Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 20, 2012

Nakba vierders niet blij met het verslag

"Wij moeten het verslag van Keesje geheel negeren", dat is nog de meest positieve reactie op de Facebook-pagina van "moeder aller activisten" Jose. Lees zelf maar:

1 comment:

Jan said...

Dries van Agt is het levende bewijs, hoe moreel tekort en opportunisme,
de basis kan zijn voor een succesvolle politieke carrière.
Opgegroeid onder de toen heersende decreet van de encycliek, A quo Primum,
is dan ook het antisemitische fundament voor de hedendaagse Dries van Agt gelegd.
Historicus Götz Aly een voormalige maoïst, noemde de ouders van de huidige
anti Israel beweging al de kinderen van Hitler.
Types als Jose van Leeuwen, zijn al zo radicaal, dat je de graad van fanatisme zou kunnen
omschrijven, als de nieuwe generatie Henk Feldmeijer’s.