Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 18, 2012

Benjamin Netanyahu in 1978

Vanavond zal de premier van Israel bij zijn toespraak in Amsterdam, waarschijnlijk hetzelfde zeggen als in 1978, toen hij als student in de VS sprak over de toekomstige Palestijnse staat: Voor 1967 hadden de Arabieren de kans gehad een eigen staat in het gebied op te richten, maar toen werd er alleen gesproken over het in de zee drijven van de Joden.

No comments: