Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, February 14, 2012

De Joodse wortels van Elvis Presley


De slechtste journalist van Nederland, VPRO-corifee Stan van Houcke, kon zijn ogen niet geloven toen hij het las: Elvis Presley is Joods!! Onmiddelijk begon hij de brenger van het heuglijke nieuws belachelijk te maken en te ridiculiseren. Wat een belachelijke opmerking en hoe achterlijk kan je zijn? Iedereen weet toch dat Elvis Presley, de King of Rock en Roll , in zijn jeugd naar de Baptistische kerk ging en ook tijdens zijn shows in Las Vegas gospel liederen ten gehore brengt. Zijn kapper Larry Geller is Joods, ja, dat klopt, maar Elvis toch niet??

Ook Keesjemaduraatje vond te opmerking veel te ver gaan en besteedde er verder geen aandacht aan, totdat de Amsterdamse fotograaf Michel Jacobs keiharde bewijzen opstuurde. Zowel de moeder, oma en overgrootmoeder van Elvis waren Joods, dus volgens de rabbijnse wetten is Elvis ook Joods. Weliswaar is hij via de moederlijke familielijn ook Indiaan, sommige mensen hebben gewoon alles in één keer in zich verenigd, maar dat neemt niet weg dat Elvis Joods is.


Wist Elvis van zijn Joods-zijn? Dat is een vraag die ook wel van belang is? In ieder geval plaatste hij een steen met een davidsster op het graf van zijn moeder en tijdens de shows in Vegas droeg hij vaker een davidsster en ook een Chai-teken. Het is dus aan te nemen dat Elvis zijn Joodse wortels serieus nam. In zijn jeugd ging hij naar het appartement boven dat van zijn familie, om voor de daar wonende rabbijn op
zaterdag de kaarsen aan te steken. Dat mogen vrome Joden op de sjabat zelf niet doen.  

In de jaren zeventig had Elvis contact met Joodse organisaties en schonk enkele keren tonnen dollars aan deze organisaties.

Elvis raakte eind jaren zestig onder invloed van de spirituele lessen van Larry Geller, zijn kapper. Later werd Larry Geller dooor de Memphis gang, de groep rond Elvis, aan de kant gezet. Op latere leeftijd heeftis Larry Geller orthodox Joods geworden en heeft in een interview gezegd dat hij het jammer vindt, dat hij met Elvis niet meer de tijd gehad heeft om zijn Joods-zijn te bespreken en te beleven.

Bronnen (via Michael Jacobs):
http://www.aish.com/j/f/48945606.html  

1 comment:

Dorith said...

Interessant! Ik wil wel een korrectie aanbrengen. Het kan best zijn dat Elvis de rabbijn hielp, maar niet met kaarsen aansteken! Vrijdagavond steekt men de shabbatkaarsen aan voordat de shabbat begint en zaterdagavond steekt men andere kaarsen aan, als de shabbat voorbij is.
Misschien dat Elvis de rabbijn wel hielp, bijv. met licht aan en uit doen. Aan de andere kant, als de rabbijn wist dat Elvis in feite Joods was, dan denk ik niet dat hij het goed had gevonden dat Elvis het licht aan/uit zou doen (of andere electrische apparaten). Je wordt als Jood, en zeker als een vrome Jood, niet verondersteld om een andere Jood de shabbat te laten ontheiligen. Dus dit detail vind ik nogal vreemd.