Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, October 26, 2011

Woordenboek van het Weldenkend Nederland
Allochtoon (mv Allochtonen)
Balkenendenorm
Cohesie
Diversiteit
Ethnic Cleansing
Foster Parents plan
Generalisatie
Huili Huili
Identiteit
Jullie/Wij
Kapitaal/ Keer het Tij
L
Migratie
Nationalisme
Onderbuik
Polarisatie
Queer
Racisme
Solidariteit
Tegenlicht
Uitzetting
Vreemdelingenhaat
Wij/Zij denken
Xenofobie
IJkpunt
Zelfverrijking

No comments: