Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, December 13, 2011

Website Joke Kaviaar door OM uit de lucht gehaald

Het Landelijk Parket heeft gisteren de website JokeKaviaar.nl wegens opruiende teksten uit de lucht gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie riep de 47-jarige activiste die JokeKaviaar.nl beheert, via haar website op tot bestorming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). "Wie gaat er mee om de kantoren van de IND te bestormen en leeg te trekken, de archieven en computers te overgieten met benzine en door vuur te vernietigen?'', zo was op de website te lezen. De tekst dateert van 2008.

In reactie op een tv-uitzending over de Makro-branden in jaren tachtig, berichtte ze eind vorig jaar op de site: "Tijd voor een nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van RaRa over te nemen!'' Ook werd tot geweld tegen minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) opgeroepen.

De vrouw uit Krommenie is in september aangehouden wegens opruiing. Ze heeft daarna echter geen gehoor gegeven aan het verzoek van de officier van justitie om de opruiende teksten van haar website te halen. Daarom is de internetsite ontoegankelijk gemaakt. Via de cache van Google zijn de teksten nog wel te vinden.

Keesjemaduraatje schreef eerder over Joke Kaviaar

1 comment:

vanhetgoor said...

Rode en zwarte letters, het is zo jaren zeventig! Niet alleen is de vormgeving enigszins achterhaald, of beter gezegd het gebrek aan vormgeving. Maar ook merk ik een tekort aan inzicht. Op haar site stond ook een artikel óver, of beter gezegd, tégen Zwarte Piet.

Tegenstanders van Zwarte Piet zijn er in twee groepen, de eerste groep bestaat uit racisten die willen dat voortaan alleen blanken de belangrijke baantjes als uitdeler van cadeaus op zich nemen. Zwarten zijn alleen hier gekomen om onze vrouwen met hun roe te geven en onze baantjes in te pikken; "Weg met Zwarte Piet!"

Aan de andere kant zijn er ook tegenstanders van Zwarte Piet die niet willen dat het verleden gezien gaat worden voor wat het is geweest. Men tracht het verleden te ontkennen. Men wil blijven volhouden dat de zaken anders in elkaar zitten dan men tegenwoordig kan weten. Zou moeten behoren te weten!

Sinterklaas een een blanke man, zijn knechten zijn zwart. Zijn knechten zijn geen slaven. Ik heb Sinterklaas nooit met een zweep gezien, de Pieten hebben geen ketenen om de enkels zoals dat bij slaven vaak wel het geval was.

Het is echter niet uitgesloten dat de Zwarte Pieten in het verleden slaaf zijn geweest. Maar omdat het christendom geen slavernij accepteert lijkt mij het moeilijk vol te houden dat Sinterklaas zelf naar Ethiopië is geweest om daar slaafjes te halen. Zoals iedereen weet is de werkelijkheid iets anders. En die is niet alleen beschreven in de geschiedenis boeken, maar ook in islamitische religieuze literatuur. Het waren de islamitische kaliefen die slaven gingen halen, dit in navolging van hun grote roerganger Mohammed. Echter Sinterklaas is een katholiek en het enige wat hij te doen heeft met de slavernij is de afschaffing! Dáárom heeft hij ex-slaven in dienst, vanwege de afschaffing en de emancipatie! Zwarte Piet draagt een baret als een heer, en heeft een witte kanten kraag die in de betere kringen werd gebruikt. Hij is dus geen slaaf, maar gelijk gesteld! De goedheiligman zaken in de schoenen schuiven die hem niet passen is daarom ziekelijk en is een grove ontkenning van de werkelijkheid.

Het wordt tijd dat Joke Kaviaar haar site de vormgeving geeft die men in deze eeuw aanvaardbaar vindt. Ook is het zo dat zij zich heel erg goed moet gaan beseffen dat de slavernij geen katholiek of christelijk probleem is maar enkel en alleen een islamitisch probleem. Het waren de moslims die in Afrika de negertjes de boot op schopten. Sinterklaas was een remedie voor de problemen van de gevolgen van de slavernij. Namelijk het te werk stellen van ontvluchte en vrijgelaten slaven. Sinterklaas was niet de veroorzaker van de slavernij.

In een ziekenhuis vindt men vaak mensen met falende harten op de hartafdeling. De hartafdeling is niet de oorzaak van het hartprobleem, maar de remedie. Het sluiten van die afdelingen of het bruut ageren tegen cardiologen is geen oplossing. Zaken die zijdelings verband met elkaar hebben als oorzaak en gevolg aanduiden is een teken van geen inzicht hebben in de materie. Net als rode en zwarte letters een teken zijn dat men geen gevoel heeft voor opmaak en vormgeving. Ik weet eigenlijk niet wat er meer vloekt, de vormgeving van JokeKaviaar.nl of de bedompte kwalijk riekende teksten.