar in elk geval direct je steentje aan bij.

Overigens lijkt gefrustreerde vrouwenhaat toch een onontbeerlijk ingredient van alle terroristen... altijd gekoppeld aan Ze Willen Niet Naar Me Luisteren. Wat dat betreft vraag je je toch af wat iemand bezielt die Ayaan de Nobelprijs zou willen laten ontvangen maar die feminisme als een van de bronnen van het kwaad opvoert in zijn manifest. Toch iets niet helemáál begrepen.

Anton said...

Had het niet beter kunnen zeggen, Kees.
Af en toe denk ik dat mensen, en dan vooral mannen, in het algemeen kicken op geweld. Soldaatje spelen of de held uithangen, wie kent dat niet? In sommige landen wordt dat gecultiveerd. Ze hebben aan een kutsmoesje genoeg om tot geweld over te gaan. Het redden van de wereld ofzo. Overigens, inderdaad zijn dat bijna alleen mannen.

De evolutie heeft mensen gemaakt tot wat ze zijn, met alle eigenschappen die ze nodig hebben om te overleven.
Kennelijk hoort het begaan van wreedheden daar ook bij.
Waarschijnlijk kun je dat een "mogelijke psychologische duiding noemen".

Eric said...

Op zich wel mee eens. Toch kun je niet alle situaties een op een vergelijken. En twee dingen vallen mij op: het is gebeurd in Noorwegen, misschien wel het (laatse) meest politiek correcte land van Europa (met Zweden). En hij heeft het gedachtengoed gecopieerd van internet, en ik vraag me af of al die sites zoals gates of vienna ook waren ontstaan als het multiculturele debat op een meer normale manier in de reguliere media en politiek was gevoerd. Maar ja, de ideale wereld bestaat niet, genuanceerde en rationele discussies dus ook niet. Dit soort figuren zullen helaas altijd wel opstaan.

keesjemaduraatje said...

In West-Oslo is het door de immigratiepolitiek en de concentratie van immigranten al behoorlijk gevaarlijk. En de Noorse politiek is inderdaad geheel politiek correct. Maar juist in zo'n situatie is het voor islamcritici genoeg om de discussie gewoon te voeren.
Sites alsGates of Vienna zijn heel belangrijk, nog steeds. Ik ken ook niemand diedit soort daden verdedigt

Natasha said...

Nog niet, maar daar moeten even een paar weken overheen gaan. Je kunt er op wachten. A propos ik heb ook nog nooit iemand de moord op Pim Fortuyn horen verdedigen, ondanks dat wordt links nu al tien negen jaar een soort collectieve schuld in het 'scheppen' van een Volkert van der G. in de schoenen geschoven. Mág nu es ophouden. Zeker omdat Volkert vd G nog nooit verklaard heeft zich te hebben laten inspireren door een Marcel van Dam of Femke Halsema of weet ik veel wat voor verantwoordelijk gehouden zondebok dan ook. Deze mijnheer nóemt Geert Wilders zelfs. Dat maakt hem niet verantwoordelijk, maar mag dan dat schuld-wegens-ideeënovereenkomst, vermeend of werkelijk, dan ook es een keer ophouden?

keesjemaduraatje said...

Er wordt al niet meer zoveel over de moord op Fortuyn geschreven. Er zijn daarna al weer zoveel nieuwe ontwikkelingen geweest. De situatie in Nederland is ook alniet meer zoalsdoor Fjordman in "The European declaration of Independence" wordt beschreven. De islamkritiek mag nu en wordt ook in de papieren pers opgeschreven. Dus deze aanslag is op velerlei manieren onmenselijk, verschrikkelijk en enorm schadelijk. Een klap in het gezicht van de democraie

Anton said...

Misschien zou het helpen als vrouwen meer te vertellen krijgen in deze door mannen gedomineerde wereld.
Kijk bijvoorbeeld eens naar religie en hoe religie het gedrag voor mannen en vrouwen voorschrijft, en kijk ook eens hoe de huidige situatie veroorzaakt is.

keesjemaduraatje said...

laat daar geen misvertsand over bestaan. Als vrouwen het voor het zeggen hadden gehad, dan zouden de indianen nog in tenten wonen en wij net als de germanen in takkenhutten wonen. De vrouwen zitten gezellig bij het haardvuur, met een potje eten te pruttelen en denken er niet over naar buiten te gaan en het wiel uit te vinden, of stenen gebouwen uit te vinden of wegen aan te leggen.

koppejan said...

