Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, March 25, 2012

Global March to Jerusalem en Psalm 83

De "Global March to Jerusalem" die op 30 maart aanstaande plaats zou moeten vinden, houdt de gemoederen bezig. Voor hen die geloven dat de Israel het beloofde land van de Joden is en dat de Tempel op de Tempelberg nog tijdens ons leven, dat wil zeggen zeer spoedig, opnieuw opgebouwd zal worden, voor die mensen is de mars naar Jerusalem, ondersteund met terreurgeld uit Iran, een schande die bestreden moet worden. Darell Myatt uit Texas vergelijkt de Mars naar Jeruzalem zelfs met de oorlog in Psalm 83: "Een lied. Een psalm van Asaf.
O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten."No comments: