Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 07, 2011

De ideale ideologie

Een partijprogramma zou zo opgesteld moeten zijn, dat wanneer onverhoopt iedereen op die partij zou stemmen, de samenleving goed bestuurd kan worden en iedereen gelukkig en tevreden kan zijn. Voldoen de Nederlandse partijen hieraan? Stel dat we allemaal PvdA zouden stemmen, dan zouden we allemaal arm zijn, maar de wereld zou nog niet vergaan. De idealen qua multiculturele samenleving zouden ons naar de rand van de afgrond brengen, aangezien een niet onaanzienlijk deel van de bevolking zijn niet productieve familieleden naar Nederland zou halen, die vervolgens een uitkering zouden aanvragen. Maar we gaan nog niet dood.
Bij de VVD hetzelfde verhaal met een andere uitkomst. We zouden allemaal moeten werken en de staat zou niet meer vanzelfsprekend voor ons zorgen. De huren zouden geliberaliseerd worden en daardoor komen er wat meer zwervers. Maar dood gaan we niet, met zijn allen. Voor het CDA is ongeveer hetzelfde verhaal te vertellen. 

Rationeel gezien is het dus voor kiezers verstandig en aantrekkelijk op één van de traditioneel grote partijen te stemmen. Toch doen steeds minder mensen dat. 

De trend is, op een extremere partij te stemmen. Stel dat iedereen SP zou stemmen, dan zou onze welvaart verdwijnen. De SP is tegen alles wat geld opbrengt en ondersteunt alles wat geld kost, dus dat is dodelijk, voor de economie.  Toch is de SP de laatste jaren enorm gegroeid.

Bij de PVV zou het ook een ramp zijn als iedereen die partij opeens zou stemmen. De PVV wil namelijk van alles verbieden, ook de leuke dingen. Het oplossen van problemen door de symptomen te verbieden is geen goede politiek. Wilders had ook kunnen zeggen: We gaan er met zijn allen voor zorgen dat de islamitische meisjes geen hoofddoek meer willen dragen. We gaan ze van de goede kanten van de Westerse beschaving overtuigen, zodat ze zich afkeren van de fascistische ideologie die de islam is. Dan had je wel moeten praten als brugman en veel overtuigingsarbeid verrichten, maar het liberale verheffingsideaal zou niet verloochend worden.

Waarom stemmen de mensen dan toch op de extremere variant van de traditionele partijen? Ikzelf ook. Ik vind Mark Rutte een hele goede politicus en hij doet het goed. Toch stem ik Wilders. Why?
Omdat we bang zijn dat de politici ons niet goed begrepen hebben. Dat ze weer afglijden naar een geglobaliseerde multiculturele pro-Europese elite-politiek, die alleen goed is voor een hele kleine goed opgeleide elite, die zijn kinderen in het buitenland laat studeren en geen last heeft van de gevolgen van de kaalslag. Dat was niet alleen de PvdA, die moskeeën ging subsidieren, de immigratie heeft gestimuleerd en de hele infrastructuur en gezondheidszorg heeft geprivatiseerd. Dat was ook de VVD en ook het CDA.

We moeten dus helaas even doorgaan met proteststemmen. Dat kon nu wel eens een heel positief effect hebben, nu de Europese samenwerking en de Euro in dreigen te storten. Het kon voor Wilders wel eens heel winstgevend zijn om het thema islam even te laten voor wat het is. Af en toe nog eens een quote is genoeg. Zijn anti-Europa politiek en anti-toetreding-van-Turkije-politiek konden wel eens heel populair worden.  En nodig.

6 comments:

Eric said...

Logisch. Maar waarom begrijpen de linkse brullers dit niet? Die denken echt dat alle Wilders stemmers het PVV programma voor 100% willen uitvoeren. Iedere dag vervuilen ze kranten en blogs met hun apocalyptische waarschuwingen voor de PVV. Ze snappen er niets van.

Pieter said...

Inderdaad Eric en Keesje, he, he, wat ben ik als linkse lul blij met dit blog. Ik stem ook Wilders uit protest en omdat het nodig is vanwege de algemene verdwazing in de linkse "bovenbouw", de onderbouw weet allang beter.

Fred said...

Waarom moet je anno 2011 nog op een ideologie stemmen? Zouden we daar niet allang overheen gegroeid moeten zijn?
Links is shit, rechts is shit - daar heb je volkomen gelijk in, Keesje. Kijk, terzijde, maar eens naar de rotzooi in de USofA.
Gewoon een zakenkabinet met deskundigen. Graag niet-partijgebonden, al zul je een grote lantaarn nodig hebben om dat soort mensen te vinden.

vanhetgoor said...

Ik zie hier een punt van verbetering in de lucht hangen. De PVV zou nog beter haar doelstelling kunnen uitvoeren als zijn met een beter omschreven stappenplan zou komen om de islam te bestrijden.

Heel veel onrecht, minachting voor normen en waarden èn de wet, en dus heel veel misdaad is regelrecht het gevolg van de islam. De islam moet niet alleen bestreden worden; het moet wereldwijd met wortel en tak worden verwijderd uit de gedachten en de harten van de slachtoffers van de islam. Er moet een beter plan komen om de islam te vernietigen. De ziekte en het onrecht dat de islam verspreidt heeft overal zijn raakvlakken met de beschaafde mensen. Telkens komen mensen er ongewild mee in contact. Er moet een beter en duidelijker plan komen om de islam aan de kaak te stellen als een geraffineerd systeem van oplichting, en dat is niet moeilijk. Maar het moet wel grondig worden gedaan, steeds als er ergens een gedeelte wordt vergeten zal dat weer de kop weer opsteken.

De misdaad zal omlaag gaan als de islam wordt bestreden, gevangenissen worden kleiner en kosten minder geld. Blijf van me lijf-huizen krijgen minder cliënten en zullen daarom met veel minder subsidie kunnen werken. Maar ook voor de moslims zal de kwaliteit van leven omhoog gaan als er geen islam meer is, dan hoeft de moslim zich niet meer als een waardeloos stuk stront te gedragen. Dan zullen ook zij gewoon mee kunnen doen met de beschaving, dan zijn er voor hen ook normen en waarden. Daar moet aan gewerkt worden. De PVV heeft de durf om dat aan te pakken. Het moet alleen goed uitgewerkt worden.

Ron said...

En wie bepaalt wat deskundigen zijn, die heb je in alle maten en soorten en voor ieder wat wils.

Jaan said...

Kees ik denk, dat je de politieke tentakels van Wilders toch onderschat. Ik vermoed, dat hij bij de volgende verkiezingen uiteraard de islamkaart blijft spelen maar als Aas de anti-Europa kaart zal uitspelen en daarmee de hoogste troeven troeven bij zijn tegenstanders weghaalt. Tenminste?? Er zullen vele vele niet stemmers blijven die naderhand zeuren, zeveren, klagen en eisen.