@Anton
Ik weet niet of het met vrouwen beter zou gaan, ik zou het in elk geval prima vinden als we er een paar Margaret Thatchers bijkregen. Wat religies natuurlijk gedaan hebben is simpelweg de status quo formaliseren. In de tijd dat er geen creches en wasmachines waren en kindersterfte hoog, was traditionele rolverdeling voor allebei de seksen een aanvaardbare oplossing, vandaar dat vrijwel alle culturen op deze planeet oorspronkelijk "patriarchaal" zijn. Nu nog steeds vinden vrouwen het prima dat vrijwel alleen mannen sterven op het slagveld of bouwplaats, of de rommel opruimen van Fukushima. Alleen als het gaat om leuke dingen zoals topmanager zijn bij een Fortune-500 company is gelijkheid heel erg belangrijk :-)

koppejan said...

Ik weet het is misplaatst, maar ik krijg bijna een soort medelijden met die dader van Utoya, hij denkt werkelijk dat hij met deze daad het startschot van de revolutie gegeven heeft, in zijn manifest heeft hij zelfs rangen en onderscheidingen ontworpen voor zijn denkbeeldige orde van tempeliers. Ik schat dat hij best intelligent is maar lijkt in een soort waan terecht gekomen te zijn op het wereldwijde web. Dat is trouwens wel iets wat je vrijwel alleen bij mannen ziet, vrouwen zijn daar misschien te nuchter voor; je hebt tegenwoordig hele volksstammen op het internet die het echte leven kennelijk te saai vinden en zich online de rol aanmeten van strijder/onderzoeker en samen de meest geschifte complot theorieen verzinnen. Ondertussen zijn zelfs een aantal vrienden van mij laaiend enthousiast over "Zeitgeist", je wil niet weten wat voor een geneuzel dat is. En ALTIJD zijn het mannen die door dat soort onzin gebiologeerd worden.

Paardestaart said...

Nou moe! Vrouwen te nuchter? Hou toch op man - vrouwen zijn nuchter als het zo uitkomt. Verder zijn het net mensen hoor, en geneigd tot alle kwaad. Zeurpieten zijn het trouwens ook, èn kattekoppen en meelopers. So there.
Nu ben ik toevallig een vrouw, en ik vind dus óok dat het feminisme een vloek is geweest. Gelijkberechtiging is mooi zat - de rest is fascistoide onzin en destructieve dwingelandij.
Het feminisme was gewoon éen van de breekijzers die progressieven aangrepen om de burgerlijke maatschappij te ontmantelen, opdat de heilstaat zou kunnen neerdalen.
Daar hoeft nou toch werkelijk niemand blij mee te zijn, zou ik zeggen..

Kees - het is niet genoeg dat je in staat bent je te laten horen: je moet ook het gevoel hebben dat er geluisterd wordt.
Igv de RAF had het verhaal vakkundig gesloopt moeten worden - er werd veel te vroom knikkend naar de kinderen geluisterd door de verdorven volwassen generatie - maar deconstructie van hun gezwatel zat er niet in natuurlijk. De dominees, ministers en staatssecretarissen waren namelijk óok ernstig in de war: de oorlog had de moraal op losse schroeven gezet zodat de volwassenen niets meer durfden te zeggen, en bovendien was het marxistische kitschverhaal er eigenlijk al járen ingegaan als koek; of het nu om de duitse, de italiaanse of om de russische versie ging - men vond het allemaal even groots en meeslepend en nieuw.
De legitimiteit van geweld hangt altijd af van de motivatie.
Igv de RAF sloeg die natuurlijk nergens op - die weerzinwekkende rotkinderen wilden gewoon revolutietje spelen, en hun ouders durfden hen geen klets om hun oren meer te geven; terwijl die mensen toch gewoon hadden kunnen zeggen: jullie zijn boeven want dit is nog steeds een democratie en dus hoef je niemand te vermoorden, ook niet als het je allemaal wat te lang duurt.
Maar er zijn wel degelijk gevallen dat je niet anders kunt, en een altijd geldende regel valt daarvoor niet te geven – dat is aan ieder’s geweten en oordeelsvermogen.
In verband met het drama in Oslo is de totale weigering van de spraakmakende elite om de tegenwerpingen van wat met verachting tot de onderbuik gebombardeerd is ter harte te nemen, alsmede de kortzichtige vilificatie van dissidenten erg dom geweest: je kunt dan als regering net zo goed hardop zeggen dat tegenspraak niet geduld wordt - dan weet iedereen tenminste waar 'ie aan toe is.
Nu hangt de kat blazend in de gordijnen, en dat zat er al tijden aan te komen..

