Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, April 04, 2012

"Vredesactiviste" José van Leeuwen erkent demonstratie met neo-nazis

Nu schrijft "vredesactiviste" José van Leeuwen weer iets geheel anders over de bewuste nacht in februari 2011, waarin ze zij aan zij met zowel extreme moslims (Abou Eénarm!), als met de Kameradschaft Drechtsteden, tegen Israël stond te demonstreren. Heeft de "vredesduif" aanvankelijk steeds ontkend iets met de demonstratie te maken te hebben, geeft ze nu op haar Facebook site toe, dat ze wel op de demonstratie aanwezig was, maar onmiddelijk aan de politie te kennen heeft gegeven zich van de neo-nazis te distancieren. Je moet toch wat als officiële Israëlhator:

Maar nu beweert de "Vredesapostel" weer dat ze helegaar geen lid van het Haags Vredesberaad is!! Wanneer houdt het ontkennen eens op en begint het realiteitsbesef door te dringen? In zowel 2008, 2010 als 2011 maakte José van Leeuwen een door de "Vredesbeweging" gesponsorde reis naar het Heilige Land. Maar dat zal wel niet als lidmaatschap aangeduid kunnen worden.

No comments: