Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, October 20, 2011

Barry Rubin over de Arabische LenteAfgelopen maandag hebben we in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente naar een lezing van prof. Barry Rubin over vrede in het Midden-Oosten en de Arabische lente geluisterd. Opvallende analyse over de twee identiteiten die in conflict zijn: het nationale gevoel en de islamitische identiteit. Beide met een ondemocratisch karakter. De derde indetiteit, het westerse democratische denken komt vaak in de verdrukking.

Juist door de val van Moammar Khadaffi , die socialisme en islam met elkaar wilde verbinden en die alle slechte elementen van nationalisme, islam en socialisme met elkaar heeft verbonden, zie je in welke crisis het Midden Oosten en de Arabische wereld zich bevindt.

Het blijft spannend weke kant de vee revoltes nu op gaan. wordt het een dictatuur van de islam of komt er toch meer democratie? De gebeurtenissen in Egypte laten het ergste vrezen.

1 comment:

vanhetgoor said...

Eindelijk weer eens een man die verstandig kan praten. Persoonlijk ben ik van mening dat er weldegelijk kans is op vrede, er moeten alleen wat offers voor gebracht worden. Niet nog meer ruimte afstaan, in tegendeel zelfs. Het offer dat gebracht moet worden is paal en perk stellen aan de onzin! Binnen de islamitische geloofsbelijdenis zit een hele kleine doch zeer irritante fout. Als men hier op gaat hameren dan valt het kaartenhuis in elkaar. Alles wat nodig is dat zijn grote aantallen verstandige mensen die tekens weer met dogmatische leeghoofden in discussie gaan om hen te overtuigen van hun dwaling.