Anton said...

Vinden julie het niet vreemd dat de schutter anderhalf uur zijn gang kon gaan? Dat er notabene foto`s bestaan waarop hij staat te schieten zonder dat hem iets in de weg wordt gelegd op dat moment. Er wordt zelfs door de slachtoffers mobiel gebelt. En dat in een land dat in de hoogste alarmfase verkeert. Volgens mij heeft de politie ernstige fouten gemaakt waar je nu niets meer over hoort. Misschien komt dat nog omdat het land in shock is.

SF said...

Het schrijven van die Anders is meer knip- en plakwerk. Waar kennen we dat ook alweer van?

Hansjepansje said...

Als je met een vinger naar een ander wijst dan wijzen de andere vingers aan dezelfde hand naar jouzelf.
Het was de bedoeling dat "de landverraders van links" zouden worden gestraft omdat ze de islamitische overheersing zouden faciliteren. Omdat linkse bewegingen elke kritiek op de multiculti de kop indrukken door te verwijzen naar het fascisme en xenofobie…
Die boodschap wordt zoals verwacht genegeerd… nee sterker nog, er wordt weer naar Wilders gewezen, Cohen roept om matiging in politieke uitspraken.
Dat maakt het Noorse drama extra triest….
Het verzwijgen van het andere drama (islamisering van europa) duurt voort, de verwijten aan het adres van multiculti kritiek gaat onverminderd door. En hiermee blijft de voedingsbodem bestaan waarmee de frustratie zal groeien van al diegene die Nee hebben gezegd tegen europa, Nee tegen de multicuti, Nee tegen de islam. Het lijkt wel of links het erom doet om die burgeroorlog mogelijk te maken… Landelijk zie je al dat burgers zich gaan mobiliseren tegen het marrokaans straat terreur. Knokploegen in Helmond, knokploegen bij het COC. Er is een verbale bereidheid om het recht in eigen hand te nemen, omdat mensen zich in de steek gelaten voelen door politie en justitie…
.
Maar nee… in plaats van eens naar zichzelf te kijken, wijzen de Gutmenschen, het verraad van links, met hun belerende vingertje naar de PVV.
Nog steeds zitten de “oogkleppen van het eigen gelijk”, muurvast. Zo vast dat zelfs een schokeffect uit Noorwegen hier geen beweging in krijgt.
Ik ben bang… bang dat de groeiende volkswoede geen richting wordt gegeven middels politieke oplossingen. Maar dat Olso slechts een voorproefje is wat ons te wachten staat. Een voorproefje van slechts één persoon…

Natasha said...

Over oogkleppen van het eigen gelijk gesproken. Iets met pot en ketel Hansjepansje.

A propos:

Hoe ziek ben je als je 'oplopen tegen EUregels' qua 'nachtmerrie' gelijkschakelt aan je kind verliezen op dat eiland? Hoe ziek ben je als je dat op je site zet? Hoe ziek ben je als je daar aan voorbijgaat en maar doorgaat met het uitbraken van apocalyptische, vijf voor twaalf, 2083 clichees? Ja, goed ziek, zeg maar gerust echt gestoord. AB is echt een eenling. Yeah right

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=13499

Hansjepansje said...

Het opnoemen van feiten Natasha, feiten die je zelf ook kunt checken (maar niet doet blijkbaar) heeft niets met "het eigen gelijk" te maken...
En over pot gesproken... waarom doet de vroegere linkse feministenbeweging niets tegen de islam geïnspireerde homohaat? De vroegere cpn, ppr en andere "rooie" zijn nu opgegaan in het dhimmy collectief groen slinks... alleen de SP blijft af en toe een schim van deze vroegere échte linksen.
Het echte socialisme is niets mis mee... het ligt alleen voor pampus.
Over pampus gesproken...

keesjemaduraatje said...

ik ga de discussie stoppen. Ik wordt er helemaal ziek van. Wat een doffe ellende

Hansjepansje said...

sorry Kees zij begon... ;-)

natasha said...

ja doe maar keesje..voor je het weet trek je er nog meer breivik-in-spe-robotjes aan, blijkbaar zitten ze echt in alle hoeken en gaten. Om idd kotsmisselijk van te worden.