Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, June 22, 2012

Jihad-strijdster eindelijk doorgedrongen tot de Tweede Kamer


Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Salima Belhaj, nu nog fractieleidster van de D66 in Rotterdam, staat op een verkiesbare plaats van de D66 kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Salima Belhaj, die geen enkele binding met het Marokkaanse volksdeel heeft, omdat ze in een afgeschermde omgeving te Harderwijk opgegroeid is, heeft enorm hard aan de weg getimmerd de laatste jaren. In 2006 kwam ik haar nog tegen bij een
lijsttrekkersdebat in Tilburg, waar ze als fervent aanhangster van Lousewies van der Laan was.  Bij die gelegenheid deed ze haar beklag over Gereformeerde Vrouwen die zo enorm gediscrimineerd werden. Maar over het Lijden van de Marokkaanse Vrouw wilde ze dan niet zo graag praten. Genoeg reden
voor Alexander Pechtold haar voor een kandidatengesprek uit te nodigen. Bij die gelegenheid heeft ze Pechtold ook het begrip "jihad" uitgelegd. Volgens haar betekent dat vooral innerlijke strijd.
Het heeft toch nog tot 2012 geduurd voordat Salima Belhaj op een echt verkiesbare plaats terecht is gekomen. Misschien heeft ze intussen toch ingezien dat jihad met moord en verderf gepaard gaat. En
als ze het niet in heeft gezien, maakt dat voor Pechtold ook niet uit. Hij wil er graag een Marokkaan op hebben en dat heeft hij nu.

Zijn er aanwijzingen dat Salima Belhaj het vrijzinnig liberale gedachtengoed van de D66 gaat uitdragen in de Tweede Kamer? Helaas is dat niet het geval. Haar naam staat op een oproep en een aanbevelingscomite voor het Palestina Komitee samen met Gretta Duisenberg. Bovendien steunt ze op Facebook de "Global March to Jerusalem". Je moet toch wat als liberaal gemeenteraadslid. Zoals je misschien weet, wordt de Global March to Jerusalem door Iran gesponsord.

Tuesday, June 19, 2012

Het Frame van Dries van Agt


"Mag ik iets vragen, bent u van het CIDI?" Dat vraagt ex-premier en spreker over Het Lijden Van Het Palestijnse Volk, Dries van Agt aan de "mensen op de tweede rij" gisteravond, voordat hij aan zijn speech voor de VVD Utrecht begint. Het is mij onmiddellijk duidelijk wat de bedoeling is. Indien we de vraag met ja zouden beantwoorden, zou hij meerdere keren naar de CIDI verwijzen en daarmee de vragenstellers op voorhand in een frame duwen en in een hokje zetten. Ik geef mijn kaartje aan van Agt met de woorden: "Ik ben blogger en schrijf over het Lijden van de Palestijnse Bevolking, maar ik ben nergens lid van"  Het mocht niet baten. Van Agt had ons al in zijn beperkte voorstellingsvermogen tot vertegenwoordigers van het CIDI gebombardeerd en verwees in zijn speech naar de mening die wij wel zouden hebben.

Zelfs de presentator van de avond trapt in dit frame en zegt na de lezing dat niet alleen de mensen op de tweede rij, die ongetwijfeld een geheel andere mening hebben, vragen mogen stellen. Op dat moment hebben we nog helemaal niets gezegd en zijn al gebrandmerkt. Luidkeels protesteer ik hiertegen en zeg dat wij wel voor onszelf kunnen spreken en dat hij niet ook nog eens ons als "mensen van de tweede rij" hoeft te bestempelen. Het doet mij enorme deugd, dat alleen de aanwezigheid van mijn persoon en consorten al tot grote opschudding en framing en beschuldigingen leidt, zonder iets te zeggen. Achter ons zit Pro-Palestina activiste Sil Bos met een vriendin en die worden nu ook al onrustig. Als Dani iets wil zeggen over de verdragen van San Remo, die al veel eerder dan 1947 de Joden een recht op een eigen staat toezeggen, begint de vriendin van Sil Bos te schreeuwen: "U moet uw mond houden".

Opvallend detail over de lezing van van Agt is, dat hij zijn eigen kaartjes en plattegronden helemaal niet kent. Hij laat een kaart van de Westellijke Jordaanoever zien, waar enkele paarse stippen op te zien zijn. Frans vraagt aan hem of de paarse stippen de settlements zijn, maar van Agt weet het niet en
moet het aan iemand in zijn gevolg vragen. Wat weet deze man allemaal nog meer niet? Hij weet niet dat de grens tussen Egypte en Gaza al lang open is. Hij weet niet dat Hamas geld heeft gekregen voor het zuiveren van drinkwater, maar dat niet doet. Hij weet niet dat Het Internationaal recht de Joden een eigen staat heeft toegestaan, zonder autonomie van de Arabische inwoners. Hij weet niet dat Arafat nog na de tekening van de Oslo accoorden is doorgegaan met het steunen van terreur. Het zijn allemaal feiten die zijn verhaal iets genuanceerder hadden kunnen maken en liefdevoller.

Het grootste probleem heb ik met de stelling van van Agt dat Israel het water van de Gazanen zou vervuilen. Weet hij niet dat hij een oeroud antisemitisch motief uit de Middeleeuwen opnieuw tot leven wekt, waarin de Joden de bronnen zouden besmetten? Enerzijds is hij er intelligent genoeg voor anderzijds is deze man zo clownesk, onvolwassen en naief bezig, dat ik me ook voor kan stellen dat dit de volgende blamage is in het rijtje van: 
-vrijlaten van de drie van Breda
-laten ontsnappen van oorlogsmisdadiger Menten
-zichzelf bestempelen als "Ariër"

Sunday, June 03, 2012

Proces Vittorio Arrigoni uitgesteld tot 27 juni

Zelfs de rechters van de militaire rechtbank in Gaza hebben wel eens vakantie nodig. De moord op activist en blogger Vittorio Arrigoni is weliswaar al meer dan een jaar geleden, maar het proces tegen vier verdachten van de moord is nog steeds niet afgesloten. "De rechter is op vakantie" zei de politieman die bij de poort van de rechtbank op wacht stond. Hetzelfde zei hij een maand geleden ook al. Er blijkt niet veel animo voor het afsluiten van het proces te zijn. Is dit een gevolg van de lamlendigheid en corruptie van het Hamas-regiem of zit er meer achter? Wij weten het niet en de activisten van de International Solidarity Movement schijnen er ook niet bijzonder happig op te zijn, deze vragen te beantwoorden. Er is nog steeds een grote delegatie van de ISM in Gaza aanwezig, waar ze aan één stuk door bijeenkomsten organiseren en bijwonen waar de vermeende misdaden van Israel aan de kaak gesteld worden. Intussen vergeten ze dat ze zelf in een dictatuur van Hamas leven, waar zelfs de meest elementaire mensenrechten geschonden worden.(op de foto zie je rechts de pro-Palestina activiste Inge Neefs bij een bijeenkomst in Gaza over de "apartheid")
De nieuwe zitting zal over een maand op 27 juni plaats vinden. Misschien is er dan meer nieuws te melden.