Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, August 05, 2011

Malerei der Glasnost zeit

in de Kunsthalle Emden wordt nog tot 25 september schilderijen uit de glasnost tijd tentoongesteld. Stern-hoofdredacteur Henry Nannen bezocht al vroeg in de Gorbatschov tijd de niet erkende en vervolgde kunstenaars in Moskou. Hij zorgde ervoor dat enkele kunstenaars in het westen bekend werden en hun schilderijen konden verkopen. Nu ide verzameling van Henry Nannen in de Kunsthalle Emden ondergebracht en kunnen we ook de sociaal-realistische kunst en de kritiek op het sovjet-tijdperk bekijken. Een aanrader.

Malereiderglasnostzeit 

No comments: