Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, December 06, 2011

Ruim 2500 berichten sinds Maart 2005

In Maart 2005 startte ik mijn blog Keesjemaduraatje bij web-log.nl, toen nog van de firma Ilse Media. Later werd web-log overgenomen door de firma Sanoma. De onderliggende software was destijds van Typepad. Op een gegeven moment wilde Typepad geen software meer leveren en de firma Wordpress zou de nieuwe software leveren, maar er was niet goed afgesproken hoe en wat. De managers van de firma Sanoma  kon het geen donder schelen, want 300.000 blogs leveren toch niet genoeg op als ze bijna allemaal gratis zijn en bovendien heb je daar de technische mensen voor. Helaas ging het totaal fout, zodat er nu al sinds Juli 2011 een stuk of 300.000 blogs op apegapen liggen.

Er zijn twee beroepsgroepen die hier niets over willen schrijven: ICT-ers en journalisten. De ICT-ers zouden Sanoma graag als klant willen hebben of hebben Sanoma als klant. De journalisten  durven niets over Sanoma te schrijven, omdat het wel eens hun baas kan worden of omdat het hun baas is. De bloggers kunnen niets schrijven omdat hun blog er niet is. Daarom is dit grote schandaal van 300.000 blogs die niet werken al maandenlang doodgezwegen.

Nu heb ik ruim 2500 teksten die ik de afgelopen zes-en-half jaar heb geschreven allemaal op dit blog geïmporteerd. Zelfs een nieuwe tekst met een verwijzing naar dit nieuwe blog kon ik niet op het web-streepje-log zetten. Zak maar in de stront Sanoma!!

De thema's die weer teruggevonden zijn en weer op het blog staan zijn: Kraakpand Vrankrijk met de mishandeling van Yoghurt, de moord op kraker Seveke, het Lijden van de Palestijnse Volkeren, de Gazaboot en de terreurachtergrond van Rob Groenhuijzen etc, etc. Ik hoop dat er nog eens iemand naar kijkt.

Tot de volgende blog!!!

No comments: