Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 19, 2011

Ultra-nationalistische zionisten in de door Israel illegaal bezette Palestijnse gebieden

Het opeenstapelen van propagandistische overdrijvingen, die ook nog stuk voor stuk hetzelfde tot uitdrukking brengen, kan een enorm komisch effect hebben en het tegengestelde van wat de schrijver tot doel had, bewerkstelligen. Eenmalig in dit verband, is de omschrijving van de arbeidersbeweging, die Gerard Reve in één van zijn lezingen gaf: "Het internationale wereldproletariaat van alle landen". Aan die zin moet ik denken als ik in het NRC van 22 oktober lees, hoe de TV-redactie een documentaire van Louis Theroux over de Joodse bewoners in Judea en Samaria aankondigt: 

“Louis Theroux: the ultra Zionists. Theroux duikt in de radicale subcultuur van ultranationalistische Joodse kolonisten die koste wat kost willen wonen in de door Israël sinds 1967 illegaal bezette Palestijnse gebieden ten westen van de Jordaan. Ned.3, 20.50-22.00u. “
Uitgelicht 22 oktober 2011

Door middel van de opéénvolgende woorden: ultra, radicale, subcultuur, ultranationalistische, kolonisten, ‘koste wat kost’, illegaal, bezette en ‘Palestijnse gebieden’,  wordt de lezer op onnavolgbare wijze maar liefst negenvoudig duidelijk gemaakt, dat deze Joodse bewoners van Judea en Samaria geheel fout zitten. 


Over het algemeen wordt er op de redactie van het NRC nog wel een poging gedaan de schijn van onbevooroordeelde journalistiek hoog te houden. Zeker nadat Hans Moll, een voormalige journalist van de krant, een boek heeft geschreven met de titel "Hoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrant", waarin hij beschrijft hoe anti-Israël het redactiebeleid van het NRC geworden is.

Waarschijnlijk zit er op de TV-redactie iemand die heeft gedacht: "Het is al erg genoeg dat de Joodse kolonisten in deze documentaire gewoon aan het woord komen, waardoor de indruk wordt gewekt dat hun mening ertoe doet, voor ons soort weldenkende mensen. Maar daar zal ik door middel van de aankondiging nog even een kleine aantekening bij maken."

Je kan het boek van Hans Moll direct kopen, door op onderstaande link te klikken.

No comments: