Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, March 24, 2012

Tien argumenten tegen de emotionele terreur van Bill Gates


Grote kop op de voorpagina van de Azijnbode vandaag: "Bill Gates wil Geert Wilders wel even rondleiden in Afrika". De multimiljardair van Microsoft wil graag dat Nederland 0,7 % van zijn Brutto-Binnenlands-Product aan ontwikkelingssamenwerking geeft en geeft daar een aantal emotionele argumenten voor. "Met duizend dollar kan een kind worden gered." Met het vermogen van Bill Gates zouden dus achtenveertig miljoen kinderen kunnen worden gered. Per jaar sterven er in Afrika acht miljoen kinderen, dus hij kan met zijn vermogen nog 6 jaar alle levens van Afrikaanse kinderen redden. Kassa, ga je gang!!

Bill Gates weet natuurlijk ook wel dat zelfs als hij al zijn vermogen in het redden van kinderlevens zou steken, dat het dan nog niet zou helpen. Daarom volgen hieronder vijf goede argumenten waarom hij met
zijn emotionele oproep aan Nederland bullshit praat:

1) AIDS
Jarenlang werd er geroepen dat in Afrika een AIDS epidemie woedt en dat we daarom geld voor medicijnen moeten geven anders zou er een bevolkingscatastrofe plaats vinden. Aangezien vooral jonge volwassenen met een actief sexueel leven door het HIV virus worden getroffen, zou je verwachten dat de bevolkingsgroei door het toeslaan van de
dramatische ziekte afneemt. Die bevolkingsgroei is in Afrikaanse landen echter nog steeds tussen de 2% en 3 %. In Nederland tussen de 0% en 1%. Misschien is die epidemie helemaal niet zo groot. Ook Bill Gates komt nu weer met het HIV argument om ons over te halen ons belasting geld naar Afrika te sturen.

2)   Brutte Binnenlands Product
Nederland heeft jarenlang 0,8 procent van het Brutto Binnenlands Product aan ontwikkelingshulp besteed, zonder resultaat te boeken. De Verenigde Staten en Japan nog geen 0,2%. Het zou voor Bill Gates veel gemakkelijker moeten zijn de Obama regering te beïnvloeden. Iemand moet op het idee zijn gekomen om Bill Gates ertoe te bewegen Mark Rutte te piepelen.

3) Communistische Heilstaten
Veel ontwikkelingshulp gaat naar voormalige communistische dictaturen: Mozambique (Prins Willem Alexander), Tanzania, Angola. Tijdens mijn studie Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit heb ik altijd te horen gekregen dat de kolonialistische westerse imperialisten (of woorden van gelijke strekking) de armoede veroorzaakt hebben. Die analyse laat echter geheel buiten beschouwing dat het socialisme een economie in een paar jaar tijd geheel naar de knoppen kan helpen. In die landen is dat het geval. De armoede is na de onafhankelijkheid groter geworden. Er is dus geen enkele reden voor Westerse democratiën geld aan deze landen te geven. Rusland zou zijn ereschuld moeten inlossen en ontwikkelingshulp geven. want met Sovjet-Steun zijn deze economiën aan puin geschoten.
4)  Oorlog
De Afrikaanse landen hebben nog steeds geld genoeg voor wapens en oorlogsvoering. De belangrijkste oorzaken van armoede zijn vluchtelingenproblematiek, oorlog en gebrek aan infrastructuur. De gelden die de Afrikaanse landen esteden aan het op peil houden van hun legers en aan het oorlogvoeren, zouden besteed moeten worden aan de opbouw van infrastructuur. Onze ontwikkelingshulp kan daarbij hooguit een stuntje in de rug zijn, maar het kan de echte oorzaken niet wegnemen.

5) Ondernemerschap
Bill Gates zou nooit zo rijk zijn geworden als hij de principes die hij Nedwrland nu op probeert te leggen in zijn eigen Microsoft had toegepast. Dat wat verlies lijdt wordt afgestoten en dat wat winst brengt wordt gestimuleerd. Het is zo simpel. Maar Bill Gates lijkt het te zijn vergeten.
De ondernemingszin van Afrikaanse zakemlui wordt door de ontwikkelingshulp geheel weggenomen. Goedkope groente en kippepootjes worden in Afrika gedumpt en daardoor wordt de lokale economie om zeep geholpen. Een kind kan de was doen.

Ik ben benieuwd of de oproep van Bill Gates effect op de onderhandelingen in het Catshuis heeft. In ieder geval zal het CDA er door verscheurd worden.


No comments: