Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 23, 2011

Robert Kluijver over huizen op de Westbank

De man van Mariko Peters (Groenlinks) gaat nu echt te ver. Hij wil nu huizen op de Westbank architectonisch gaan veranderen, zodat ze geschikt worden gemaakt voor Arabieren. Het moet niet gekker worden!!! (via Klokkenluideronline.nl)

3 comments:

Likoed Nederland said...

Komisch. Destijds bij Gaza wilden de Palestijnen alleen maar alles vernietigen.
Zelfs de kassen die voor ze waren opgekocht door weldoeners - en dus blijven staan - zodat ze hun eigen groente zouden kunnen verbouwen .....

zande said...

Ik wil de huizen op de west bank ook architectonisch aanpassen zodat ze geschikt zijn voor Palestijnen.
Tralies, waterboardinstallatie, Old Sparky er in, en forse composteerhoop en ze zijn al een stuk geschikter.

Hendrianus said...

Destijds, in 2005, is aangaande Gaza met de PA overeenkomen dat Israel alle bouwwerken sloopt. Alleen de synagogen werden om begrijpelijke redenen niet gesloopt door de Israëliërs. De PA zag overigens liever dat Israel dat wel deed. Uiteindelijk zijn twee synagogen afgebroken en herplaatst. De resterende synagogen zijn gesloopt door de PA.

De enige zinnig denkbare architectonische aanpassing van nederzettingen die verlaten worden is ze met het maaiveld gelijk maken. Doet Israel het niet dan doet de PA dat wel.

Wie denkt dat een Palestijn in een al dan niet architectonisch aangepaste voormalige nederzetting van Israëliërs gaat wonen is een beetje de weg kwijt.

Dat de interviewster niet even doorvraagt waaruit die aanpassing dan bestaat. Had mogelijk interessanter geweest om te horen dan de rest van het geleuter van deze meneer.